Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nya nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer.

Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.

Vi hoppas nyhetsbrevet ska vara intressant för dig som läser det, oavsett om du själv är anhörig eller om du möter anhöriga i ditt arbete.

Anhörig-och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

Semesterstängt 29 juli-2 augusti.

På gång:

Under sommaren bjuder vi in till sommarcafé🍓
Vi ses på för fika och en stunds gemenskap, och anhörigkonsulenter finns med varje gång:

  • 3 juli kl.13:30-15:00 Gubbens trädgård, Saltängsgatan 15
  • 17 juli kl.13:30-15:00 Färgargården, S:t Persgatan 3
  • 7 augusti kl.13:30-15:00 Gubbens trädgård
  • 21 augusti kl.13:30-15:00 Färgargården 

 

10 september kl. 18:00-20:00 Internationella suicidpreventiva dagen, S:t Olai kyrka.

En vandring med livet i centrum

18 september klockan 13-16

De flesta människor mår bra av att vistas ute i naturen. En promenad kan få oss att bli både piggare och lugnare. Att vandra, speciellt tillsammans med andra personer, är ett utmärkt sätt att minska stressnivåer på. En vandring med livet i centrum är en ny aktivitet som Anhörig- och kunskapscenter erbjuder. Den innebär att vi vandrar tillsammans, cirka 3 km, i omgivningarna kring Abborreberg. 

Vi kommer att gå i lugnt tempo, ibland under tystnad en och en, då vi reflekterar över frågor utifrån vandringens tema. Bitvis går vi två och två och samtalar, för att sedan göra paus och delge varandra våra tankar och funderingar. Du som vill ha en eftermiddag i lugn och ro och samtidigt fundera över hur balansen i ditt liv ser ut, anmäl dig till Anhörig- och kunskapscenter.


✦ TEMA ✦
Anhörigskapets konsekvenser

"Min vision har gått i uppfyllelse"

För sex år sedan öppnade Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping. Maria Delden har sedan dess varit chef för verksamheten. Nu är det dags för Maria att avsluta arbetslivet och gå i pension. 

”Min vision var att anhöriga alltid skulle uppleva att de var välkomna till Anhörig- och kunskapscenter. De skulle inte behöva känna sig ifrågasatta utan istället bli sedda och lyssnade till. De skulle få verktyg och redskap för att hantera sitt anhörigskap och kunna gå härifrån med sänkta axlarMed facit i hand skulle jag vilja säga att min vision hargått i uppfyllelse”.


Läs- och lyssningstips!

Inte bara anhörig

 ”Man är inte enbart anhörig, utan också psykolog, kurator, god man, hälsocoach med mera”.

Ansvaret som anhörig kan stundtals upplevas som övermäktigt och framkalla otrygghet, förtvivlan och vanmakt. Många kan känna sig utmattade och vilja ge upp. Samtidigt vill och behöver man vara stark för att klara av de utmaningar ett anhörigskap ställer.

Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka) har tittat på vad forskningen visar om hur anhöriga påverkas av att leva med en närstående som behöver hjälp och stöttning av olika anledningar.

Läs mer hos Nka

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd

”Anhörigskapet är en process och en föränderlig och oförutsägbar resa i med- och motgång. Det handlar om att vara i ständig beredskap och gå in och ut ur rollen att stödja och hjälpa den närstående när det behövs”, skriver Eva Gustafson och Margaretha Hagberg i ”Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd”.

Läs mer i inspirationsmateraialet


Vuxensyskon som anhöriga

Ritva Gough skriver om vuxnas erfarenheter av att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning.

Det är vanligt att syskon aldrig tillfrågats om de behövt stöd i syskonrollen som barn, och som vuxna har de upplevt att det hade varit bra om de fått stöttning.

Gemensamt i berättelserna är saknaden av möjlighet att prata om sina livserfarenheter, om både det som varit och det som är.

En svårighet syskon kan uppleva är valet mellan att leva ut sitt eget liv och avstå från att göra det, därför att deras syskon inte har samma möjligheter.

Läs mer i kunskapssammanställningen

Allt du velat veta, avsnitt 164

”Livet sätts på paus, om man fokuserar väldigt mycket på den familjemedlem som har en problematik. Då hinner man inte med så mycket annat. Det blir farligt när den där pausen blir väldigt lång. Här kan det handla om flera, flera år.”

Lyssna på när Fritte Fritzon samtalar med Carina Bång, beteendevetare och CRAFT-terapeut, om hur anhöriga till missbrukare påverkas av den närståendes drog- eller alkoholberoende. Forskning har visat att anhöriga ofta får olika stressymptom på grund av att man lever under lång tid med oro och rädsla. Många utvecklar också depression och ångest. Den fysiska hälsan påverkas och för vissa drabbas livets alla områden; ekonomi, arbete, familjerelationer och andra sociala relationer.

Lyssna på podcasten

 


Höstens program

Höstens program finns ute nu. Läs på hemsidan www.norrkoping.se/anhorigstod om utbildningar, grupper, tematräffar, föreläsningar och andra aktiviteter som Anhörig- och kunskapscenter erbjuder till hösten.

Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.