Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Demand Chain & Just In Time – börjar och slutar hos kunden!

För drygt 60 år sedan uppfanns containern av en amerikansk lastbilschaufför. Denna triviala plåtlåda är själva grundbulten i globaliseringen och de värdeskapande logistiknätverken. Mätt som andel av den totala produktionen har exporten av varor och tjänster mer än fördubblats sedan 1960, globalt sett.

Vad som har möjliggjort detta är en ny världsordning i produktutbudet och logistiken. Något vi på Göthes Industribeslag utnyttjat för att tillföra ett större mervärde och mångfald av vår produktmix, vilket vi försöker att åskådliggöra med bilden ovan. Göthes har idag ca 10 000 artiklar i sitt lager i Falun, till ett lagervärde på ca 30 mkr.

I vår kontinuerliga strävan mot mångfald handlar det om en tranformation av Supply Chain Management till Demand Chain Management. De två begrepppen bottnar i samma grundtanke – att förbättra flödet av varor och information.
I Supply Chain Management byggs logistiken inifrån och ut och bestäms av vilka produkter och kunder man har, med andra ord Producentlogistik.
I Demand Chain Management utgår vi istället från kundens behov och värden för tillfredställelse, med andra ord Kundlogistik. Demand Chain där kunden / marknaden "drar" istället för att producenten "skjuter på" i varuflödet bidrar till att fler affärspartners i kedjan blir delaktiga och lär av varandra. 
Nyttan med den efterfrågestyrda produktionen är att tillverkarna tidigt får veta vad kunderna önskar, och kan tillverka på ett kostnadseffektivt sätt. Det ultimata målet är att kunna producera/leverera rätt produkt i rätt tid till rätt plats.
Just-In-Time innebär att man bara producerar / distribuerar det som behövs – när det behövs. Det handlar om att förstå sina kunders behov, såväl den närmaste kunden i flödet som slutkunden. Vår utmaning ligger i att utveckla kundanpassade logistiksystem som tillgodoser alla intressenters behov i värdekedjan, och på så sätt skapar logistiken ett ökat kundvärde, såväl för våra leverantörer som våra kunder. Den alltmer ökade internationaliseringen och globaliseringen förutsätter helt enkelt Demand Chain Management, enligt vår Just-InTime-filosofi.

Nog om detta nu, det viktigaste är dock att alla affärer bygger på relationer, service, kunskap och kvalitet, vilket vi hade förmånen att få uppleva vid vår välbesökta mötes arena  senast i februari på On Ice och förhoppnigsvis igen den 24 okotber på GIB GO WEST. 

Patrik Östlund

Ett sekel av standarder

Standarder är en förutsättning för att tillverkning och handel ska vara rationell. Det hade Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, insett när de 1922 tog initiativet till att Svenska Industrins Standardiseringskommission bildades.

Läs gärna mer här om Svensk Standards utveckling>>

Gällande SSF normer så började den resan på 1980 talet då olika provningsrutiner som användes på SSF Provningslaboratorium blev till SSFN normer.

Fram till 2000 benämndes SSF normer SSFN. 2000 fick SSF uppdraget av dåvarande Svenska Försäkringsförbundet (Idag Svensk Försäkring) att ta över normarbetet från deras servicebolag kallat FSAB. De normer som FSAB gett ut benämndes RUS.

Läs mer här>> 

Källhänvisning: Text från Stöldskyddsföreningen


CE märkning av branddörrar

Nu vet vi vad som gäller för brandklassade ytterdörrar och fönster SS-EN 14351-1 och portar SS-EN 13241. Från och med den 1 november 2019 är det krav på CE märkning.

Vid ett möte i början av juli meddelade kommissionen att det inte blir någon samordning av samexistensperioderna för ytterdörrar och innerdörrar. Det betyder att nationella typgodkännande gäller tillsvidare. Myndigheter (Boverket) i flera Europiska länder framförde branschens åsikt om att samordna CE-märkningen, men kommissionen valde att inte göra så.

I nuläget vet ingen när CE märkning av brandklassade innerdörrar kommer igång och heller inte hur lång övergångstiden blir. Arbetet inom CEN TC 33 WG 1 fortsätter med att föra samman EN 14351-1 med EN 16034. Samma sak gäller för EN 14351-2.

