Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV MAJ 2019

Högnivåmöte om torkan, fortfarande kritiskt läge på många gårdar

Det är fortsatt kritisk situation kopplat till låga grundvattennivåer, dåligt fodertillgång och risk bränder. Svenska köttföretagen framförde behov av att snabbt besked om att få tillstånd att skörda kantzoner och trädor, då det inte finns några marginaler i foderlagren. SJV ,som medverkade på mötet, meddelade att man följer utvecklingen och återkommer med beslut beroende på hur läget utvecklas.

För 2019 ska även möjlighet för transportstöd undersökas, då det troligtvis kommer vara stora regionala skillnader och foder kan behöva flyttas inom landet. Även diskussion om beslut grillförbud i privata trädgårdar 2018 ska utvärderas, så inte samma överilade beslut upprepas från ifjol.

Flera företrädare rapporterade på mötet att det hos många djuruppfödare att det finns en stor oro för det kommande året, ett torkår till blir förödande för den svenska animalieproduktionen. LRF kommer under året att fortsatt samla branschen och myndigheterna i denna viktiga fråga.

Utlysning av Branschutvecklingspengen, ansök innan 17 juni

Sveriges köttbönder satsar återigen 3 miljoner på att öka lönsamheten inom svensk köttproduktion genom utlysning av Branschutvecklingspengen.

I år har vi fortsatt fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. 

Sista datum för ansökan är den 17 juni 2019.

Håll koll på temeraturen +18 grader

Håll koll på temperaturen och förvara semindoserna i +18 grader. Svenska Köttföretagen inför ny teknik för övervakning av temperatur i seminpaket. För ökad smittsäkerhet på seminstationerna lanserar vi en temperaturlogg, ett batteridrivet kort som registrerar temperaturdata i seminpaketen, och som snabbt kan avläsas med en app i mobilen när paketet anländer till gården.

Välj rätt analys till dina får och lamm, spara pengar!

Kryssa lugnt! Vid rutinkontroll av parasitstatus, till exempel träckprov från lammen under betessäsong, är det som regel tillräckligt med grundanalysen.

Ni behöver alltså oftast inte kryssa i några tilläggsanalyser som dessutom ökar kostnaden. Om ni tvekar så slå en signal till G&D så hjälps vi åt att bestämma om det är relevant med någon extra analys.

Nu är handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, etapp 2, är lanserad: Svenskt kött för världens hållbarhet

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

Inom varje målområde har vi gjort ytterligare prioriteringar genom att speciellt lyfta klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet, foodservice inom målområde marknad och rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet. Genom att jobba mot 48 st delmål och genomföra 123 st åtgärder ska branscherna tillsammans bidra till att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet!

Svensk Köttrasprövning utsett bästa tjur i varje ras

På årets auktion utsågs bästa tjur i varje ras. Nytt för i år är att utnämningen baseras på den tjur som fått högst Prövningstal inom varje ras. 2019 års vinnare är:

Bästa Angustjur
3135 Ekereds Zero P-tal 122
Uppfödare Lars Hållander

Bästa Charolaistjur
1649 Oliver av Margretevall P-tal 121
Uppfödare Hans Christersson

Bästa Herefordtjur
2014 Gallup av Ekastiga P-tal 125
Uppfödare Jonas Nilsson

Bästa Limousintjur
2322 Olerys av Åbrånet P-tal 118
Uppfödare Kent Lundström

Bästa Simmentaltjur
8100 Bark av Måsebo P-tal 127
Uppfödare Lennart Strandell

PostNord ändrar sin service för distrubution, utredning pågår för bästa lösning av semin

Efter att PostNord meddelat att de slutar med söndagsleveranser av paket, har det pågått ett intensivt arbete att hitta nya lösningar för seminleveranser till berörda grisproducenter. Efter påtryckning har PostNord gått med på att förlänga övergångsperioden till siste november 2019, istället för 1 juli. Detta ger SvKF en bättre möjlighet att på ett strukturerat sätt kunna hitta hållbar distributionslösning för semin för alla parter.

