Nyhetsbrev om wellbeingturism juni 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hållbar må-bra-turism #homeofwellbeing

Spakänsla med blomma, rullad handduk och en oskarp buddha med ljus i bakgrunden.

Vi bryr oss lite mer!

Äntligen kunde vi klicka på skicka-knappen. Du, ##firstname##, är en av dem som har tagit emot det vårt första nyhetsbrev. Vi är glada för ditt intresse av SB Well och hoppas på att få med just dig i vår satsning mot hållbar må-bra-turism i Kalmar län, vårt #homeofwellbeing.

 

Det här kommer varje nyhetsbrev innehålla

I våra nyhetsbrev kommer vi ge information om Wellbeings olika kärnvärden; välmående för kropp, själ och sinne (Body, Mind & Soul) och miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt ge tips på insatser eller aktiviteter som du, dina kollegor eller dina besökare kan göra för att bidra till wellbeing.

Vi kommer även informera om satsningar och aktiviteter som kan hjälpa dig som företagare vidare på vägen för att bli en fullfjädrad, Wellbeing-organisation och hjälpa dig göra dina erbjudanden attraktiva. Utöver det sprider vi även information om intressanta evenemang och goda exempel vi tillsammans kan ta del av.

Nästa nyhetsbrev kommer efter sommaren och sedan ungefär varannan månad. Vill du inte få fler nyhetsbrev, klicka på Avprenumerera längst ner i mailet. Du får gärna skicka vidare nyhetsbrevet till personer du tror skulle vilja läsa det.

 

Än en gång vill vi tacka dig för ditt intresse och vill hälsa dig välkommen hem till ”Wellbeing-familjen”.


Det här är wellbeing-turism

Wellbeing turism grundas på en hållbar turism men inkluderar även människors välmående – besökare såväl som anställda. Wellbeing innebär välmående utifrån ett helhetsperspektiv på en kroppslig, mental och själslig nivå. Wellbeing turism, både företag och besökare, värnar också om och stärker den lokala kulturen och naturen.

Kollage av bilder som visar rekreation och fina miljöer.

Vem är wellbeing-turisten?

En wellbeing-turist 

  • söker en semester som gör gott för ”kropp, sinne och själ” – fysisk och psykisk återhämtning, rörelse, vistelse i naturen mm 
  • vill genom sina investerade semesterpengar stödja och gynna företag och aktiviteter som har ett hållbarhetsperspektiv, som vill ta om hand kunden, sin personal, människor som bor och verkar på platsen. Företag som tar hand om närmiljön och erbjuder kunden att ta del av natur och kultur. Företag som ser sin personal och månar om deras bästa. 
  • Vill ha möjlighet att transportera sig hållbart till och mellan wellbeing-destinationer.  

Vad händer just nu?

Vi söker företag som vill vara med och utveckla sin organisation med inriktning mot wellbeing.

Kontakta Christel Liljegren eller Joanna Kohnen för att få veta mer.

 

Arbetet kring Wellbeing i Kalmar län befinner sig fortfarande i uppstartsfasen. Vi jobbar just nu med att skapa våra definitioner och riktlinjer för att kunna vägleda dig och placera Södra Östersjöregionen som en ledande destination för hållbar må-bra turism på kartan. Allt eftersom projektets grundpelare och våra erbjudanden (nätverkande, studiebesök, coachning) utvecklas kommer vi att hålla dig uppdaterad i våra kommande nyhetsbrev.

  • Wellbeing-turism kommer synas på Kalmarsundsveckan. Kom och träffa oss, prata body, mind and soul och hållbarhet med oss. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

  • Efter sommaren planerar vi även att träffa Kalmar läns kommuner mfl för att prata behov och utveckling av vår kommande hemsida och karttjänst, vår så kallade Wellbeing Atlas.

  • Vi har även börjat jobba med planeringen inför höstens utbildningar och mentorskap och börjat skissa på vår hemsida och karttjänst.

  • Under våren påbörjas vårt program med studiebesök och erfarenhetsutbyten, första mötet är i Kalmar län och företagen i länet kommer att få möjlighet att visa upp sig.

Öka din kunskap

Hälsotrend ger nya möjligheter

Få hjälp att hitta hälsosamma argument för dina produkter och inspirera till produktutveckling. Efterfrågan på mer hållbar mat som exempelvis vegetariska produkter, proteinrik mat, svenskproducerat kött och fågel ökar allt mer.  Med rätt kommunikation kan du nå fler kunder.  Rapporten finns att läsa på Region Kalmar läns hemsida.

