Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Uppdaterat nationellt vårdprogram ska stärka långtidsuppföljningen efter barncancer

Det är viktigt att personer som haft cancer som barn följs upp för att biverkningarna ska upptäckas på ett tidigt stadium och bli omhändertagna på rätt sätt. Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer som innefattar uppföljningsrekommendationer både under den fortsatta uppväxten samt under vuxenlivet har nu reviderats och godkänts av RCC i samverkan.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

RCC Syd utvärderar MDK för sällsynta cancerdiagnoser

Studien som nyligen publicerats visar bland annat att nationella multidisciplinära videokonferenser (MDK) för sällsynta och nivåstrukturerade diagnoser är välfungerande gällande beslutsprocess, teamarbete och ledarskap men diskussionerna saknar patientcentrering.

Läs mer


Patientinformation lanseras i regimbiblioteket

Nu har Nationella regimbiblioteket på cancercentrum.se utökats med patientinformation. I ett första stadie har information om behandling av tjock- och ändtarmscancer publicerats.

Läs mer

SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Enligt det standardiserade vårdförloppet ska en misstänkt hudförändring tas bort inom sju dagar efter att den upptäckts. I region Halland får 8 av 10 patienter hjälp inom ledtiden. En regional informationskampanj, ett gemensamt journalsystem men framförallt ett nytt och sammansvetsat arbetssätt ligger bakom landets effektivaste utredning av misstänkt hudcancer.

Läs mer och se filmen där Carl Axenborg, processledare för SVF hudmelanom och kirurg, beskriver framgångsfaktorerna.


Fem projekt får stöd för forskning inom standardiserade vårdförlopp

Nätverket Nordic collaboration cancer care pathways har fattat beslut om vilka projekt som beviljas bidrag för forskning om standardiserade vårdförlopp (SVF)/pakkeforløb.

Läs mer


Över 280 patienter har nu fått Min vårdplan på 1177.se

18 verksamheter inom sju diagnosområden har nu infört Min vårdplan i e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se och har tillsammans startat över 280 vårdplaner åt sina patienter. En utvärdering av innehållet och arbetssättet pågår under våren.

Läs senaste lägesrapporten om Min vårdplan på 1177

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

När arbetsvardagen blev övermäktig för kirurgklinikens sjuksköterskor på Blekingesjukhuset upprättade klinikledningen en koordinatorstjänst. Två medicinska sekreterare sköter nu allt administrativt arbete kring cancerutredningen av patienter inom sex standardiserade vårdförlopp.

Läs mer och se filmen där Monica Wahlström och Hanna Muñoz berätta om sitt arbete som SVF-koordinatorer


Kvalitetspriset till projekt på Centrallasarettet i Växjö

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 tilldelas projektet "Cancer + träning = sant" på Centrallasarettet i Växjö, som drivs av sjukgymnasterna Sofie Andersson, Anna Gradeen och Anna Bergman. Syftet med projektet var att utveckla en verksamhet så att målgruppen skulle få tillgång till professionell träning för att kunna förbättra sin fysiska förmåga, inför, under eller efter sin cancerbehandling.

Läs mer

Ny rutin vid beställning av statistik

Förfrågningar om underlag ur kvalitetsregister på cancerområdet hanteras sedan 1 april av statistiker vid det Regionala cancercentrum som har nationellt ansvar för respektive register.

Läs mer om den nya rutinen


Lyssna på NT-rådets podd om nya cancerläkemedel

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. NT-rådets senaste poddavsnitt handlar om vad man kan förvänta sig av nya cancerläkemedel: bot, lindring eller bara hopp?

Läs mer

Du kan påverka registerinnehåll och utdata

I våra nationella kvalitetsregister om olika cancerdiagnoser finns information som kan vara värdefull för just din verksamhet. Om du vill diskutera vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras, kontakta den regionala representanten i kvalitetsregistrets styrgrupp.

De finns listade på denna sida


Vårdprogrammet för malignt melanom är uppdaterat

I det uppdaterade vårdprogrammet har främst kapitlet om systemisk behandling reviderats i och med att nya mediciner har godkänts för adjuvant behandling.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Uppdaterat vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML)

Nu publiceras den tredje uppdateringen av detta vårdprogram. Det handlar denna gång om en mindre uppdatering föranlett av den nyliga lanseringen av två läkemedel vid AML, Mylotarg och Vyxeos.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet


Vårdprogrammet för peniscancer är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för peniscancer har genomgått en mindre revidering. Den uppdaterade versionen fastställdes av RCC i samverkan den 7 maj 2019, och är den tredje i ordningen.


Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Reviderat vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.


Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Utbildning

Utbildning GCP repetitionskurs 17 sept

Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Kursen vänder sig till dig som gått GCP-utbildning tidigare.

Läs mer och anmäl dig

Matvanor, alkohol och cancer

RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne bjuder in till en eftermiddag med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad (sept och okt).

Läs mer och anmäl dig

Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Uppdragsutbildning på distans, kursstart 3 september 2019. Kursen Allmän onkologi, 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter.

Läs mer och anmäl dig

Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Läs mer och anmäl dig

På gång

Välkommen till Cancerdagen i Almedalen 2019!

För åttonde året arrangerar Regionala cancercentrum i samverkan Cancerdagen i Almedalen. I år är det onsdag den 3 juli kl. 08.30 – 12.00 som gäller.

Läs mer

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens.

Läs mer och anmäl dig

Save the date!

Nästa temadag för kontaktsjuksköterskor i Lund är den 20/11.Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.