Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Grossisten Göthes Industribeslag

Göthes Industribeslag är en leverantörsoberoende distributör av lås- & beslagsprodukter. Hos oss hittar du märkesprodukter för professionellt bruk från marknadsledande tillverkare. Kvalificerad support, erfarenhet och kunskap är något du får på köpet. Med starka ömsesidiga bindningar verkar våra leverantörspartners kring kärnan Göthes Industribeslag - en oberoende grossist till nytta och glädje för våra kundpartners.

Brett och djupt sortiment

Vår målsättning är att alltid erbjuda marknadens bredaste och djupaste sortiment av lås och beslag för den så kallade OEM-marknaden, tillverkare av dörrar, fönster, fasader, grindar och portar. Oavsett vilket materialslag (trä, stål, aluminium, PVC) det handlar om, så har vi den rätta produktportföljen. 

Det handlar om allt du kan tänka dig för olika dörrmiljöer att låsas, öppnas och stängas. Produkter som är klassificerade och klarar hårda krav vad gäller inbrottsskydd, brand och säker utrymning. 

Uppgiften handlar även mycket om komfort och bekvämlighet. Det ska gå enkelt och lätt, ibland parat med automatiska och digitala funktioner. Många av produkterna hamnar i offentlig miljö, där det även ställs krav på till exempel handikappanpassning. 

Enkelt att beställa

Vi avsätter en kontaktman för alla dina ärenden. Till din hjälp har vi även en bra webbshop som har utvecklats till en fantastisk beställningsfunktion där du bland annat kan se vad vi har i lager och dina egna avtalspriser. 

Samarbete skapar möjligheter

Nyckeln till framgång handlar mycket om service, kompetens och logistik, men även att vi anses vara trevliga att ha att göra med. På Göthes Industribeslag strävar vi hela tiden att vara ute hos kunderna så mycket som möjligt. Genom att lära känna varandra ser man bättre vad som kan åstadkommas tillsammans. 

Våra medarbetare är specialister. Med deras hjälp kan vi erbjuda en funktion i din verksamhet, inte bara produkter. Allt detta sammantaget gör att vi är en av de ledande aktörerna i Sverige på lås och beslag.

Ett av tre ben

Grossisten Göthes Industribeslag är ett av tre ben vi står på. I föregående nummer pratade jag om Rådgivaren GIB och i nästa nummer kommer jag att skriva om Distributören GIB där utgångspunkten är intellegent logistik.

Vår affärsidé som GROSSIST, RÅDGIVARE och DISTRIBUTÖR skall skapa högsta möjliga mervärde och affärsnytta till alla våra kunders och leverantörers behov i vår gemensamma, relevanta flödes- och värdekedja. 

Med dessa ord önskar jag en trevlig valborg och en fin första maj!

Patrik Östlund

SSF 1078 Inbrottsskyddande dörrar

Eftersom SS-EN standarderna för lås och beslag inte omfattar manuella angrepp, dyrknings- eller manipulationskrav har SSF gett ut normen SSF 1078 – Inbrottsskyddande dörrar. Klasserna i SSF 1078 motsvarar kraven för skyddsklasserna i SSF 200 och refererar till motståndsklasserna och provningsmetoderna i SS-EN 1627 samt SSF 3522.

I SSF 200, Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler finns det tre skyddsklasser, Skyddsklass 1, 2 och 3.

SSF 200 har sitt ursprung inom försäkring men tillämpas av flera andra aktörer när det gäller inbrottsskydd. Skyddsklasserna i SSF 200 omfattar hela byggnaden eller lokalen skalskydd och refererar till olika produktstandarder och normer beroende på typ av inbrottsskyddande produkt, t.ex. dörr, fönster, lås etc. Krav på inbrottsskydd enligt skyddsklass i SSF 200 är idag det vanligaste kravet vid till exempel upphandlingar.