Köp TOPP-doser om du önskar det 20 procent bästa!

SvKF förser svenska grisproducenter med ett internationellt konkurrenskraftigt avelsmaterial utan att riskera vårt svenska goda djurhälsoläge. För producenter som vill få ut det där extra av sin slaktsvinsproduktion, finns TOPP-doser. Dessa finns i dagsläget för HKSCAN Hampshire och Norsvin Duroc. TOPP-doser finns enbart i begränsad upplaga, då det är exklusivt urval av de 20 procent bästa galtarna med avseende på slaktsvinsegenskaper.

Swedres-Svarm 2017 publicerad elektroniskt och finns för nedladdning från SVA webb

Nu är Swedres-Svarm 2017 publicerad elektroniskt och finns för nedladdning från SVA webb. Den tryckta rapporten kommer om ett tag. Även de flesta faktablad har uppdaterats i samband med detta.

Uppmaning till bättre koordinering av Länsstyrelserna

Svenska Köttföretagen har i ett öppet brev till Jordbruksverket uppmanat myndigheten till ökade insatser för att få till nationell kalibrering kring hur djurskyddslagen bedöms och tolkas.

Idag har vissa Länsstyrelser tagit fram egna tolkningar och riktlinjer, vilket riskerar rättssäkerheten hos de svenska lantbrukarna. Svenska Köttföretagen har under längre tid haft dialog med SJV om utvecklingen och hoppas nu att myndigheten agerar i frågan.

Våren är här! Dags att tänka på frasbrand, igen!

Frasbrand är en sjukdom orsakad huvudsakligen av Clostridium chauvoei ensam eller i ”maskopi” med andra clostridier. Den är en anaerob sporbildande bakterie som är historiskt välkänd världen över men trots det smått mystisk när det gäller detaljer kring epidemiologin (spridning, inkubationstid, infektionsdos, överlevnad).

Sjukdomen har funnits och finns i Sverige oftast som sporadiska fall. Under vissa år kan dock sjukdomen blossa upp i vissa regioner och orsaka mindre lokala ”epidemier”. Så har det skett i början på seklet på Öland. Under 2015 kom ett utbrott i Skaraborg tätt följt av ett utbrott i Skåne under 2017.

Norge har räknat fram sina medeltal för 2018 och korat sina bästa besättningar

Livdjursträff med genetik i fokus!

I förra veckan hade Topigs Norsvin bjudit in Köttföretagen och livdjursproducenterna för en träff med genetik i fokus.

Topigs Norsvin började med en guidad tur via Skype från galtteststationen Delta i Norge, där vi bl a fick se hur det går till när man skannar galtarna i en Datatomograf.

 

Vi gick även igenom avelsmålen för Lantras och Z som uppdaterats i början av året. Därefter redovisades genetiska trender och resultat från fälttester och hull o bogsårsregistreringar – både i Sverige och jämfört med övriga länders resultat. Dagen avslutades med grupparbeten i genetikens tecken.

Nya rådgivningspaket från Gård & Djurhälsan, 20 % rabatt innan 31 maj

Gård & Djurhälsan lanserar tre olika grisrådgivningspaket för att bättre främja kunskapsöverföring, inspiration, coachning, struktur, rutiner med mera!

För djurproducenter som tecknar avtal senast den 31 maj ges 20% rabatt. Intresserade kan kontakta G&D produktionsrådgivare för mer info.

Månadens erbjudande: 15% rabatt på Leukoplast & Vetflex.

Maj 2019 har vi 15% rabatt på leukoplast & vetflex. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop. Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

Svenskt kött lanserar nya lektioner i Köttskolan om kött för barbecue

Har du också alltid undrat vad en ”Chuck roll” är, eller var ”Porkbutt” sitter på grisen? Lagom till grillsäsongen kommer Svenskt Kött med 3 helt nya lektioner med filmer om amerikanska styckningsdetaljer och barbecue i Köttskolan.se och där finns svaren.

kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.