Exception interests - Undantag för räntor i RFR 2  | Srf U 12 Abbreviated Income Statement - Förkortad resultaträkning  |  Benefit of free car - Bilförmåner 2019  |  Vesterlins Key Ratios - Nyckeltal  |  United Spaces - Capego Bokslut  |  KlaraPapper New Swedish Corporate Tax Legislation - Nya skatteregler för företag

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Exception interests | Undantag för räntor i RFR 2

EN: 2019 Swedish transition to new corporate tax legislation can cause conflict with the demand in IAS 8 to account changes in policies restrospectively. It's solved in RFR 2 with a temporary exeption which I describe here.

SW: 2019 års nya skatteregler för företag kan medföra konflikter mellan redovisning och beskattning. Jag beskriver här hur det har lösts i RFR 2 och vilka effekter det kan få för de olika K-reglerna.

Apr 29, 2019: To the Article | Till artikeln


Srf U 12 Abbreviated Income Statement | Förkortad resultaträkning

EN: Swedish Accounting and Payroll Consultants has released a new statement Srf U 12 on how to comment the turnover in the director’s report when using an abbreviated income statement

SW: Srf konsulterna har publicerat ett nytt uttalande om hur omsättningen kommenteras i förvaltningsberättelsen vid förkortad resultaträkning enligt K2 Årsredovisning i mindre företag. Jag beskriver innebörden här och effekter för övriga K-regler.

Apr 28, 2019, K2: To the Article | Till artikeln


Benefit of Free Car | Bilförmåner 2019

EN: I’ve prepared a webinar on 2019 Swedish tax regulations for benefits of free car (bilförmåner), in Swedish for Accountor Training Sweden

SW: Jag har förberett ett webbinarium om bilförmåner 2019 för Accountor Training Sverige. Webbinariet hålls på svenska och direktsänds den 16 maj 2019. Det spelas också in och redigeras

Apr 27, 2019: To the Article | Till artikeln


Vesterlins Key Ratios | Nyckeltal

EN: Company adapted lecture for Vesterlins in Stockholm, on key ratio analysis of their activities.

SW: Företagsanpassad utbildning hos Vesterlins i Stockholm, om nyckeltalsanalys av deras verksamhet. 

May 3, 2019: To the Article | Till artikeln


United Spaces | Capego Bokslut

EN: Company adapted lecture for United Spaces in Stockholm, with introduction to the cloud based software Capego Financial Reports from Wolters Kluwer Scandinavia

SW: Företagsanpassad utbildning hos United Spaces i Stockholm, med introduktion i den molnbaserade programvaran Capego Bokslut från Wolters Kluwer Scandinavia.

Apr 30, 2019 To the Article | Till artikeln


KlaraPapper New Swedish Corporate Tax Legislation | Nya skatteregler för företag

EN: Company adapted lecture for KlaraPapper in Stockholm, on the new Swedish coroporate tax legislation which is in force since 2019. I was booked through Wolters Kluwer Scandinavia for KlaraPapper for the third time!

SW: Företagsanpassad utbildning för KlaraPapper i Stockholm, om nya skatteregler för företag. Jag bokades genom Wolters Kluwer för KlaraPapper för tredje gången!

Apr 29, 2019 To the Article | Till artikeln


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with new assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!