I SSF 200 redovisas kraven för inbrottsskyddande dörrar i de olika skyddsklasserna samt att de då även ska vara försedda med minst en godkänd låsenhet, lägst klass 3 enligt SSF 3522.

Anm. I FTR 200 – Svensk Försäkringstekniska rekommendation anges relationen mellan en inbrottsskyddande dörr och SSF 3522 – Godkänd låsenhet.

Kravställare som tex försäkringsbolag, myndigheter eller andra aktörer refererar till SSF 200 och de 3 olika skyddsklasserna beroende på vilket inbrottsskydd som krävs.

I SSF 200 är förhållandet mellan skyddsklass och inbrottsskyddande dörr redovisat i en tabell enligt:

Idag finns det i Sverige två sätt att klassa inbrottsskyddande dörrar. SS-EN 1627 och SSF 1078. Tabellen visar dörr enligt den indragna standarden SS 817345 då det fortfarande finns dörrar i bruk enligt den standarden.

I SS-EN 1627 har den kompletta dörren provats med statisk- och dynamisk belastning samt manuella angrepp. Viktigt att känna till är att det inte utförs prov med dyrkning och manipulation av lås och beslag!

I SSF 1078 provas och klassas komplett dörr inklusive beslag/lås enligt SSF 3522. Använder man en dörr enligt SS-EN 1627 måste man därför kontrollera att den måste vara försedd med en godkänd Låsenhet, minst låsklass 3 enligt SSF 3522 för att uppfylla en skyddsklass. I SSF 1078 behöver man ej vara uppmärksam och ta extra hänsyn till vad det är för beslag/lås i dörren, där ingår det rätt produkter med automatik!

Har du krav på skyddslassning och värdesätter tryggheten med godkänd låsenhet är SSF 1078 svaret.

Källhänvisning: Text och tabell från Stöldskyddsföreningen


CE märkning av branddörrar

Standarden SS-EN 14351-2 för innerdörrar publicerades av CEN och SIS i november 2018. EU-kommissionen som granskar standarder mot byggproduktförordningen och uppdraget till standardiseringen har ännu inte accepterat den och publicerat referens till den i Europeiska unionens officiella tidning, EUT (Official Journal). Det betyder att man idag fortfarande inte får CE-märka eller utfärda prestandadeklaration (DoP, Declaration of Performance) för branddörrar som klassas enligt SS-EN 14351-2 trots att standarden går att köpa.

Som förhoppningsvis alla berörda vet så är det gällande beskedet att det från den 1 november 2019 CE-märkning som gäller för branddörrar klassade enligt SS-EN 14351-1: Fönster och ytterdörrar.

Nu har EU-kommissionen fått en begäran om att förlänga detta datum med syftet att samordna samexistensperioderna för ytterdörrar och innerdörrar. EU-kommissionen har efter överläggningar med CEN/TC 33 föreslagit en förlängning med två år, under förutsättning att de senast oktober 2019 kan citera SS-EN 14351-2 i EUT. Observera att denna förändring troligen påverkar samtliga produktgrupper som omfattas av SS-EN 16034, dvs inte bara dörrar utan även fönster och portar. Dörrbranschen är positiv till samordningen samtidigt som fönstertillverkare har haft målet inställt på 1 november 2019.

Boverket har i samråd med Byggmaterialindustrierna och SIS/TK 179 sammanställt ett svenskt svar till förslaget från EU-kommissionen. Sverige tillstyrker en förlängning av samexistensperioden men påpekar samtidigt att även andra produktgrupper än dörrar påverkas, och att en förlängning kan få negativa konsekvenser vad gäller systemets trovärdighet för fönsterbranschen.

Nästa möte i EU-kommissionens ständiga byggkommitté är i början av juli. Först då kan vi få ytterligare information om tidplanen för CE-märkning av branddörrar och fönster.

