Krinovas vd har ordet | Juni 2019

På Krinova har ordet ”medskapande” länge varit viktigt. Det är ett ord som vi löpande diskuterar vad det betyder för oss i vårt dagliga arbete och när vi utvecklar nya verktyg och metoder. I internationella sammanhang pratar man om ”co-creating”. I allt snabbare takt förflyttar vi oss inom det offentliga innovationsstödet bort från att agera ”rådgivare” till att vara just medskapare i utvecklings- och innovationsprocesser. Det är en viktig anledning till varför affärsutvecklarna på Krinova kallas för Business Designers. Vi lever och verkar i andan av ”öppen innovation”, vilket inbär att för att vi ska kunna utveckla framtidens hållbara och livskraftiga innovationer så måste många olika kompetenser vara inbladade både inom och utom den egna organisationen. Det gäller också den offentliga sektorn. Även offentliga organisationers innovationsförmåga måste öka och innovationsarbetet accelerera. Ett sätt för oss på Krinova att bidra till detta är att skapa bra förutsättningar för gemensamt innovationsarbete mellan det privata och offentliga. Den offentliga sektorns medarbetare sitter på viktig kunskap om utmaningar i verksamheten som behöver lösas. Tillsammans med olika organisationer arbetar vi på Krinova med att utveckla testbädds-koncept där den offentliga sektorns verkliga miljöer öppnas upp för test och samskapande. Vi gör detta i tre olika konstellationer.

›› Läs mer


Mötesplatsen ett verktyg för innovaton

Krinovas roll som Mötesplats får allt större betydelse. Hit kommer årligen omkring
26 000 personer till de 1500 olika aktiviteter som arrangeras här i form av möten och konferenser.

Idag är Krinovas Mötesplats mycket väl inarbetad och ett självklart inslag i den dagliga verksamheten, men så har det inte alltid varit. I samband med Krinovas 20-års jubileum gör vi en tillbakablick för att förstå hur Mötesplatsen har utvecklats sedan starten.

Vad betyder Mötesplatsen för Krinova idag, frågar vi?

– Den betyder mycket för oss, säger Krinovas vd Charlotte Lorentz Hjorth. Det hade varit svårt utan vår Mötesplats. Här får vi ett nav och en hemmaplan att verka från. Vi är vårt hus, även om vi är ute mycket så är det en bas där saker sker. Mötesplatsen är ett verktyg för oss att kunna vara en innovativ motor, förtydligar Charlotte.

›› Läs mer


Kom och nätverka och ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender. Under 2019 bjuder Krinova Incubator & Science Park in till fyra frukostträffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen. 

#3 Livsmedelsbranschens marknadspotential • 30/8 
Världens matsystem influeras ständigt av nya trender. Vilka är trenderna som stöper om livsmedelsbranschen just nu? Hur påverkar de internationellt och i Sverige? Och vad innebär det för dig som entreprenör, lantbrukare, investerare eller konsument? 
Under denna träff får vi lyssna till en trendspaning om livsmedelsbranschens omvandling av Julia Marcopoulus från AGFO, medieplattformen med fokus på framtidens matsystem. Vi kommer också prata om nya marknader och dess potential, internationellt samt i offentliga sektorn och om hur du som livsmedelsproducent kan utveckla din verksamhet och skapa nya värden för stärkt konkurrenskraft. ›› Anmäl dig här 

#4 Hållbart protein/Novel Foods • 15/11
I takt med ökat fokus på hållbarhetsfrågor kopplade till vad vi äter så ökar också utbudet av alternativa proteinkällor. Vid denna träff kikar vi på några spännande lösningar och alternativ.

› Läs mer


European Startup Festival

Kom på European Startup Festival den 20-22 september i Malmö. På festivalen blir det tillfälle att nätverka med andra entreprenörer, investerare och startups, gå på inspirationsföreläsningar, masterclasses m.m. Är ni nyfikna på att veta mer och köpa biljetter gör ni det här


Norups Gård vann Innovationspriset i Östra Göinge

Norups Gård är mer än ett vanligt lantbruk. Här står det cirkulära tänket och ett driv att hitta smarta lösningar i centrum. Det har gjort att man förutom det traditionella jordbruket också har ekologisk produktion, producerar biodiesel och biogas och har bland annat utvecklat biogasanläggningar och containerbaserat mejeri för kommersiellt bruk. Bara för att nämna något.

-Lantbruket är kärnan i verksamheten. Vi har ett miljötänk och ett driv att hitta cirkulära lösningar.  Alla vi här är lösningsorienterade, det kan vara en av förklaringarna till utvecklingen av verksamheten, kommenterar Anne Norup som tillsammans med maken Sven driver Norups Gård ››

En av Sveriges tio mest innovativa entreprenörer

Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges tio mest innovativa entreprenörer 2019. Betty Collin, en av de två grundarna till företaget MISO (Microbial Solutions), var en av vinnarna som tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Karlskrona den 8 maj. Grattis Betty! 
››
Foto: Björn Lindberg


Stöd till matföretagare i hela Skåne

Krinovas Innovationsarena erbjuder inkubations- och innovationsstöd till mat- och livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne. Gårdsfisk är ett av de många bolag som fått stöd av Krinova i stort sett ända sedan starten.

Hör Johan Ljungquist berätta om företagets utmaningar och på de olika sätt Krinova varit med och stöttat under åren.

Vill du veta mer om det stöd vi erbjuder ta en titt i foldern. Eller kontakta oss! ››


Sök Lantmännens Forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse delar ut upp till 25 miljoner kronor per år till olika forskningsprojekt. Genom dessa satsningar vill Lantmännen utveckla idéer och stödja framtagning av ny kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord.

