Juni 2019

Fördröjd torvskörd

Det började bra med en tidig sommar i södra Sverige, men i maj kom sommaren tyvärr av sig och det är en förklaring till att produktionen av torv ligger en bra bit efter den genomsnittliga nivån som det brukar vara vid den här tidpunkten på året. I norra Sverige startade skörden av torv i juni. Vi får hoppas på en varm och torr sommar framöver.


Förstärkning på kansliet

Vid årsmötet i mars genomförde styrelsen en förändring av kansliet. Då VD Claes Rülcker varit sjukskriven i ett år och Ingrid Kyllerstedt under samma tid varit ensam medarbetare på kansliet och arbetat som tillförordnad VD bestämdes att kansliet behövde förstärkas. Styrelsen har därför anlitat Branschföreningen Svensk Torvs styrelseordförande Torbjörn Claesson som verksamhetsansvarig på konsultbasis. Ingrid Kyllerstedt fick i samband med detta delvis förändrade arbetsuppgifter och är nu ansvarig för politik och kommunikation.

Torbjörn Claesson, som sedan 2012 varit Svensk Torvs styrelseordförande, har ett långt förflutet från energibranschen i olika roller. Åren 2012-2018 var han VD på Neova, nu satsar han på det egna företaget Prosol AB och ett av uppdragen han har är detta för Svensk Torv.

Torbjörns fritidsintressen är avel med uppfödning av hästar.
- Vår femåring är kvalad till Falsterbo unghästchampionat i sommar, annars tillbringar jag mycket tid i skärgården, berättar Torbjörn som tycker uppdraget för Svensk Torv är både intressant och utvecklande.


Tre nya arbetsgrupper i föreningen

Branschföreningen Svensk Torv har påbörjat ett nytt arbetssätt för att kunna påverka och informera ännu mer effektivt om svensk hållbar torv och dess viktiga roll för den gröna näringen samt klimat, miljö och energi.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse till en eller flera arbetsgrupper, skicka ett mail till info@svensktorv.se


Fastighetsskatt på torvtäkter

I sommar kommer torvtäkter att taxeras av Skatteverket för första gången. Svensk Torv motsäger sig detta och har lämnat in en hemställan med en rättsutredning till finansdepartementet.

I vår hemställan hävdar vi att denna konsekvens av torvlagens avskaffande inte utretts och att torvbruk ska jämställas med skogs- och jordbruk där skörden varierar år från år. Svensk Torv har även träffat ansvariga tjänstemän på finansdepartementet och då fått möjlighet att utveckla våra synpunkter och lämna fakta i ärendet. På vår hemsidas inloggningssida för medlemmar finns mer information om fastighetsskatt på torvtäkter.


Så skördas torv

För att sprida information om hur torvskörd och efterbehandling av torvtäkter går till finns ett särtryck från senaste numret av Tidningen Svensk Torv bifogad i detta utskick.

Ladda ner informationsbladet om torvskörd som pdf.


Boka redan nu in den 13-14 november i kalendern,
då är det dags för årets höstmöte i Stockholm.

Kansliet har sommarstängt 1-28 juli.


Kontaktuppgifter till Branschföreningen Svensk Torv
facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Branschföreningen Svensk Torv eller Stiftelsen Svensk Torvforskning eller för att du är registrerad för våra utskick. Vill du avregistrera dig, klicka här.

Sent with Get a Newsletter