Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

ISACA Sverige Månadsbrev

Välkommen till månadsbrevet för juni. Denna månad har vi samlat in lite nytt om vad som händer inom våra områden.


Några ord från ordföranden

Den digitala utvecklingen har påverkat oss det senaste året när det gäller betalningar samt hantering av identiteter. När det gäller hantering av betalningar har vi sedan tidigare haft PCI DSS som standard vilken uppdaterades i maj förra året, men där arbetet med en ny version har påbörjats. Inom den finansiella sektorn har nu även PSD2 trätt ikraft i Sverige, vilken bland annat ställer krav på stark autentisering av kunder.  Utöver detta har hanteringen av Identiteter med eIDAS införts det senaste året, vilket kan också vara bra att känna till. Eftersom det är högaktuella områden som påverkar en hel del av er som är ISACA medlemmar, har vi valt att ta med detta i månadens faktaavsnitt.

Nu när sommaren också närmar sig med stormsteg är det också dags att planera in utbildningsaktiviteter för hösten. Vi har GRC conference i September som arrangeras tillsammans med internrevisorerna, Swerma och Compliance Forum och i anslutning till detta arrangerar vi en COBIT 2019 Foundation kurs. I oktober håller ISACA EuroCacs i Geneve. Sen arrangerar vi vår årliga ISACA dag den 7 november och vi hoppas att du har möjlighet att vara med, då vi även passar på att fira ”ISACA 50 year anniversary”. Utöver detta har vi givetvis medlemsmöten som vi hoppas att du kan delta på. 


COBIT 2019 Foundation kurs

Vi håller kursen ”COBIT 2019 Foundation” den 26-27 september med Bruno Soares från ISACA Portugal som lärare. Bruno tilldelades ISACAs John Kuyers Award for Best Speaker 2019 och vi har lyckats få honom som talare på GRC conference som går av stapeln den 24-25 september men passar också på att arrangera denna kurs när han är på besök.

Detta är ett utmärkt tillfälle att lära dig den senaste version av COBIT. Det är inte längre möjligt att ta certifieringsprovet för COBIT 2019 Foundation i direkt anslutning till kursen, men du får en ”Exam Voucher” som gör det möjligt för dig att ta denna examen i Online plattformen.

Anmälan till kursen


GRC conference 24-25 september

Det kommer att bli två intressanta konferensdagar på Quality Friends Hotel i stockholm och du kan anmäla dig med 10% rabatt fram till den 20 juni.

ISACA har varit delaktiga i att ta fram programmet och vi är representerade av ISACA medlemmarna Bruno Soares från Portugal och Ole Svenningsen från Danmark.

Talare, program och registreringssida hittar du på: http://www.grc-conference.eu/


ISACA dagen 7 november 2019

Den 7:e november 2019 håller vi ISACA dagen på Westmanska Palatset i Stockholm med temat: ”Cloud Act och Cyber Säkerhet” då vi även passar på att fira ISACA 50 ÅR

Vår keynote speaker på konferensdagen är Mikko Hyppönen. Han är en världsledande auktoritet inom datasäkerhet och privacy. Hans bankgrund är Chief Research Officer på F-Secure, där han har varit verksam sedan 1991 och han är en uppskattad talare på konferenser globalt och som exempelvis TED Talk.

Anmälan till ISACA Dagen


Fakta: Betalningar och hantering av identiteter

Säkerhetskrav är en central del i hantering av betalningar, där kraven kontinuerligt förändras. En del av detta är också krav på hantering av att säkerställa identiteter. Två områden som kräver kunskap inom iT, säkerhet och revision. Några av de standards och rekommendationer som gäller har vi tagit med här, men som vanligt finns det mycket mer.

PCI (PCI Security Standards Council):

https://www.pcisecuritystandards.org/

eIDAS  - EU förordning nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

PSD2 - EU direktiv 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366


Aktiva medlemmar ISACA Kick-off 2019

Den 16 Maj arrangerade vi en ½ dags kick-off för planering av ISACA’s verksamhet för 2019/2020 och några medlemmar passade på att ansluta, utöver de som redan är engagerade i styrelse eller kommittéer. Detta är en aktivitet som vi arrangerar i maj varje år och om du inte hade möjlighet att vara med detta år, så lägg det på minnet och du är välkommen 2020. Vi kommer att ha mycket att diskutera då också.

Våra diskussioner kan sammanfattas i att vi våra förväntningar det kommande året är att vi behöver få in fler medlemmar som aktiva i ISACAs kommitteer. När det gäller studenter så bör vi etablera ett mentorsprogram, men även att nå ut till studenter på fler orter.

För att få interaktivitet och bättre uppfattning om vad ni som  ISACAs medlemmar efterfrågar, kommer vi att genomföra undersökningar som går ut som en del i månadsbrevet med start i höst. Vi identifierade flera olika områden och nu återstår det att formulera frågor och få det som en naturlig del av månadsbrevet.

När det gäller månadsbrevet skall vi fortsätta med ett faktaavsnitt i månadsbrevet, men vi kommer att utvärdera möjligheten att publicera det som en faktasida på hemsidan www.isaca.se och att vi endast har med en länk till denna sida i månadsbrevet. Fungerar detta så kan månadsbrevet bli kortare, men ändå ge lika mycket innehåll.

Avslutningsvis diskuterade vi ISACA dagen, där vi kommer att titta på om detta skall vara en konferensdag som behåller sin nuvarande form eller om vi skall utveckla konferensdagen till något mer omfattande. Vi återkommer med en undersökning avseende detta under hösten. För årets ISACA dag är vi i det närmaste klara med planeringen dag och vi ser fram emot att riktigt många deltagare. Inte minst som det är vårt 50-årsjubileum av ISACA som organisation.


ISACAs stipendium för examensarbete 2019

Har du skrivit ett examensarbete inom IT-säkerhet, IT-styrning eller IT-revision? Ansök då om ISACA Sweden Chapters stipendium, för nu är det dags att skicka in din uppsats till ISACA på research@isaca.se. Du får gärna skicka informationen vidare i din organisation och/eller ditt nätverk. Mer information hittar du på: https://engage.isaca.org/swedenchapter/stipendier


Kommande aktiviteter och utbildningar

  • Medlemsmöte – Nya säkerhetsskyddslagen och dess innebörd, 19 juni 2019. Stockholm
  • Medlemsmöte - Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!, 5 september 2019, Malmö
  • GRC dagarna, 24-25 september 2019, Stockholm
  • Cobit 2019 Foundation kurs, 26-26 september 2019, Stockholm
  • EuroCACS, 16-18 oktober 2019, Genève
  • ISACA dagen, 7 november 2019, Stockholm

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.com


Glad sommar !

Eftersom det börjar bli semestertider och att månadsbrevet tar semester under juli får vi passa på att önska alla läsare en trevlig sommar! Vi ses igen på medlemsmöten och konferenser till hösten.

Hälsningar

Styrelsen med kommittéer


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommitteen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitteen

Alexander Eriksson (ordf.) – Fredrik Hutter, Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Salah Shekeil

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår Linkedin grupp och följ oss på LinkedIn


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.