 

SS-EN 14351-1: 2006+A2:2016 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar

SS-EN 14351-2: 2018 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 2: Innerdörrar

SS-EN 13241:2003+A2:2016 - Portar - Produktstandard, funktionsegenskaper

SS-EN 16034: 2014 - Dörrar, portar och fönster - Produktstandard, funktionsegenskaper - Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

Källhänvisning: Text från SEM Group

Produkter som kan provas i dörr 

  • Hi-O™ motorlås: 840C, 841C, 850C, 851C, EL654, EL754, EL755, EL558, EL559. 
  • Hi-O eltryckeslås: EL587, EL588. 
  • Hi-O elslutbleck: 585, 910C, 911C, 920C, 960C, 961C. 
  • Analoga eltryckeslås: EL580, EL582, 880, 881, 884, 885, 886.
  • Analoga elslutbleck: 500-, 700-, 800-, 900-serien

ASSA ABLOY Funktionsprovare

Hi-O™ motorlås

1. Koppla anslutningskabel i Hi-O plint färger Vit, Brun, Grön, Gul.
2. Då magnet är monterad i slutblecket till motorlåset ställ magnetbrytaren i läge Hi-O, annars anslut extern magnetkontakt i plint märkt ”Mikrobr” och magnetbrytaren ställs i läge extern.
3. Anslut spänning via bifogad nätadapter. Indikering dörr stängd, ind. olåst = motorlås olåst, ind. Låst = motorlås låst + dörr stängd. Lås upp med öppna knapp.

Hi-O™ eltryckeslås och elslutbleck

1. Koppla anslutningskabel till Hi-O plint, CAN H-Vit, CAN L-Brun, +12V-Grön, 0V-Gul.
2. Ställ magnetbrytaren i läge Hi-O.
3. Anslut spänning via bif. Nätadapter. Stängd dörr indikeras av kolvkontakt respektive förreglingsmikro. Lås upp med öppnaknapp.

Analoga eltryckeslås och elslutbleck

1. Anslut plus (+) resp. minus (-) till produkten på den högra plinten.
2. Anslut kolvkontakt resp. förreglingsmikro till ”Mikrobr”.
3. Ställ magnetbrytare i läge extern.
4. Välj spänning till produkten med daglåsbrytaren 12V alt. 24V.
5. Anslut spänning via nätadapter. Stängd dörr indikeras av kolvkontakt respektive förreglingsmikro. Lås upp med öppnaknapp.

Kontakta oss gärna på 010 - 483 40 25 för mer inforamtion.

Källhänvisning: Text och bild från ASSA ABLOY


XC Lyft- & Skjut från italienska AGB

AGB introducerar den nya XC serien, en perfekt mix av design, bekvämlighet och säkerhet.

Det är den bästa lösningen för stora lyft- & skjutdörrar: XC systemet möjliggör en mjuk gång på tunga partier upp till 440 kg.

För mer information om AGBs sortiment och lösningar kontaka gärna vår kundservice på 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från AGB


EKU-PORTA Trä

EKU-PORTA Trä är ett designat beslagssystem för synliga skjutdörrar. EKU-PORTA möter högsta kvalitet och teknologi och är estetiskt tilltalande med sofistikerade lösningar, design och utmärkande egenskaper.

Kontakta oss gärna på 010 - 483 40 25 så berättar vi mer om EKU-PORTA. 

Källhänvisning: Bild och text från HAWA SLIDING SOLUTIONS


Automatiska tätningströsklar - ljud / brand / rök

Ljuddämpning 50dB (labvärde)

¬ För golvspringa upp till 12mm  (7 mm vid brandklassade dörrar EI30/E30 enligt Sitac typgodkännandeintyg SC 0482-13)
¬ Enkelt montage utan verktyg ¬ Inga lösa tillbehör
¬ Med speciell aktiveringsknapp, Inget behov för anslagsbleck i karmen

Ljuddämpning 50dB (labvärde)

¬ För golvspringa upp till 20 mm (7 mm vid brandklassade dörrar EI30/E30 enligt Sitac typgodkännandeintyg SC 0482-13)
¬ Ensidig aktivering på gångjärnsidan ¬ Steglös höjdjustering för ojämna golv
¬ Med speciell aktiveringsknapp Inget behov för anslagsbleck i karmen

Den bästa ljudreducering för eftermontage

¬ För golvspringa upp till 20 mm
¬ Snap-on cover profile
¬ Dold fastsättning
¬ Steglös höjdjustering för ojämna golv
¬ Optimal hörnanslutning
¬ Med speciell aktiveringsknapp Inget behov för anslagsbleck i karmen

