Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV JUNI 2019

Livdjurstoppen 2018

På Sveriges Grisföretagares initiativ räknar Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan tillsammans ut en topplista för livdjursproducerande besättningar. Topplistan för 2018 tillkännagavs på stämman den 28 maj 2019 i Skövde.

Vi gratulerar våra duktiga livdjursbesättningar!

  1. Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup
  2. Bällsta Lantbruk AB, Niklas Gustavsson, Köping
  3. Stäholms Lantbruk AB, Mattias Hellström, Köping
  4. Frittorps Lantbruk AB, Sören Johansson, Vara
  5. Rosenlid, Jimmy och Charlotte Tarler, Klagstorp

Ett extra grattis till Johan Thuresson som utöver sin förstaplats på livdjurstoppen dessutom klättrade från fjolårets fjärdeplats till årets tredjeplats på smågristoppen med 30,7 producerade grisar!

Ny kampanj ska öka intresset för griskött hos yngre målgrupper

Svenskt Kött och danska Landbrug & Fødevarer har fått finansiella medel från EU genom de s.k. multi-programmen för främjande av Europeiska jordbruksprodukter till en kampanj med målet att öka intresset för griskött hos yngre målgrupper. Kampanjen lanseras i juni 2019 och pågår till december 2021.

Kampanjen kommer i sin kommunikation huvudsakligen fokusera på smakupplevelser genom att inspirera till nya sätt att tillaga gris. De kanaler kampanjen kommer använda sig av är främst sociala medier men även den egna hemsidan gillagris.se. Där kommer allt från recept och matlagningsvideos till information om styckdelar och Europeiska produktstandarder presenteras.

facebookinstagramyoutube

Svenska Köttföretagen står bakom Livsmedelsbranschens Hållbarhetsmanifest

Med siktet inställt på "Svenskt kött, det hållbara valet", känns det naturligt för Svenska Köttföretagen att stå bakom livsmedelsbranschen gemensamma Hållbarhetsmanifest. Det är med detta manifest i sikte, som vi kommer fortsätter hållbarhetsarbetet även intern i våra företag. Hållbarhetsmanifestet lanserades i förmiddags tillsammans med bl a näringsminister Ibrahim Baylan och har fått bra genomslag i media. Se länkar nedan för mer underlag:

Debattartikel Dagens Industri i sin helhet

LI berättar om åtagandena på www

Pressmeddelande från LI

Positivt reportage i TV4

Nappaprojektet för krafttag kring vita fårskinn klart

Svenska Fåravelsförbundet vill se om man kan öka den totala lönsamheten för producenter av köttraslamm. En viktig del i kalkylen är då att även ta hand om skinnen. I ett projekt finansierat av branschutvecklingsmedel via Svenska Köttföretagen, undersöktes möjligheterna. I dag importeras nappaskinnsprodukter av lamm till ett värde av ca 20 miljoner kronor, något som borde genom bättre process kunna ersättas av svenska köttrasdjurens vita skinn och därmed gynna svensk lammproduktion av köttraser positivt. Läs om projektet

Har du uppdaterat din inköpsplan av livdjur?

För att säkerställa att Du får de gyltor du önskar, behöver Du uppdatera din inköpsplan nu.

Vi ser att förprövningarna på grisstallar är på uppgång och tror att efterfrågan på livdjur kommer att öka inom kort. Det är därför viktigt att du planerar dina inköp av gyltor och vi behöver din inköpsplan i god tid för att kunna optimera och dimensionera livdjursproduktionen för den kommande efterfrågan.

Som ni säkert vet betäcker vi numer bara gyltor som är förbeställda och kan inte garantera tillgången på dräktiga gyltor utan förbeställning.

