Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

TFKs årsmöte & konferens 2019

TFK firar 70 år 2019.

Årsmöte

TFKs årsmöte och konferens ägde rum den 9 april 2019 i Stockholm. Rickard Backlund, som varit styrelseledamot sedan 2015 och det senaste året även vice ordförande hade avböjt omval, avtackades för värdefulla insatser i TFKs styrelser under dessa år. Camilla Skoglund, SSAB EMEA, valdes till ny styrelseledamot.

Efter årsmötet har styrelsen för TFK – TransportForsK Föreningen följande sammansättning:

Mats Boll, ordförande

Ted Lundström, Ovako AB, vice ordförande

Karl-Johan Runnberg, AB Volvo

Camilla Skoglund, SSAB EMEA (nyvald)

Peder Wadman, Branschföreningen Tågoperatörerna, suppleant

TFKs årsmöte och konferens 2019 var välbesökt.

Konferens

TFKs konferens var välbesökt och temat var Har järnvägslösningar en roll i omställningen mot fossilfria transporter och vad krävs i så fall?.

Konferensen inleddes av Peter Bark, TFK, som gav en tillbakablick över TFKs roll inom transport- och logistikforskningen under 70 år med anledning av att TFK i år firar 70 år. Därefter fortsatte Peter Bark med en redogörelse för järnvägssystemets möjliga roll i ett omställningsarbete mot fossilfria transporter vilket avslutades med en fråga om järnvägen är en möjlig väg mot målet om fossilfria transporter samt vilka möjligheter och hinder som finns kring detta.

Gustaf Engstrand, Branschföreningen Tågoperatörerna, redogjorde för vad som krävs för att järnvägen skall utvecklas och förändras för att kunna utgöra en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt logistik- och transportsystem. En viktig del i detta var en förbättrad punktlighet.

Gunnar Alexandersson, SJ / Handelshögskolan.

Coop-tåget, omlastning vid terminalen i Malmö.

Gunnar Alexandersson, SJ/Handelshögskolan, tidigare Regeringens särskilda utredare av Järnvägutredningen (En annan tågordning – bortom järnvägsknuten – utredningen om järnvägens organisation) berättade därefter om vad som hänt, och inte hänt, sedan utredningen presenterades och gav en utblick över vad som sker i övriga Europa.

Rickard Backlund, SSAB, presenterade ett horisontellt samarbete kring ett merutnyttjande av Stålpendeln (Luleå – Borlänge) för intermodala transporter. Vidare beskrevs vad som krävs för att etablera ett horisontellt samarbete och vilka fördelar detta kan ge olika aktörer.

 

Stålpendeln.

Lyft av trailer vid kombiterminalen i Borlänge.

Därpå följde ett föredrag av Kjell Håkansson, Coop Logistik, som redogjorde för Coop-tåget – ett exempel på en sedan 10 år etablerad lösning som minskar användningen av fossil energi och koldioxidutsläpp vid livsmedelstransporter.

Avslutningsvis följde en gemensam diskussion med Peder Wadman, TFKs Järnvägskommitté, som moderator med temat järnvägens roll i en utveckling mot fossilfria logistik- och transportlösningar.


TFK - TransportForsK  (maj 2019)
www.tfk.se

info@tfk.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.