Stiftelsen har tre fokusområden: Lantbruk och maskin, Bioenergi och gröna val samt Livsmedel och förpackningar. Öppen utlysning i september 2019 ››


Krinova får 18 miljoner kronor för vattenrelaterade innovationer

Krinova har tillsammans med partners, däribland Åhus Hamn, beviljats 18 miljoner kronor i ett 3-årigt projekt som ska bidra till en renare Östersjö. Genom testbädden WISA (Water Innovation System Amplifier) är målet att utveckla och testa ny teknik för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra stora hårda ytor.

Hantering av bulkprodukter är en utmaning för hamnar. Det pågår ett aktivt miljöarbete och det ställs allt högre krav på att minska mängden partiklar från bulken som går ut i dagvattnet.
- I innovationsarbetet i projektet blir samarbete med olika företag och forskare centralt för att lösa utmaningar med dagvatten. I projektet har Krinova en samordnande roll kopplat till bl a testbäddsaktiviteterna, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

› Läs mer 


Spaning från Food Venture Days

Start-ups, industri och investerare inom matområdet fanns på plats när Food Venture Sweden arrangerades av RISE i mitten av maj. Flera företag med koppling till Krinovas Innovationsarena som Caliente, Snömoln, Tebrito, Odd Season och Lupinta tillhörde dem som valts ut för att få mötas och nätverka under de två dagarna.

Några reflektioner från dagarna: Flera nya företag inom food tech är i uppstartsfasen däribland Snömoln, som arbetar med effektivisering genom data och prognoser i relationen mellan grossister och restauranger. Hållbarhet och i synnerhet klimatfrågan är i strålkastarljuset och bolag som Odd Season och Carbon Cloud (CO2e analyser åt Oatly) gjorde ett starkt intryck under pitcheventet och det gjorde också Caliente med sin alkoholfria sprit som är utvecklad på testanläggningen på Balsgård som drivs av Balsgård Foodtech AB.

› Läs mer

- För oss på Krinova var detta en möjlighet att knyta nya kontakter med både bolag och investerare. Vi kan se många spännande innovativa bolag inom mat och livsmedelsbranschen där ”on the go”-segmentet är fortsatt starkt. Även inom drycker, inte minst alkoholfria alternativ, ser vi en mycket positiv utveckling och den stora snackisen är fortsatt det så kallade proteinskiftet säger Jens Almqvist, business designer på Krinova.


Välkommen Niclas, Max och Patrik

Vi välkomnar tre nya medarbetare till Krinova. Niclas Persnil kommer att jobba heltid som business designer på Krinova. Niclas kommer närmast från det egna bolaget Persnil Försäljning som är varumärkesbyggare och säljbolag inom mode & hälsa.

Max Pattara kommer att jobba 75 % som business designer på Krinova. Max har lång erfarenhet inom textil- och konfektionsbranschen och driver vid sidan av sin tjänst på Krinova också ett eget företag som utvecklar träningskläder. 

Patrik Andersson kommer att jobba 50 % som business designer på Krinova. Patrik har lång erfarenhet av kommersiell och finansiell strategi i små och stora bolag och även erfarenhet av internationella uppdrag. Patrik kommer närmast från en tjänst som Group Chief Commercial officer för BFG International i Bahrain.


Koncept för hantverksföretagare

För många hantverkare är det en utmaning att till fullo kunna livnära sig på sitt yrke. Under 10 veckor har tre nyutexaminerade studenter i ett s. k ToY-projekt kikat närmare på lösningar som kan underlätta för hantverksföretagare. Efter ett omfattande research och utvecklingsarbete och med stöd av Krinovas business designers har ToY-teamet presenterat koncept som ska underlätta för hantverksföretagen att driva mer lönsamma företag. ToY-studenternas arbete är en förstudie och en del av Regionmuséets projekt "Kulturhistoria som drivkraft i företagsutveckling" där Krinova och Den gamle by är partners.

› Läs ToY-teamets rapport: Den modulära utvecklingsstrategin


Fler lokala livsmedelsproducenter i upphandlingar

Hässleholms och Kristianstads kommun vill underlätta för lokala mindre företag att lägga anbud i kommunala livsmedelsupphandlingar. Vad behövs för att leverantörer av närproducerade livsmedel i större utsträckning ska lägga anbud i upphandlingar? I ett projekt finansierat av LEADER Lag PH och LEADER Skånes ESS och i samarbete med LRF Skåne har Krinova undersökt och analyserat vad som behövs för att fler lokala företag ska delta i upphandlingar.

Analysen visar bl a på vissa brister i kontakten mellan kommuner och producenter. När producenters produkter och erbjudande inte överensstämmer med kommunens önskemål i upphandling, behövs en innovationsstödjande intermediär för att hjälpa båda parter att anpassa, lösa utmaningar och tillgodose allas behov så att affärsmodeller blir hållbara. Kommunerna saknar kunskap för att kunna ge stöd och utveckling för denna typ av anpassningar och här behövs Krinova, LRF eller annan intermediär nod, som en förmedlande länk mellan parterna.

› Läs hela rapporten här


Nya hyresgäster i maj

Vi välkomnar Kryast i Sverige AB som hyresgäst på Krinova. Kryast i Sverige utvecklar hållbara arbetsplatser genom teamutveckling, ledarskapsutveckling, hälsa och företagsaktiviteter.


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

facebooklinkedininstagramyoutubehomepage

Vill du avsluta din prenumeration, klicka här | Bli prenumerant här