Får vi din inköpsplan i tid och du har ett gällande rekryteringsavtal så garanteras du högklassiga rekryteringsdjur enligt dina önskemål, rätt antal, vid rätt tidpunkt och lägsta pris dvs mellan 200-300 kr rabatt beroende på vilken kategori du köper

Avtalet är löpande med en uppsägningstid på 6 månader för ämne och 12 månader för övriga kategorier

Planen ska helst sträcka sig över 18 månader framåt och du kan närsomhelst gå in och uppdatera. Vi behöver få in din plan senast den 1/8 för att du ska få avtalspris.

Behöver du hjälp, ring eller maila Livdjurskontoret.

Livdjurskontoret tel: 010-130 89 20
Mailadressen till oss är: livdjur@kottföretagen.se

Läs mer och ladda ner användbart material kring "Den resurskloka grisen!

Sista ansökan 17 juni:
Branschutvecklingspengen

Sveriges köttbönder satsar återigen 3 miljoner på att öka lönsamheten inom svensk köttproduktion genom utlysning av Branschutvecklingspengen.

I år har vi fortsatt fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. 

Sista datum för ansökan är den 17 juni 2019.

Ta del av avelsframstegen!

För dig som bruksproducent är det av stort ekonomiskt värde att dina moderdjur är av högsta genetiska kvalitet. Enklaste och snabbaste sättet att uppnå detta är att köpa in hybrider från någon av våra duktiga gyltbesättningar.

  • Du får fler och vitalare grisar
  • Du får jämna och produktiva grisar
  • Du sparar arbetstid
  • Du kan optimera beläggningen och undvika tomplatser
  • Du får lägre seminkostnad

För oss är det viktigt att du kan köpa in hybrider på ett säkert sätt och vi arbetar ständigt med att förbättra hälsoläget och smittskyddet. 

Säkra transporter är något annat vi arbetar med. Har du önskemål om enskild transport, så kan vi lösa det. Vi kan, tillsammans med dig och din veterinär, diskutera vilken gyltuppfödare som passar bäst för dig och din gård. Allt för att optimera hälsan på din gård.

Behöver du hjälp med att planera dina inköp och lämna in en inköpsplan så hjälper vi dig med det.

Kontakta livdjurskontoret:

Tel: 010-130 89 20
E-post: livdjur@kottforetagen.se

Gård & Djurhälsan lanserar ny hemsida med ny kunskapsbank

Gård & Djurhälsan har lanserat en ny hemsida. Här hittar du nyttig kunskap och annat intressant för friskare djur och en mer välmående gård. 

Marknadsutveckling
för livdjur och semin

Försäljningen av livdjur fortsätter att minska i Sverige. Största minskningen sker inom kategorin dräktiga medan ämne har en fortsatt positiv trend på livdjurmarknaden och är nu den största kategorin. Ämnen står för 42 % av volymen. 

Även seminförsäljningen minskar, alla faderraser har minskat utom DanBred Duroc som har ökat något sedan förra året. Glädjande är att vi ser en liten ökning på moderraser den senaste månaden. Detta kan tyda på att det sker en uppförökning av livdjur ute i besättningarna.

Efterfrågan på Toppdoser är god. Toppdoser är semin från de 20 procent bästa galtarna, för producenter som vill lyfta sin produktion lite extra.  

Planera in i kalendern redan nu!

Visste du detta om rekrytering:

Inköpt rekrytering är för de flesta producenter det bästa rekryteringsalternativet. Du drar nytta av de senaste avelsframstegen på snabbaste sätt och med en inköpt hybrid får du full korsningseffekt som ger ett mervärde på minst 400 kr/gylta.

Du får djur från en producent som är hälsodeklarerad av Gård&Djurhälsan och vi samarbetar med veterinärerna för att matcha hälsostatusen på din gård med säljarens.

Vi kan även erbjuda livdjur från Sero-besättningar, med ytterligare högre hälsostatus.

Ring så berättar vi mera!

