Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev juni 2019

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

3 juli 2019

Cancerdagen i Almedalen

Plats: Visby

 

9 oktober 2019

Palliation Sydöst

Plats: Oskarshamn

 

15 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Ny topplista publicerad

RCC Sydöst har publicerat senaste topplistan 19 juni 2019. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret. RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här


Fortsatt satsning på cancervården och RCC

SKL och staten har träffat en överenskommelse för 2019 om att fortsätta korta väntetiderna i cancervården. Insatserna ska förbättra cancervårdens tillgänglighet. Genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna ska cancervården bli mer jämlik och hålla en ännu högre kvalitet.

Läs mer här


Workshop om förbättringsarbete för bröstcancerprocessen

RCC Sydöst arbetar med ett antal fokusområden under 2019-2020. Bröstcancer är ett av dem och i november 2018 inleddes arbetet med en workshop med deltagare från hela sydöstra sjukvårdsregionen, där flera förbättringsområden identifierades. 11 juni hölls en andra workshop i Alvesta för att följa upp dessa förbättringsområden. Workshopen präglades av stort engagemang, energiska diskussioner och resultat av genomförda förbättringsarbeten.

Diskussionerna utgick från RCC Sydösts sex patientlöften till invånarna i sydöstra sjukvårdsregionen och några ämnen på agendan var SVF-data, PREM-resultat och cancerrehabilitering. Arbetet renderade i en gemensam utvecklings-/handlingsplan som ska följas upp i höst. 

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer workshops genomföras även inom de andra fokusområdena: gynekologisk cancer, prostatacancer, lungcancer, samt hudcancer.


Hanna Eriksson, ny processledare för cervixcancerprevention

Hanna Eriksson arbetar som cytodiagnostiker i Region Östergötland och är sedan första maj 2019 även processledare för cervixcancerprevention för RCC Sydösts räkning. Hon har under en längre tid arbetat med cervixcancerprevention och ser sitt nya uppdrag som processledare som en möjlighet att utvecklas och samtidigt kunna påverka och bidra med kunskap inom området.

Hon hoppas även kunna lyfta fram de delar som berör diagnostiken.

- Min uppgift som processledare är att arbeta för en jämlik cervixcancerprevention inom sydöstra sjukvårdsregionen där man följer nationella riktlinjer. På kort sikt vill jag kunna bidra till att det nationella vårdprogrammet införs i sin helhet inom sjukvårdsregionen, och på lång sikt att man följer upp vårdprogrammet noggrant, säger Hanna.


Uppföljningsrapport av cancerpreventionsplanen publicerad

I juni 2019 publicerades en rapport som följer upp Cancerpreventionsplanen för sydöstra sjukvårdsregionen 2016-2018 på RCC Sydösts hemsida. Rapporten fokuserar på att följa upp de indikatorer som ingick i Cancerpreventionsplanen.

Du hittar rapporten under regionspecifikt innehåll här.


Cancerdagen i Almedalen 2019

För åttonde året i rad arrangerar RCC i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Onsdagen den 3 juli kl 08.30-12.00 hålls två intressanta seminarier i Aulan i Visby lasarett. Först diskuteras hur målen för väntetiderna i standardiserade vårdförlopp ska kunna nås. Sedan ställs frågan om man måste betala själv för att få den bästa cancervården.

Läs mer här


Fick cancer under graviditeten – idag tvåbarnsmamma

Beatrice Sundström var tveksam till att göra en cellprovsundersökning mitt under sin graviditet. I dag är hon tacksam att hon gjorde det. Den tidiga upptäckten av livmoderhalscancern gjorde att hon till och med kunde starta cytostatikabehandlingen innan dottern Julia föddes. För några år sedan trodde få att något sådant skulle vara möjligt.

Läs mer här


Patientinformation lanseras i Regimbiblioteket

Nu har Nationella regimbiblioteket på cancercentrum.se utökats med patientinformation. I ett första skede har information om behandling av tjock- och ändtarmscancer publicerats.

Läs mer här


Fem projekt får stöd för forskning inom standardiserade vårdförlopp

Nätverket Nordic collaboration cancer care pathways har fattat beslut om vilka projekt som beviljas bidrag för forskning om standardiserade vårdförlopp (SVF)/pakkeforløb. Syftet med bidraget är att öka nordiskt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom tidig upptäckt av cancer, organisation av cancersjukvård och jämlik cancervård utan onödiga väntetider.

Läs mer här


Uppdaterade vårdprogram

Långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer har reviderats och godkänts av RCC i samverkan. 

Läs mer här

Njurcancer

Det nationella vårdprogrammet för njucancer har reviderats och godkänts av RCC i samverkan. Samtliga kapitel i vårdprogrammet har uppdaterats.

Läs mer här


RCC Sydöst under sommaren

RCC Sydösts kansli är bemannat under hela sommaren, dock ej fulltaligt. Vi ber er därför ha överseende med att det eventuellt kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till:
rccsydost@regionostergotland.se eller 010-103 35 05.

Begränsad möjlighet att beställa INCA-behörighet vecka 28–31

Under veckorna 28, 29, 30, 31 är möjligheten att ansöka om användarkonto eller utökad behörighet i INCA begränsad. 
Vi rekommenderar därför att ni ansöker om detta före vecka 28 om ni är i behov av INCA-behörighet under sommaren.

Läs mer här

Cornflower av Lotus Johnson (CC BY NC).


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.