Burundi-Hjälpens nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Rent friskt vatten!

Officiell invigning av vattenprojektet i Kizuka var den 24/4 2019 som nu är färdigt. Tack framfördes och en minnessten avtäckes av guvernören för Rumonge provinsen och ledarna i Kizuka.

Tid över för lek och skolgång

Några mil norr om staden Rumonge ligger Kizuka med en befolkning på ca 25 000. På grund av infekterade brunnar och vattendrag har befolkningen inte haft tillgång till rent vatten, med svåra sjukdomar som följd.

Med stöd från Burundi-Hjälpen, har byn fått ett nytt vattensystem som ger färskvatten från avlägsna friska källor uppe i bergen. Nu behöver barn och vuxna inte längre gå i timmar för att hämta vatten. Tiden de sparar, går till skola och arbete.

Att ge befolkningen tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Tillsammans kämpar vi för att öka människors tillgång till rent vatten. Vattensystem byggs, där alla får ett rimligt avstånd till sin vattenkran.

Rent vatten ger tydliga resultat, dödstalen minskar dramatiskt, mindre sjukfrånvaro och barnen får mer tid i skolan och bättre studieresultat. 

Genom att inkludera lokalbefolkningen, föräldrar, lärare, i utformningen av arbetet, bidrar Burundi-Hjälpen till en mer välmående miljö, friskare barn med ljusare framtidsutsikter.

Var med och stöd Burundi-Hjälpen och gör det möjligt för oss bygga vidare så att barn och vuxna kan få ett bättre liv. En friskare befolkning och ett gladare samhälle.

Är du nyfiken på var gåvomedlen hamnat och vill se hur de förändrat liv? Klicka här.

Tack för att du är med oss i det viktiga arbetet. Din gåva gör skillnad!


Tack vare dej, kan livet förändras för de mest utsatta och ge alla en framtid och ett hopp. 

Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid, en viktig del av arbetet, vi är övertygade om att detta är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100 % av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.


Din gåva gör skillnad! Med din gåva, ger du människor ett bättre liv!

 "Helping people to help themselves.... now thats real help!" kommentar på vår Facebooksida

Information om vårt arbete hittar du här på vår hemsida.


Vill ni få besök? Vi påminner om att vi gärna besöker er och berättar mer om BURUNDI-HJÄLPEN:s arbete. Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070/2337941.


Uppdatera din mailadress klicka här           

Vi sänder vårt Nyhetsbrev till de som vi tror kan vara intresserade.
 Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.