Livdjurskontoret tel: 010-130 89 20

Mailadressen till oss är: livdjur@kottföretagen.se

Nu finns veterinärvård online för samtliga djurslag i Sverige. Ett nytt samarbete mellan FirstVet och Gård & Djurhälsan innebär att ägare av lantbruksdjur äntligen kan få veterinär konsultation via videosamtal. Målet är att på ett effektivt sätt tillgängliggöra veterinär rådgivning till fler i en tid då bristen på specialkompetens blir allt tydligare.

HKScan tar nästa steg i utvecklingen av Hampshire

Framgångar med Pigghamkonceptet har gjort att Hampshiregenetiken exporterats till andra länder. Avelsarbetet på Hampshire sker idag på tre besättningar i Sverige, en i Norge och en i Storbritannien. Samarbetet med avelsbolaget JSR Genetics i Storbritannien inleddes 2004 och 2005 med bolaget Scanpig AS i Norge.

Tidigare har besättningen i Norge inte tagit fram semingaltar för svenska marknaden, men i slutet av maj importeras de första galtarna till de svenska seminstationerna. Detta för att integrera populationen ytterligare. Fortsättningsvis exporteras semindoser till Norge från Sverige, och framöver kommer genetiskt utbyte även att ske mellan Storbritannien och Sverige/Norge.

Med siktet inställt på "Svenskt kött, det hållbara valet", känns det naturligt för Svenska Köttföretagen att stå bakom livsmedelsbranschen gemensamma Hållbarhetsmanifest. Det är med detta manifest i sikte, som vi kommer fortsätter hållbarhetsarbetet även intern i våra företag. Hållbarhetsmanifestet lanserades i förmiddags tillsammans med bl a näringsminister Ibrahim Baylan och har fått bra genomslag i media. Se länkar nedan för mer underlag:

Debattartikel Dagens Industri

LI berättar om åtagandena

Pressmeddelande från LI

Positivt reportage i TV4

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Andelen svenskt kött på marknaden ökar, samtidigt som köttkonsumtionen stannat av. En minskad köttkonsumtion betyder dock inte med automatik att produktionen minskar i Sverige.

I statistiken syns att svenska köttproducenters konkurrenskraft gentemot omvärlden har ökat, trots högre priser och dyrare produktion. Detta tyder på att konsumenter premierar svenska mervärden. De svenska konsumenternas preferenser har med andra ord ändras, till att äta mindre kött men mer svenskt. Läs sammanfattning från SJV.

Gemensam bedömning av blöta och förorenade får och lamm till slakt

Inom branschsatsningen Lammlyftet pågår just nu kvalitetsarbetet med en branschgemensam bedömning av blöta och förorenade får och lamm. KLS Ugglarps, HKScan och Gotlands Slagteri deltar i arbetet med att ta fram den gemensamma bedömningen. Svenska Köttföretagen är projektledare i projektet Lammlyftet.

Lammlyftets mål är att skapa en svensk standard för lammköttskvalitet som ska vara tillämpar för alla olika produktionsmodeller och i alla led i produktionskedjan. Arbetet ska vara klart senast den 31 dec 2020.

Lammlyftets resultat kommer att bli en manual, med ett kapitel för varje led i kedjan, som innehåller praktiska råd om hur man bör gå till väga om man vill vara med och höja kvaliteten på det svenska lammköttet ännu mer.

Beställ online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

Månadens erbjudande: engångshandskar

Denna månad har vi 15% rabatt på engångshandskar. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Planera in i kalendern redan nu!

Ny teknik ger snabbare koll på rätt temperatur på seminleverans och förvaring

Svenska Köttföretagen inför ny teknik för övervakning av temperatur i seminpaket. För ökad smittsäkerhet på seminstationerna lanserar vi en temperaturlogg, ett batteridrivet kort som registrerar temperaturdata i seminpaketen, och som snabbt kan avläsas med en app i mobilen när paketet anländer till gården. Efter transport kan temperaturloggen fortsätta användas i klimatskåpet på gården, eller ute i verksamheten under viss tidsperiod.

Besök kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.