SS-EN 14351-1: 2006+A2:2016 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar

SS-EN 14351-2: 2018 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Innerdörrar

SS-EN 16034: 2014 - Dörrar, portar och fönster - Produktstandard, funktionsegenskaper - Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

Källhänvisning: Text från SEM Group

Nödutrymningsbeslag 179G-2

För utrymningsdörrar där krav på låsning ej föreligger. Används tillsammans med låshus 722-50 eller 732-50. Certifierat enligt SS-EN 179:2008.

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy Opening Solutions


Motorlås Abloy EL490 och EL590 ersätts av EL495 och EL595

Nya modellerna har endast mekaniska utrymning, tryckesroddaren är alltid inkopplad. Nya modellerna har fast öppethållandetid på 1,7 sekunder. EL595 har ett förbättrat fuktskydd.

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy Opening Solutions


Lösning på besvärlig beslagsutmaning?

En Powertun på den aktiva dörren och en TS4000 eller TS5000L på den passiva med inbyggd koordinator. En snygg lösning som gör att all dörrstyrning kan samlas på ena sidan av dörren och täcks under samma kåpa. 

Powerturn F och F-IS
Med den helautomatiska slagdörrsautomatiken Powerturn är det lätt att passera dörren manuellt. En integrerad förspänd fjäder säkerställer säker stängning av automatiken vid brand. På så sätt kan även tunga brandskyddsdörrar öppnas manuellt nästan helt utan ansträngning.

Powerturn F/R och F/R-IS
Denna designade lösning är likvärdig den ovan men har en integrerad rökdetektor som befinner sig direkt under automatikens kåpa. Det speciella med denna design är att automatik och rökbrytare utgör en optisk enhet, samtidigt som GEZE:s typiska automatikhöjd på 7 cm bibehålls.

Källhänvisning: Bild och text från GEZE Scandinavia


SAFETRON 6200 godkänd med ställverksregel

Som första motorlåset på marknaden kan SAFETRON 6200 nu användas med ställverksregel typ P+T från Söderhamns innovation.

Tidigare har elektrisk låsning i ställverk inneburit avkall på inbrottsskyddet för att tillgodose personsäkerheten men med kombinationen ställverksregel och motorlås SAFETRON 6200 får man båda delarna. SAFETRON 6200 är dessutom godkänd för användning i brandcellsgränser upp till 60 min.

SAFETRON 6200 är certifierat enligt SSF 3522 låsklass 3, 4 och 5 vilket innebär godkänd användning i skyddsklass 1, 2 och 3. Sedan tidigare finns nödutrymningsbehör enligt SS-EN 179 för motorlås 6000-serien, i och med godkännandet att använda ställverksregel P+T utökas användningsområdena ytterligare.

Kontakta oss gärna på vårt order och servicenummer 010 - 483 40 25 så berättar vi mer.

Källhänvisning: Text och bild från Safetron


Två kraftfulla nyheter

Nu introducerar Mirka nya slipmaskiner lämpade för mindre och svåråtkomliga områden. Låt oss presentera Mirka® DEOS 663CV, en deltaslipmaskin som är ideal för slipning av hörn och kanter, och Mirka DEROS 77 mm, en excenterslipmaskin med 2,5 och 5 mm oscillering. Mirka® DEROS 325CV har 2,5 mm oscillering och Mirka® DEROS 350CV har 5 mm oscillering. Maskinerna är perfekta för mindre områden och småreparationer. De nya slipmaskinerna har integrerade vibrationssensorer och Bluetooth-teknik, så att du kan få data om vibration, hastighet och användning direkt i myMirka®-appen.

Hör gärna av dig på vårt order & kundservice nummer 010 - 483 40 25 så berättar vi mer.

Källhänvisning: Text och bild från Mirka Scandinavia


NYHET! HOPPE Kvick-i-Sprint nya färger F78-1-R - svart satinerad och 96-1-R - mässingfärgad, polerad

Med HOPPE Kvick-i-Sprintplus lyckas du montera dörrhandtagen med få några handgrepp. Dörrhandtagen och plana rosetter monteras exakt och enkelt på några sekunder – utan skruvar och utan verktyg.

