Fredag 14 juni 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoEfter årsmötet berättade kommunalrådet Peter Schölander om kommunens planer för Örestrand, Margreteberg och Smergelfabrikens område.

Din åsikt behövs

I anslutning till årsmötet den 3 april gav vi plats åt vad som på längre sikt ska hända med de av kommunen ägda Örestrand och Margreteberg samt naturområdet strax norr om Margretebergs badplats.

Avsikten är att Örestrand och Margreteberg under de närmaste 2-3 åren (räknat från 1 september 2018) ska användas som boende för nyanlända. Därefter är avsikten att anläggningarna ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upplevelse- och besöksnäringen. Detsamma gäller för det av kommunen nyligen förvärvade naturområdet strax norr om Margretebergs badplats, där det tidigare fanns en smärgelfabrik. 

Kommunalrådet Peter Schölander inledde med att berätta om kommunens planer och hur beslutsprocessen ska gå till. Alla närvarande medlemmar gavs sedan tillfälle att framföra sina synpunkter. Det är viktigt att alla åsikter kommer fram nu. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

Strandbadenbornas uppfattning
Utifrån vad som framkom vid årsmötet och vad medlemmar framfört muntligen och i mail, gör jag nu ett försök att summera detta. Tanken är att detta ska bli en bild eller plattform över strandbadenbornas uppfattning om framtiden för Örestrand, Margreteberg och Margretebergs badplats. Detta kan företrädare för Strandbadens Byaförening använda i kommande dialoger med bl a kommunen.

Örestrand: Här vill vi att det åter ska bli en turistanläggning med hotell och restaurang. ”Kyrkan” bör finnas kvar som en viktig samlingsplats med utrymme för olika arrangemang. Kanske det också ska finnas möjligheter till camping. Byggnaderna bör liksom idag anpassas till omkringliggande bebyggelse. 

Vi vill inte ha höghus och vi vill inte ha byggnader längst ner mot havet. Eventuellt kan hotell kompletteras med någon typ av andelslägenheter med permanentboende för att stabilisera verksamheten.

Margreteberg: Även här vill vi att anläggningen används för besöksnäringen och att man kopplar denna till närliggande Margretebergs badplats. Vandrarhem, restaurang och uppställningsplats för husbilar är en möjlighet. Även här gäller att byggnaderna bör anpassas till omkringliggande bebyggelse.

Naturområdet strax norr om Margretebergs badplats ("Smergelfabriken"): I kommunens naturvårdsplan anges området som viktigt för att säkra tillgången till kustnära naturmark och naturvärdena betonas. Vi vill absolut inte att området används som uppställningsplats för båtar och/eller för camping.

Gemensamt för Örestrand, Margreteberg och Smergelfabriken gäller att vi vill att kommunens arbete med den framtida användningen ska ske nu. Det är nu dags att ta fram konkreta planer. Det finns varken tid eller argument för att vänta.

Har du åsikter om ovanstående? Skicka i så fall dessa till info@strandbaden.info. Åsikter behövs nu – inte när det är för sent.

Aktuellt
Byaföreningen har i flera år verkat för en cykelväg från Dannevangsområdet till skolor m m i Nyhamnsläge utan att passera väg 111. Kommunen har tagit fram en kostnadsberäkning för en sträcka som blir säker, trygg och smidig till ett rimligt pris. För den sträcka som gäller pågår ett detaljplanearbete just nu på mitten av sträckan. Här finns den fastighet som Bovieran avsett att bebygga med någon typ av trygghetsboende. Den planen har spruckit och det kan bli en ny entreprenör. Så fort detta är klart, kan kommunen gå vidare i sin planering. Vi hoppas på en snar lösning och att cykelvägen äntligen blir av.

Byaföreningen har också i flera år verkat för att regler och skyltning utmed Kullaleden och kuststräckan görs enhetlig oavsett om det handlar om naturreservat som lyder under Länsstyrelsens naturvårdsenhet eller kommunala naturvårdsområden. Positivt är att dessa båda myndigheter nu inlett ett arbete med detta gällande alla naturområden inom kommunen.

Vi trycker på om att cykling ska vara förbjuden längs hels kuststräckan i Strandbaden bortsett från Böljegatan, att hundar alltid ska vara kopplade samt att all skyltning ska vara i symbolform. Det är lättare att förstå symboler än text som kanske inte ens är på ett språk man förstår.

Tack till alla som onsdagen den 3 april var med på årsmötet. Särskilt tack till de som lät sig omväljas för nya goda insatser. Tack till alla som lördagen den 6 april deltog i årets strandstädning.

Midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan. Lördagen den 10 augusti blir det 2XSMStrandbadenMästerskap/SommarMöte och byfest. Hoppas att vi ses då!

Calle
Carl R Hellberg
Ordf Strandbadens Byaförening


IBC Elinstallation

Midsommarfirande på Lärkängen

På Midsommarafton blir det sedvanligt midsommarfirande på Lärkängen i Dannevangsområdet med lekar och dans. 

Redan kl 9 är det samling på Lärkängen för alla barn som vill följa med blomstervagnen och plocka blommor och grönt till midsommarstången. Det är Svenn Fleur och Jerry Melliander som kör vagnen liksom tidigare år.

Kl 10 är det dags att klä och resa stången. Ta med blommor och grönt och kom så många som möjligt och ge en hjälpande hand!

Kl 14 blir det sång och dans med Eva Almér. Stina Blad står för lekarna. Glöm inte att ta med picknick-korgen!

Dagen avslutas med brännbollscup på fotbollsplanen omkring kl 16 under ledning av Stina Blad.

Info: Elisabeth Rosenqvist
073-908 41 08
nowtc@outlook.comOch nu blir det byfest!

Lördag 10 augusti kl 15-18 är det byfest på Örestrand. Det är Strandbadens Byaförening som arrangerar en fest för hela familjen med tävlingar, mat och allmän feststämning.

2 x SM

Kalaset går under namnet 2 x SM vilket står för Strandbaden-Mästerskap och Sommar-Möte.
– Sommarmötet har vi tidigare år hållt i juli för att bland andra sommargästerna ska få tillfälle att träffas och få lite information om vad som händer i byn. Nu gör vi en stor byfest istället som vi hoppas ska bli ett trevligt kalas för alla strandbadenbor, säger byaföreningens ordförande Calle Hellberg.

Byfesten startar kl 15 och håller till dels på ängen mellan Örestrands kyrka och stranden, dels på fäladen norr om kyrkan. Vid dåligt väder finns både tält och kyrka att tillgå.

Tävla mot dina grannar

Kalaset börjar med en spännande lagtävling kl 15 (se regler till höger) mellan olika lag från Strandbaden. Här gäller gata mot gata, granngäng mot granngäng, familj mot familj.

Grillen är tänd

Runt kl 16 är grillen tänd och byaföreningen bjuder på hamburgare och korv med bröd. Ta med egen picknick-korg med fika och dryck!

Omkring kl 17 informerar byaföreningen om saker som hänt och händer i byn.

För de minsta

Under eftermiddagen finns Linnea på plats och gör fina ansiktsmålningar på barnen (gratis). Fiskdammen är också öppen!

Strandbadens Byaförening hoppas på en riktigt trevlig, spännande och rolig eftermiddag för alla strandbadenbor!

Varmt välkomna!

 

Vilka tar hem pokalen i Strandbaden-Mästerskapet?

Nu gäller det att utse ett vinnande lag som kan slå grannarnas lag i följande grenar:

– Potatisslalom
– Säckhoppning
– Spikplankan
– Bokstavsleken
– Hemliga lådan
– Pilkastning
– Kapplapinnar

En lagledare utser minst två per lag till respektive gren.

Varje lag ska bestå av 4-8 personer. Det ska ingå både vuxna och barn i varje lag. En lagledare utses. 

Lagledaren anmäler sitt lag senast 2 augusti till info@strandbaden.info med uppgift om:
– Lagets namn
– Lagledarens namn och kontaktuppgifter
– Deltagare med ålder

Priser
Vinnande lag tar hem en vandringspokal med inskription. Guld-, silver- och bronsmedaljer delas ut till alla lagmedlemmar som kommer på första, andra respektive tredje plats.

Passa på att bjuda in släkt och vänner så vi får en riktigt stor publik som hejar på lagen!

Må bästa lag vinna!

 

 

Info: Jan Jurkiewicz
janne.jz54@gmail.com
Mobil 070-554 30 76
 Fikaträffar hos The Saints på Nytorp, Kullagatan 168.Nu flaggar vi för Strandbaden

Den 3 april hissades för första gången Strandbadens egen flagga. Det var Strandbadens "flagg-general" Thomas  Hillméus som lät flaggan gå till väders på den nya flaggstången på Stationstorget.