Den nya Stadi M-17/17 WS

¬ Förbättrat ljuddämpningsvärde upp till 54dB
¬ Förbättrat underhåll, lätt demontering av innerprofilen för utbyte av tätningsprofilen
¬ Aktiveringsknapp passar båda slag och skjutdörrar
¬ Aktivering på gångjärnssidan
¬ Parallell tröskelsänkning, automatisk nivåreglering, Överbelastningsskydd
¬ Bättre tätning i hörnen
¬ Låg aktiveringskraft
¬ Tillval: förberedelse för kantregel
¬ Tillval: varianter med aktiveringsfördröjning

För övrigt Athmer sortiment inom tätning och och fingerskydd besök gärna vår webbshop. For frågor om Athmers produkter ring gärna vår kundservice på 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från ATHMER


Trådlös bevakning av utrymningsvägar med Exma Duo Alarm

Nya Exma Duo Alarm är ett trådlöst, fristående system som bevakar obehörig passage. En smidig lösning för lokaler som av olika anledningar alltid måste vara öppna, till exempel nödutgångar.

Med Exma Duo Alarm kan du bevaka dörrar som inte kan eller får låsas. Exempel på användningsområden är butiker och bensinstationer, där utrymningsvägar går genom varulager som måste lämnas öppna. 
Behörig personal kan med hjälp av en kod öppna dörren som vanligt, samtidigt som alla obehöriga passager, utan kod, utlöser larmet.

I paketet hittar du alla komponenter som behövs: elektroniksats, handtag, skyltning m.m.
Det enda krav som finns är att din dörr har ett låshus med tryckesfunktion.
Ingen åverkan på dörren görs vid installationen och enheten finns i både svart och vitt utförande. 

Kontakta gärna Göthes Industribeslag för mer information på 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från exma


Trendigt: aluminium handtag i mattsvart

Gillar man svart finns ett stort urval av olika dörr- och fönsterhandtag hos HOPPE i svart matt, i färgbeteckningen F9714M.

Många av HOPPE’s mest populära serier som Stockholm, Dallas, Tôkyô, Bremen och Toulon finns i F9714M - i många fall både som dörrhandtag och som fönsterhandtag.

HOPPE handtag i svart matt tillverkas av aluminium, ett idealiskt material för dörr- och fönsterhandtag. Det naturliga korrosionsskydd som bildas när materialet bearbetas ger extraordinär motståndskraft mot miljöpåverkan och mekaniska skador. Vidare har aluminiumhandtag inga negativa effekter på hälsan och kan återvinnas 100% utan förlust av kvalitet.

Handtagen kräver ingen särskild vård, all smuts kan avlägsnas enkelt med en fuktig trasa.

Byggvarubedömningen har gjort bedömningen ”rekommenderas” d.v.s. grön markerat samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för dörrar och fönster.

För mer information om HOPPE´s sortiment kontakta Göthes Industribeslag på 010 - 483 40 25.

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE


Nu tillhandahåller vi svetsgångjärn

Göthes Industribeslag marknadsför och lagerhåller svetsgångjärn från engelska Essentra Components.  Gångjärnen finns i rostfritt stål, stål och aluminium samt går att få i olika storlekar. Till gångjärnen finns reservdelar såsom slitringar och smörjnipplar. Klicka dig gärna vidare in på respektive gångjärn nedan.

Källhänvisning: Text och bild från Essentra Components


Instruktions APP

Dr Hahns Instruktions app är ett bra hjälpmedel för att justera alla Dr Hahns gångjärn. Den är väldigt lätt att använda och informativ med filmer i hur justeringen utförs korrekt. Appen har lika stor användning i produktionen som ute på fältet vid justeringar. Kombinera gärna appen med vårt service-kit som innehåller reservdelar till Türband 4, Serie 60 gammal och ny.

Klicka här för att öppna "EN APP FÖR ÄNNU BÄTTRE HAHN SERVICE"

Dr Hahn service-kit

Tre stycken servicelådor, en för varje modell av gångjärn innehållande erforderliga verktyg för service plus reservdelar till två st. Dr. Hahn gångjärn.

Dessa levereras i färdiga sortimentslådor, där man tydligt kan se vilka artiklar som skall ingå. Enkelt att tilläggsbeställa reservdelar och fylla på sin lådor.

