Kommunförbundets nyhetsbrev. Problem att visa det? Öppna det i webbläsaren.

Första numret

Framför dig har du ett rykande färskt nyhetsbrev! Det innehåller senaste nytt från Kommunförbundet Kalmar län och vad som är på gång i våra verksamheter.

Nyhetsbrevet kommer att ges ut fyra gånger om året. Vi hoppas att du ska tycka att innehållet är intressant och ha nytta av det.

Nu kör vi! 

Hälsningar redaktionen


Med bättre integrationsarbete i sikte

Erfarenhetsutbyte som en del av spridningskonferensen.

Vi blir fler – IKO är ett ESF-projekt som i tre år har arbetat med kompetenshöjande insatser, samverkan och metodutveckling för offentligt anställd personal och ideella aktörer som möter nyanlända. Syftet har varit att bidra till ett mer framgångsrikt och lyckat integrationsarbete i Kalmar län.  

Den 23 maj hölls spridningskonferensen ”Det som fungerar”, där aktörer och utvärderare delade sina erfarenheter och det bjöds även på guldkorn i form av ”Det bästa från IKO”. Bland annat workshoppar i facilitering och hedersrelaterade frågor. Flerfaldigt prisbelönade talaren Milad Mohammadi, tillika jurist och serie-entreprenör, inspirerade ett 70-tal deltagare under dagen. 

Projektet har tagit fram ett onlinebaserat utbildningsmaterial på www.kompetensverkstaden.se för att ge möjlighet till fortsatt utveckling av interkulturell kompetens på arbetsplatser, genom olika dialogverktyg, interaktiva övningar, film och texter.  

Projektets avslutats i september med utbildningar i hur man kan implementera Komptensverkstaden i sin verksamhet. Målet är utbildningsmaterialet ska spridas i såväl länet som resten av Sverige.  


Ökar motivationen hos unga

ProjektetMotivation leder till framgång hade spridningskonferens för regionala och lokala medarbetare den 16 maj. Projektet syftar till att öka ungdomars motivation att gå ut grund- eller gymnasieskolan med godkända betyg. 

Projektet pågår till sista augusti 2020 och en parallell utvärdering följer den återstående tiden, med kontinuerlig återkoppling kring målen. Utvärderingen görs genom både enkäter och intervjuer med ungdomar och personal i respektive deltagande kommun. 

– Resultatet så här långt är att elever som får ta del av projektets insatser visar på uppnådda studiemål, mål gällande ökad närvaro samt motivation för och mående kopplat till skolarbetet, berättar projektledare Peo Fahlström, tillika kommunförbundets verksamhetsledare för Unga och utbildning. 

Under det dryga år som är kvar är fokus att implementera projektets framgångsfaktorer, för att få en kvarstående effekt av arbetet som gjorts. 


Strategier för ungas levnadsvillkor, inflytande och delaktighet

Projektledare Zofia Makowska vid avslutningskonferensen.

De senaste tre åren har CaSYPoT-projektet skapat ett gränsöverskridande samarbete mellan kommuner i Östersjöregionen. Gemensamt för de deltagande länderna har varit att ungdomar flyttar från de regioner där de bor och att kommunerna i väldigt liten utsträckning deltar i internationella samarbeten. 

I mitten av maj höll projektet sin slutkonferens med närmare 100 deltagare från Södra Östersjöregionen. Projektledare Zofia Makowska berättar:

– Genom att undersöka ungdomars levnadsvillkor har man kunnat se ländernas likheter och skillnader i ungdomars förutsättningar. Detta arbete mynnade ut i lokala strategier och handlingsplaner i de deltagande kommunerna. En ungdomsstrategi har även tagits fram för Euroregion-regionen där det gränsöverskridande arbetet fortsätter. Kommunerna fick även testa olika metoder för att jobba med ungdomsfrågor, till exempel ungdomsråd eller sociala medier.  

– Tanken är att Euroregion Baltic ska fortsätta jobba med ungdomsprojekt. Vi hade till exempel en workshop på slutkonferensen där vi jobbade med projektidéer. Vilken roll kommunförbundet kommer att ha i dessa är inte klart i dagsläget, förklarar Zofia. 

Vill du läsa mer om projektet kan du göra det på vår webbplats

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.


Kurser och konferenser

Vi arrangerar möten, kurser och konferenser i länet inom en rad olika områden. Här är några exempel på vad som är på gång till hösten:

  • Miljögifterna i brandskum, 10 september
  • Nyhetsdag kring arbetsrätt, 2 oktober 
  • Skadliga sedvänjor - tillämpning i socialt utredningsarbete, 16 oktober 

Lediga lokaler

Letar din verksamhet efter kontorslokal i Kalmar? I november kommer Kommunernas Hus i Kalmar AB ha lediga lokaler för uthyrning.

Här finns goda kommunikationsmöjligheter runt knuten och närhet till samarbetsytor med kommunernas gemensamma intresseorganisation, Kommunförbundet Kalmar län.Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.