Rena stränder till sommaren

Ett 25-tal duktiga strandbadenbor hjälpte till att städa våra stränder den 6 april. Efteråt bjöd byaföreningen på fika och korv med bröd.Blixtens Stall trea i Brunnby GP

Den 25 maj var det dags för lådbilsrace arrangerat av Brunnby Byaförening.  Grannbyarna utmanades och Strandbaden utmärkte sig genom en hedrande tredjeplacering av nio tävlande bilar från åtta byar. Det var Blixtens Stall med Blixten Almér (bilden ovan) och Turbo-Lars som försvarade Strandbadens heder.

Loppis på Lärkvägen

Den 1 juni var det återigen dags för loppis på Lärkvägen. Arrangör liksom tidigare är Carina Albertsson (bilden ovan) tillsammans med Barbro Hallin, Lärkebo.
– Vi är några grannar som tycker det är lite skoj att ge våra saker en andra och även en tredje chans. I år bakade jag även tillsammans med Tella Wallenholm, som tog hand om det lilla fiket, berättar Carina.

Blixten Almér och Turbo-Lars.
Tella Wallenholm ansvarade för fiket på loppisen.

Glasmästar'n i Höganäs

Claes Thell
på Keramiskt center

Keramiskt centerhedrar Claes Thells minne genom en minnesutställning som är öppen fram till 18 augusti.

Keramikern Claes Thell, som avled i april i år, var under en lång tid bosatt och verksam i Strandbaden. 1968 flyttade han in i huset på Kullagatan norr om nuvarande Stationstorget och där hade han sin ateljé fram till 2007 då han flyttade såväl bostad som verksamhet till en gård utanför Fleninge.

Claes Thell föddes 1943 och växte upp i Väsby. När han var 15 år skaffade han en egen liten elektrisk ugn och började att experimentera med olika glasyreffekter. Under tre år arbetade han på Höganäsbolagets metallurgiska laboratorium där han fick sin grundläggande kunskap i glasyrteknik. Hans produktion består av skulpturer, prydnads- och dekorationsföremål med olika glasyrer, de flesta unika.

Sedan 2016 arbetade Claes Thell som kursledare och verkstadsansvarig på Keramiskt center. Där har man också inrättat ett stipendium i hans namn efter att man fått en anonym donation.

Till Keramiskt center >>

 

 

Bilden överst t v: Claes Thell i ateljén i Strandbaden 1970. Foto: Höganäs och Kullabygdens Bildarkiv.

Undre bilden: Nutida foto. Foto: Bo Thell.

Villa Skogsbrynet uppfördes omkring 1932 av Hjalmar Elgströms byggfirma som var ett välkänt företag i Höganäs. Bröderna Hjalmar och Joel Elgström har ritat flera byggnader i Höganäs, bl a kvarteret Columbus och Julivallens mur och entré. Fotot är en del av ett vykort.

Bilden till vänster visar Skogsbrynet, Claes Thells hus på Kullagatan 225. Huset är byggt i början av 1930-talet till Claes morfar Claes Åkerberg som var stins på Strandbadens station 1920-1932.

Vid pensioneringen fick han flytta från stationshuset och lät då bygga villa Skogsbrynet. Han var fäst vid järnvägen och ville fortsätta bo intill den. Villan, som uppfördes av Hjalmar Elgströms firma, pålades ordentligt med järnvägsräls för att den inte skulle skaka sönder när tågen kom förbi.

Till stinsbostaden i stationshuset hörde också den stora trädgården norr om stationen – Stinsens trädgård. Den övertogs av den nye stinsen Möller och Claes Åkerberg köpte därför ett stycke mark norrut av Krapperups gods för att ha till potatisodling.

Claes Thell ärvde huset av sin morfar.

 

Källa: Henrik Ranby, Bebyggelsen vid Höganäs-Mölle Järnväg.STÖLD I STRANDBADEN. I dagens HD rapporteras om en stöld på Bärnstensgatan vilket innebär att tjuvar spanat i området. 

Var uppmärksam på främmande bilar och personer som rör sig i omgivningen!

NATIONALDAGEN. Genom flagg-general Thomas Hillméus försorg hissades Den Svenka Flaggan för första gången på Stationstorget på nationaldagen den 6 juni.


Löhr Montage AB

Nytt elavtal klart

Förhandlingarna är nu klara om ett nytt treårsavtal för de elabonnenter i Kullabygden som vill ansluta sig. Det är återigen DalaKraft som lämnat det mest förmånliga priset.

Liksom tidigare gäller att du måste ha betalat medlemsavgiften i din byaförening för tre år framåt för att kunna teckna avtalet.

Strand-Bulletinen återkommer i juni/juli med all nödvändig information.

 

Info: Jan Jurkiewicz
janne.jz54@gmail.com
Mobil 070-554 30 76


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.