HOPPE Kvick-i-Sprintplus passar perfekt till de moderna designtrenderna. Den bara 2mm tjocka rosetten av rostfritt stål tillsammans med något av de många attraktiva handtagen ger varje dörr ett fint helhetsintryck.

Alla innerdörrshandtag av HOPPE har 10 års garanti på mekanisk funktion.

Kontakta oss på 010 - 483 40 25 för mer information eller klicka på knappen nedan. 

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE

Tänkvärd lösning från FUHR

Säkerhet vid förskolor och dagis kräver ett smart och flexibelt låstänk. FUHR har nu utvecklat en standardkompatibel lösning med de automatiska låssystemen autosafe 833P och autotronic 834P. De dubbla höjdlägena säkerställer att inga barn går ut obemärkt, samtidigt bibehålls utrymningsfunktionen för alla vid en nödsituation. 

Källhänvisning: Text och bild från FUHR

GIB GLOCAL är ett ny sektion i Up to date vi kommer att ha framöver där vi anspelar på smarta utländska beslagslösningar under temat Think Global, Act Local

Ethiris VMS 10.2 – Ljud, ett sätt att interagera med din omgivning

Nu lanserar vi Ethiris VMS version 10.2 och den nya versionen innehåller flera attraktiva nyheter som Kentima sammanställt i en speciellt framtagen broschyr. I samband med att Ethiris 10.2 är leveransklar kommer samtliga Ethiris NVR/NVC levereras med den nya versionen förinstallerad. 
Ethiris VMS är en skalbar, flexibel och högpresterande mjukvara för kameraövervakning som passar i allt från mindre applikationer till mycket stora komplexa system inom till exempel stadsövervakning. Den nya versionen av Ethiris VMS ger operatören helt nya möjligheter att interagera med sin omgivning genom den nya funktionen för ljud ut från en mikrofon till olika högtalare i anläggningen.
Det blir allt vanligare att Ethiris används i stora system. Vi har därför optimerat Ethiris VMS 10.2 så att det nu är betydligt enklare att hantera ett stort antal kameror i samma konfiguration.
Kentima har arbetat vidare med deras stöd för 360-kameror och dessa hanteras nu fullt ut i Ethiris Viewer så att exporterad video i 360-format kan dewarpas i efterhand i Ethiris Viewer.
Klientdelen av Ethiris, Ethiris Client, har moderniserats i form av en helt ny kontrollpanel som är tillgänglig både i Live och i Videospelaren. Kontrollpanelen ger information om aktuell kamera och innehåller genvägar till vanliga funktioner i Ethiris. 
Ethiris VMS 10.2 innehåller mängder av spännande nyheter som är samlat i en ny broschyr. Ladda ner den här. I den kan ni läsa vidare om ljudstöd, optimering för stora system, 360-kameror i Ethiris Viewer, den nya kontrollpanelen och många andra nyheter.

Kontakta gärna Göthes Säkerhet för mer information på 010 - 483 40 60.

Källhänvisning: Text och bild från Kentima

Specialanpassa verktygen snabbare och enklare än någonsin

Nu kan registrerade webbanvändare hos Sandvik Coromant specialanpassa sina verktyg utan kostnad, med vår nya online-tjänst. Prova den och få specialanpassade verktyg snabbare och enklare än någonsin!

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Snabb offert
 • Enkel beställning
 • Prestandagaranti för givna produkt- och skärdata
 • Konkurrenskraftiga leveranstider

Kontakta Göthes Teknik på 010 - 483 40 80 för mer information.