Gå med i ett nätverk

Nätverket Hållbar Besöksnäring är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Nätverket Hållbar Besöksnäring baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där mötes- och eventbranschen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle. https://www.natverkethallbarbesoksnaring.se/ 

EU stöttar utveckling av digitala plattformar

Tips på vidare läsning! EU-kommissionen vill stötta utvecklingen av digitala plattformar inom Europas turismnäring och har publicerat en guide som kan vara till hjälp för hur EU-medel kan användas för att finansiera tillväxt för små- och medelstora företag inom besöksnäringen. Läs mer


Stöd som ger möjligheter

Vill du skapa eller utveckla något inom fritid, turism eller upplevelser? Då vill vi tipsa om projektstöd du kan ansöka om för att förvekliga din idé!

Traditionell småskalig matkultur

Nu finns det stöd för dig som vill utveckla och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsproduktion. Mer detaljerad information om stödet, vad du kan ansöka för och hur du ska söka hittar du på Jordbrukssverkets hemsida

Sista ansökningsdag är 19 augusti 2019.

Infrastruktur för rekreation och turism

Vill du utveckla eller skapa vandringsleder, cykelleder eller bad- och lekplatser kan nu ansöka projektstöd via Jordbruksverket för infrastruktur som främjar rekreation för allmänheten men även gynna möjligheterna till turism. Mer detaljerad information om stödet, vad du kan ansöka för och hur du ska söka hittar du på Jordbrukssverkets hemsida.

Sista ansökningsdag är 31 december 2020

Investering i solceller

Nu finns nya medel för att ansöka om investringsstöd för installation av solceller. Ansökning görs via Energmyndigheten och via Boverket som företagare. Mer information om solel, investeringsstöd, vad som gäller och hur du ansöker finns på Länsstyrelsen Kalmar läns hemsida och på Energimyndighetens Solportal.

Jämställd besöksnäring

Forskningsmöjligheter – Vill ni vara med och bidra till utvecklingen. Utlysning 2019 – Jämställdhet i besöksnäringen och ett öppet spår.

Sista ansökningsdag är 18 juni 2019


EVENEMANG I KALMAR LÄN MED OMNEJD

30 augusti -Workshop i cirkulär ekonomi för besöksnäringen.
På Kalmarsundsveckan, under fredagen finns projektledare från satningen Cirkulär Ekonomi för besöksnäringen i Blekinge för att ge en introduktion till, inspirera, svara på frågor och visa goda resultat inom med cirkulär ekonomi.

31 augusti - Seminarium; How to be well in a turbulent world? A Himalayan yogi shares ancient techniques for wellbeing.
I Himalaya har under tusentals år tekniker för att uppnå och upprätthålla ett tillstånd av wellbeing utvecklats. Kan vi dra nytta av dessa för att må och fungera bättre i vår vardag?
Kalmarsundsveckan, stortorget kl. 14-14.15. Arrangör: Linneuniversitetet och Energikontor Sydost- SB WELL

1 september 2019, kl. 12.00-15.00Solsafari – lyssna, se och lär!
Håll solglasögon och vattenflaska redo, packa ned solskyddsfaktor och bekväma skor! Den första september bjuder Länsstyrelsen Kalmar län in till en riktigt het safari – solsafari! Träffa solsellsägare och flera olika utställare som gärna pratar om sin satsning, energiproduktion och kostnader. Kom och titta på goda exempel från både privatpersoner och företagare och ta del av deras erfarenheter. Håll utkik efter mer information på Länsstyrelsen Kalmar läns hemsida under våren.

19 september - Hållbar och cirkulär, en värld full av affärsmöjligheter.
Seminarium i Oskarshamn. Tillsammans med Tobias Jansson och några fler inspiratörer kommer ni lära er mer om hållbar och cirkulär ekonomi och hur det kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt till ert företag. Läs mer.

24 september - Konferens om Cirkulär Ekonomi för besöksnäringen i världsarvsstaden Karlskrona i Blekinge!
Inspireras av intressanta föreläsare som ger dig och ditt företag nya infallsvinklar för cirkulära lösningar för små och medelstora företag inom boende, restaurang och SPA. Föreläsare under denna dag är bland annat Daniel Skog från Svenska Turistföreningen som kommer att prata om STF:s hållbarhetslöfte och trender inom turism. Gustav Stenbeck, entreprenör och riskkapitalist inom hållbarhet, inspirerar och berättar om sina erfarenheter kring att arbeta med mindre företag och start-ups inom hållbarhet, Tech och IT.

