Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Tjuvkika in i den framtida hamnen

Som du vet pågår en del arbete med att rusta och utveckla Västerås hamn och mer är på gång. Vill du ha en samlad bild över allt som händer nu och det som komma skall? Kolla in vår nya 3D-visualisering av den framtida hamnen!   

I 3D-kartan över Västerås hamn väljer du själv vilka vyer och i vilka vinklar du vill se Västerås hamn.

Läs hela texten på www.vasteras.se/hamn


Ny planfri korsning ger säkrare trafiksituation

Under vecka 28, med start den 8 juli startar arbetet med att skapa en ny planfri korsning vid Kraftvärmegatan och Johannisbergsvägen. Syftet är att skapa en bättre trafiksituation och ta höjd för ett ökat antal transporter i området.

Arbetet inleds efter det årliga evenemanget Summer Meet, med att en omledningsväg skapas där trafik kan köra, under perioden som den nya planfria korsningen byggs. Därefter påbörjas arbetet med den planfria korsningen.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Handelskammaren Mälardalen bjuder in till dialogmöte med Sjöfartsverket den 3 juni

Handelskammaren Mälardalen kallar till ett dialogmöte i Västerås mellan näringslivet och Sjöfartsverket.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Färre öppningar av Hjulstabron för fritidsbåtar under maj månad

Mellan 1-24 maj öppnas Hjulstabron färre antal gånger på vardagar än normalt eftersom underhållsarbeten utförs på bron.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi genast bort din mejladress från utskickslistan.