Åtta snabba med Patrik

Patrik Östlund som idag jobbar med kommunikation och digital strategi är stationerad på företagets Göteborgskontor. Patrik började på Göthes redan 1995 med olika arbetsuppgifter inom logistik och låsverkstad. Sedan dess har han till och från varit aktiv inom Göthes och sedan sju år tillbaka fast anställd. 

Efter att ha arbetat som bl. a valutahandlare och direktförsäljning mot konsument i London och Cardiff började Patrik på Göthes kontor i Kungsbacka 2012. Mycket har hänt de senaste åren, Göthes förvärvade Industribeslag Sjögren AB 2014 och sedan flyttade företaget sitt kontor till Göteborg. Patrik själv kom till Göteborg 2008 för studier. 

-Det är ett oerhört varierande arbete med många roliga utmaningar. Nya saker och lärdomar nästan varje dag och väldigt många goda möten med trevliga människor, sammanfattar Patrik.

Fakta om Patrik

 • Ålder: 39 år
 • Familj: Frun Giovanna (också på företaget)
 • Bor: Linné, Göteborg
 • Utbildning: Masterexamen i Ekonomi; M. Sc. Innovation and industrial management, Handelshögskolan Göteborg

Åtta snabba

 • Fritidsintressen: Löpning, Fiske, Resa, Sport (Favoritlaget Leksands IF Ishockey)
 • Favorithobby: Utomhusaktiviteter (Springer Göteborgsvarvet den 18 maj)
 • Oanad talang: Bra på att laga mat
 • Äter och dricker helst: Plankstek med ett gott rödvin
 • Livsmotto: Framrutan är större än backspegeln
 • Favoritpryl: Bilen
 • Tre goda egenskaper: Målmedveten, positiv och generös
 • Drömresa: Jorden runt med udda mellanlandningar

Snickarens yrke är urgammalt och han har i alla tider beundrats av lekmän för allt han kan göra med verktyg och händer. Yrket har funnits alltsedan man började bearbeta trä med stenverktyg, oftast för att bygga bostäder och båtar. Men också för att tillverka redskap och skaft till verktyg av metall. Till en början var snickaren och timmermannen en och samma person. Numera är det två skilda yrken även om gränserna fortfarande är lite flytande. Flera angränsande yrken finns eller har funnits: båtbyggare, träsnidare, vagnmakare, rammakare, modellbyggare, svarvare, tunnbindare, och några till.

Klicka här för att se historien illustruerad i bild och text>>

 

Källhänvisning: Text och bild från Flinks Järn


Trevlig Valborg önskar vi er från Göthes Industribeslag

Idag är det Valborg, häxornas kult och sköna maj nalkas med stormsteg, eldar förbereds, studentsångeares strupar klaras, förlustelser inleds och våren bultar på dörren. Varsågod och stig in. 

Valborg är en engelsk prinsessa som hämtas till Tyskland av ärkebiskopen Bonifatius för att hjälpa till att kristna tyskarna. Hon blir med tiden abbedissa i nunneklostret i Heidenheim där hon avlider år 779. Hon blir helgonförklarad år 870. 

Dags för ännu en fjäder i hatten eller en knappnål i västen. Majblomman är en alldeles särskild prydnad att bära när så många flitiga barn skramlar ihop närmare åttio miljoner kronor till förmån för barn som inte haft samma goda tur i livet. Något mer behjärtansvärt står knappast att finna under solen. 
För 20 kr blir man med blomma och kan stolt signalera något gott. Nåväl, det är en alldeles speciell känsla när värmen kommer med majsolens sken som får oss att tänka på Karin Boyes dikt, Morgon. 

När morgonens sol genom rutan smyger, 
glad och försikti, 
lik ett barn, som vill överraska
tidigt, tidigt en festlig dag --
då sträcker jag full av växlande jubel
öppna famnen mot stundande dag --
ty dagen är du, 
och ljuset är du,
solen är du,
och våren är du,
och hela det vackra, vackra, 
väntande livet är du

Morgon av Karin Boye


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutube

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.