Türband 4 - Artikelnummer: 150673
Serie 60 NY - Artikelnummer: 150674
Serie 60 gammal - Artikelnummer: 150675

Tekniska frågor besvaras via vårt order- och servicenummer 010 - 483 40 25

Ansök senast imorgon till höstens YH-utbildning till glas- & metallingenjör

Det finns fortfarande några få platser kvar till branschens YH-utbildning till glas- och metallingenjör. Med anledning av det finns det nu en ny möjlighet att ansöka utbildningen. Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Smalprofil från finska Abloy

Finska Abloy har ett sortiment av smalprofil låskistor till både gammalt och nytt dondjup, dvs 28 mm respektive 35 mm. Anledningen till att vi tar upp det här är att Abloy kan leverera det gamla dondjupet 28 mm för service och utbyte av äldre lås. Det finns även dubbelfunktionslåskistor, dvs låskistor gjorda för två separata låscylindrar. På bilden ser du ett exempel på låskista som kan levereras i dondjup 28 mm respektive 35 mm.

Frågor om smalprofi låskistor eller andra beslagslösningar besvarar vi gärna på 010 - 483 40 25

GIB GLOCAL är ett ny sektion i Up to date vi kommer att ha framöver där vi anspelar på smarta utländska beslagslösningar under temat Think Global, Act Local

EM EMSW EMO Slagdörrsöppnare

EMSW EMO är en av marknadens tystaste dörröppnare. Det är en perfekt lösning för t.ex. hälsovården, bostäder, kontor och allmännyttiga företag där det är viktigt med både lågt ljud och enkelt tillträde. Dess låga energiförbrukning har gett EMSW-EMO godkännande som en lågenergi-öppnare. Dörröppnaren är pålitlig under många olika förhållanden och klimatvariationer.

EMSW EMO är det perfekta valet för sjukhus och gruppboenden för äldre eller handikappade. Servofunktionen Power assist gör att dörren öppnas med väldigt svagt tryck. Dessutom känner den smarta slagdörrsautomatiken av eventuella hinder. Då stannar automatiken eller går tillbaka. Dessa egenskaper ger hög säkerhet till ett mycket överkomligt pris.

Om man önskar tillägg av valbara yttre säkerhetsensorer så kommer EMSW EMO att övervaka sensorerna varje gång den öppnar eller stänger dörren. Om sensorerna inte fungerar korrekt stängs automatiken av och dörren fungerar som en manuell svängdörr med dörrstängare.

För mer information kontakta Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60

Källhänvisning: Text och bild från Entrematic

Sensommarerbjudande SL1200

Powertools SL 1200 är speciellt lämpad för arbeten på begränsade ytor. Den unika designen gör att du kan gänga ända in emot fästpunkten för armen. Tack vare en enkelt justerbar luftcylinder blir rörelsen mjuk och exakt. Gängmotorn hänger viktlös över hålet du skall gänga, är uppstyrd i lodlinjen och tappen drar ner maskinen i hålet när den gängar. Detta innebär att det inte blir några sidokrafter på gängtappen och du får en MYCKET lång livslängd på dina gängtappar. Reverseringen sker enkelt med samma hand som du sköter pådraget. SL1200 kommer med en 400 varvsmotor för upp till M16 hål eller en 850 varvs motor för upp till M12 hål. 

Normalpris från 24.995, nu från 21.495!

Erbjudandet gäller tom 2019-09-06. För mer information och/eller beställning kontakta Göthes Teknik på 010 - 483 40 80.

Källhänvisning: Text och bild från POWERTOOLS


Sensommarerbjudande SL Junior

Powertools Juniorarm är helt annorlunda i sin uppbyggnad, den har en flytande konstruktion med flera styva leder. Den tar fortfarande upp vikt, moment och vibrationer som SL1200 armen. En stor skillnad är att den inte kan jobba intill sin egen infästning. Men å andra sidan kan den arbete högt över, och långt under, infästningen. Din gängningssituation avgör vad som är rätt för dig. SL Junior kommer med en 400 varvsmotor för upp till M16 hål eller en 850 varvs motor för upp till M12 hål.

Normalpris från 28.495, nu från 25.495

Erbjudandet gäller tom 2019-09-06. För mer infromation och/eller beställning kontakta Göthes Teknik på 010 - 483 40 80.

Källhänvisning: Text och bild från POWERTOOLS

Åtta snabba med Thomas Larson

Thomas Larson som idag arbetar med affärsutveckling med försäljningsansvar mot OEM Trä, Snickerier, Dörr- och Fönsterproducenter samt Prefab började sin beslagskarriär på Industribeslag Sjögren AB 2013.

