Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Invigning av magasin 19 i Köpings hamn i juni

Just nu färdigställs det nya magasin 19 i Köpings hamn. När magasinet är klart ersätter det magasin 9, en trotjänare som tjänstgjort i Köpings hamn i 50 år.

Det nya magasin 19 har takhöjd för att kunna ta emot lastbilar som kör in i magasinet för att tippa sin last. Det nya magasinet är dessutom bättre placerat än sin föregångare. Det står också parallellt och lite närmare Köpingsån.

Läs hela texten på www.vasteras.se/hamn


Nytt dialogmöte hölls i Västerås

Måndagen den 3 juni hade Sjöfartsverket, Handelskammaren Mälardalen och Mälarhamnar bjudit in till ett dialogmöte för att samtala om aktuella frågor som rör Södertälje sluss och Mälarprojektet.

Thor-Björn Käck från Handelskammaren Mälardalen inledde mötet med att redogöra för dagens agenda och en kort bakgrund om tidigare dialogmöten. Därefter redogjorde Mats Jäderland från Sjöfartsverket för det aktuella läget i Södertälje sluss.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi genast bort din mejladress från utskickslistan.