3 oktober 2019, kl. 14.30-16.00 Föreläsning om utveckling från hållbarhet till välmående: Kalmar, ett ”Home of Wellbeing”, kan e-hälsa utgöra ett nyckelverktyg?
Föreläsare: Lina Lindell, Linnéuniversitetet, Läs mer

EVENEMANGI ÖVRIGA LANDET

26 juni - Bli certifierad naturguide och erbjud guidningar till dina gäster! 
Är du själv eller någon i din närhet utbildad naturguide? Då finns det möjlighet att gå guidekursen Certified Interpretive Guide , som ges av Centrum för naturvägledning (CNV) vid SLU. Det finns även möjlighet att få ersättning för del av kostander via Tillväxtverket.  
Sista anmälningsdag 26 juni. 

14 juni -Tillväxtverket välkomnar ansökningar från företag som går kursen ovan och som vill söka mikrostöd. Stödet heter Mikrostöd till små företag inom naturturism. Företaget som söker behöver ha minst 250 000 kr i omsättning. Ansökan är förlängd och öppen till och med den 14 juni 2019. Inkomna ansökningar behandlas löpande. Vissa regioner kan ha tidigare datum för sista ansökningsdag. Läs mer. (gäller endast Kronoberg och Blekinge)

29-30 augusti - Nätverket Hållbar Besöksnäring samlar enligt konceptet ”unconference” personer med ett stort intresse för besöksnäringen och hållbarhetsfrågor. Deltagarnas kunskaper och erfarenheter står som grund för diskussionerna. Alla deltagare är huvudaktörer, då varken talare eller frågeställningar är förutbestämda. Deltagarnas engagemang och utmaningar formar innehållet. Så ta chansen – var med och lyft upp till diskussion de hållbarhetsfrågor du brinner för och de utmaningar du står inför. 

16-19 september - Sverige är värd förvärldskonferens om hållbar naturturism.
I höst i Göteborg möts 850 deltagare från hela världen för att vässa sina kunskaper, skapa nätverk och utveckla samarbeten inom naturturism. Deltagarna kommer också att få testa naturupplevelser i stora delar av Sverige. Läs mer.

9-10 oktober, Helsingfors: European Tourism Forum 2019

Nyplockade jordgubbar i skålar ute i jordgubbslandet.

Vilka är vi och vad gör vi? Team Wellbeing - Sverige

SB Well samordnas och leds av Linnéuniveristetet och totalt är vi nitton partner från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Det svenska teamet består förutom av Linnéuniversietet även av Energikontor Sydost och Länsstyresen Kalmar län. Alla organisationer bidrar med projektet utifrån sina kunskapsområden och möjligheter.
Linnéuniversitetet bidrar förutom med projektledning med forskning och vetenskap, Energikontor Sydost med expertis inom energi, klimat och hållbara transporter och Länsstyrelsen Kalmar län för hållbarhet, natur, kultur kopplat till friluftsliv och miljömässiga fotavtryck.

Våra associerade partners är Borgholms kommun, Ölands turism, samt Kalmarsunds Promotion som kommer att stötta vår samverkan och kontakt med företagare och föreningar.


Logga för SB Well och South Baltic programme

SB Well – är projektet som ska sätta södra Östersjöområdet på kartan som en internationellt ledande, attraktiv destination som främjar välmående för
besökare, samhället och aktörer. Vårt arbete under 2019- 2021 kommer att handla om att förenkla för och aktörer inom besöksnäringen att erbjuda produkter och tjänster inom wellbeing och att lyfta fram kustnära områden i södra Östersjöområdet som attraktiva destinationer för wellbeing turism.

Vi som arbetar med projektet är Energikontor Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län Joanna Kohnen, tel 010 223 86 67

Energikontor Sydost webbplats Christel Liljegren, tel 0706-208 308

Linnéuniversitetet Lina Lindell tel. +46702451887

Loggor för Energimyndigheten, region Kalmar län, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet.

The contents of this newsletter are the sole responsibility of the author[s] and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du arbetar inom turism eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Energikontor Sydost är personuppgiftsansvarig för detta nyhetsbrev. Läs om hur vi hanterar personuppgifter. Nyhetsbrevet skickas ut via tjänsten Getanewsletter och dina kontaktuppgifter sparas där endast så länge du finns med på prenumerantlistan.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.