Efter några år i branschen har Thomas hunnit bli varm i kläderna och trivs mycket bra sin roll och sin huvudsakliga arbetsuppgift i att utveckla relationerna med befintliga och nya kunder. Ett brett område som inkluderar ansvar för produkt, pris och distributionsmodellen samt planering och genomförande av relationsbyggande aktiviteter som workshops, utbildningsträffar, mässor etc.

FAKTA OM THOMAS:

  • Ålder: 55 år
  • Familj: Gift med Katarina sedan 20 år, 2 tonårsbarn
  • Bor: Hus i Sävedalen
  • Bakgrund: Utbildning, Ekonom samt ett flertal olika roller inom försäljning.

ÅTTA SNABBA:

Fritidsintressen: tennis, utförsåkning, sommarstugan
Favoritsport & lag: Fotboll, Arsenal
Oanad talang: Hitta kantareller
Äter och dricker helst: Fisk & Skaldjur med  en kall lager från Poppels
Livsmotto: Du missar 100 % av skotten du inte skjuter
Favoritpryl: googleradio
Tre goda egenskaper:  driv, vilja, engagemang
Drömresa: Nya Zeland


MINGLA MED OSS DEN 24 OKTOBER!

GIB GO WEST, DÄR FÖRETAG MÖTER FÖRETAG, NÄTVERKAR OCH SKAPAR AFFÄRER!

Vi närmar oss snabbt GIB GO WEST som är torsdagen den 24 oktober med många spännande utställare anmälda.

Sista dag att anmäla sig är den 17 oktober . Dock är sista dagen (i enlighet med hotellets avbokningsregler) för oss att hjälpa till med rabatterad logi på det närliggande hotellet Radisson Blu Riverside nu på måndag (2/9).

Så kommer du och vill ha hjälp att boka logi glöm ej att skicka in din anmälan senast på måndag.

OBS! Detta är en ifyllbar PDF. Klicka på knappen ovan. Spara ner i PDF format. Fyll i dina uppgifter. Maila tillbaka den till patrik.ostlund@gothes.se.

För fem år sedan, hösten 2014 blev Göthes och Industribeslag ett. Dessa fem lärorika och utvecklande år i Falun, Kungsbacka och sedan en tid tillbaka i Götbeorg vill vi fira med er den 24 oktober på Lindholmen food street market. Det utlovas en riktigt GO eftermiddag och kväll med minimässa, musik, trolleri, god mat och massor av mingel...


Nu öppnar vi vårt Servicelager av lås & beslag i Västberga

I samarbete med Beslaget AB öppnar vi ett servicelager i Stockholm måndagen den 2 september 2019. Där har vi lagt ett mindre antal av de mest frekventa varorna i vårt sortiment. 

Ni kan hämta det ni behöver samma dag. Planerade leveranser skickar vi som vanligt från vårt huvudlager i Falun där vi lagerför över 10 000 lås- & beslagsartiklar. 

Beställningar från servicelagret görs som vanligt med kontakt via vår kundservice i Falun eller via vår webbshop där vi skapat en möjlighet att välja avhämtning från servicelager eller leverans från huvudlager. 

Har man inte inte möjlighet att förbeställa så kan medarbetarna hos Beslaget hjälpa till med att lägga webborder på plats. 

Behöver du inloggning till vår webbshopp kontakata kundservice på 010 - 483 40 25. 

Välkommen att besöka Göthes industribeslag AB hos: 
Beslaget AB, Elektravägen 31, 126 30 Hägersten


Plåtslagaren: Harneskmakarna var egentligen de första plåtslagarna och de hade högt anseende. De gamla riddarutrustningarna var ofta rena mästerverk. De skulle vara lätta och samtidigt skydda bäraren. Dessutom skulle de tillåta maximal rörlighet. De gick till och med mode i rustningarnas utformning. Koppar, guld och mässing kunde lätt hamras tunn. När man nu även lärde sig hamra järnet tunt, föddes det egentliga plåtslagaryrket. Tidigare hade man stridit mot smederna om harnesktillverkningen, senare mot kopparslagarna om vem som skulle få arbeta med takplåt. Det blev bleckplåtslagarna, som nu blev de egentliga plåtslagarna. Plåtslagarna för hundra år sedan levde ett farligt yrkesliv, ofta utan fallskyddsutrustning.

Källhänvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutube

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.