BFN News - Nyheter | June YouTube Economy News - Ekonominyheter på YouTube | Norstedts Juridik + Karnov Group = Gala Evening | Cajutan Pea Soup and Pancakes - Ärtsoppa och pannkakor | Transfer in Family - Generationsskifte i aktiebolag

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


BFN News | Nyheter

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) pauses it’s project to create a simplified standard on annual accounts for partnerships.

SW: K1 Förenklat årsbokslut för handelsbolag dröjer. Här ser du mer om bakgrunden och problematiken som Bokföringsnämnden (BFN) brottas med.

Jun 17, 2019: To the Article | Till artikeln

EN: The BFN has published a question and answer on how to account for the initial extra tax deduction for depreciation on new tenement buildings (“primäravdrag”).

SW: BFN har besvarat frågan om hur primäravdrag för nya hyreshus ska redovisas. Frågan är dock om svaret kan vara för kategoriskt?

Jun 17, 2019: To the Article | Till artikeln

EN: The BFN has published questions and answers on how to account for payments with the Swedish digital payment tool Swish.

SW: BFN har publicerat fem frågor och svar om redovisning av Swish-betalningar. Jag kompletterar med ett belysande rättsfall. Denna artikel rusade på mindre än en dag upp i topp, som det mest lästa inlägget på bloggen! Swish växer snabbt som betalningsform, och det gör tydligen också frågorna.

Jun 14, 2019: To the Article | Till artikeln

EN: The BFN has released an updated version of the Swedish standard Application of RFR, regarding how to apply IFRS in Sweden. I describe the change and add an overview of the standard setting chain, from global to national level.

SW: BFN har uppdaterat sitt allmänna råd om RFR, Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell Rapportering (BFNAR 2012:3). Jag beskriver ändringen och kompletterar med en översikt över hur redovisningsregler bildas, från global till nationell nivå, och vilken roll RFR spelar genom mandatet från BFN.

Jun 13, 2019: To the Article | Till artikeln

EN: The BFN has released an updated version of the Swedish standard Limits (Gränsvärden), regarding classifications when preparing financial reports.

SW: BFN har uppdaterat Gränsvärden (BFNAR 2006:11). Jag beskriver ändringarna, men då jag tror vägledningen är relativt okänd kompletterar jag också med en översikt över innehållet.

Jun 13, 2019: To the Article | Till artikeln


June YouTube Economy News | Ekonominyheter på YouTube

EN: The June edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. Latest news on corporate economy in two free webinars!

SW: Nu finns ekonominyheter juni på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter i urval för företagare. Senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier!

Jun 10, 2019: To the Article | Till artikeln


Norstedts Juridik + Karnov Group = Gala Evening | Galakväll

EN: For the first time Norstedts Juridik and Karnov Group held a joint gala dinner for their authors and lecturers. It became a fantastic evening on May 9, 2019 which gathered 300 participants from Swedens legal elite at Berns classic lounges. One of them was me!

SW: För första gången höll Norstedts Juridik och Karnov Group en gemensam galakväll för sina författare och föreläsare. Det blev en fantastisk kväll den 9 maj 2019, som samlade 300 deltagare från den juridiska eliten i Berns klassiska salonger. En av dem var jag!

May 20, 2019: To the Article | Till artikeln


Cajutan Pea Soup and Pancakes | Ärtsoppa och pannkakor

EN: Great news! Cajutan is now carrying on the Swedish tradition of pea soup and pancakes in Bangkok. To the premiere I invited the Swedish Ambassador in Thailand, Staffan Herrström and Karin Herrström.

SW: Stora nyheter! Cajutan har tagit över traditionen med ärtsoppa och pannkakor i Bangkok. Till premiären bjöd jag in Sveriges ambassadör i Thailand, Staffan Herrström och Karin Herrström.

May 3, 2019: To the Article | Till artikeln


Transfer in Family | Generationsskifte i aktiebolag

EN: On May 8, 2019 the Swedish Parliament is decided upon new tax regulations when transferring a business to the next generation, coming into effect on July 1, 2019. I’ve prepared a webinar on the new taxation for Accountor Training Sweden.

SW: Den 8 maj 2019 beslutade riksdagen om nya skatteregler för generationsskifte, som gäller från den 1 juli 2019. Jag har förberett ett webbinarium om nyheterna för Accountor Training Sweden. Jag skrev också en artikel om nyheten på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje, som snabbt fick många läsare.

May 7, 2019 To the Article | Till artikeln


Latest lecturs | Senaste föreläsningarna

EN: I've completed the following lectures since the last issue of this newsletter. Some of them are recorded. Something for your company to order or check out?

SW: Jag har genomfört följande föreläsningar sedan förra utskicket av detta nyhetsbrev. Flera av dem är inspelade. Något för ditt företag att beställa eller kolla in?

Wolters Kluwer Scandinavia
Lectures and webinars

  • Planning Conference in Gothenburg for the next season | Planeringsmöte i Göteborg inför nästa säsong

To the complete program 2018-2019 and 2019-2020

Accountor Training Sweden
Webinars live and recorded

  • Monthly Updates | Månadsuppdateringar (in Swedish)
  • Court Cases of the Month | Månadens rättsfall (in Swedish)
  • The Board’s Personal Responsibility | Styrelsens personliga ansvar i aktiebolag (In Swedish)
  • Benefits of Free Car 2019 | Bilförmåner 2019 (In Swedish)
  • New Taxation on Transfer of Your Business to the Next Generation | Nya skatteregler för generationsskiften i aktiebolag

To the complete program 2019

In my Own Management | I egen regi

  • Bookings | Bokningar (RedovisningsHuset i Södertälje)
  • Meeting about guest lecture (Stockholm Business School) | Möte om gästföreläsning (Stockholms universitet)

To the complete Program


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with new assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!