Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

2019-05-02

Håll utkik i din brevlåda!

Inom kort kommer årets Programväljarutskick att hitta till din brevlåda.

Har det inte dykt upp i din brevlåda kan du läsa det online här:


Ensamkommandes utbildning

Här svarar Skolverket på de vanligaste frågorna om ensamkommande barn och ungdomars utbildning.

Läs på skolverket.se >>


Digitalisering av skolan: Bra eller dåligt?

En ökad digitalisering innebär större möjligheter för undervisningen i skolan. Men det ökar samtidigt risken för att påverka elevernas lärande negativt.
– Digitaliseringen har inte varit medveten, säger Elias Granath, gymnasielärare och medgrundare till Informationspedagogerna.

Läs mer på skolvärlden.se >>


Nytt stöd till YH-anordnare i form av mikrolärande – fokus på reell kompetens

För dig som är utbildningsanordnare inom YH finns nu ett digitalt stödmaterial tillgängligt som behandlar validering av reell kompetens. I det första avsnittet av en serie mikrokurser får du grundläggande kunskaper om reell kompetens och validering i samband med tillträde. Under våren kommer fler fördjupningsavsnitt i serien.

Läs mer på myh.se


Ny rapport: Elever med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras

Flera tar upp att de blivit illa behandlade eller utsatta för mobbning, otrygghet påverkar studieron negativt och bristande anpassningar skapar stress. Så beskriver 31 elever med funktionsnedsättning sin skolsituation i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eleverna har tydliga förslag på vad som skulle öka trygghet, studiero och motivation för skolarbetet.

Läs mer på spsm.se >>

Läs rapporten här >>


Ökad rörlighet mellan yrkeshögskola och högskola

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en gemensam utredning kartlagt möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan och ger förslag på hur återvändsgränderna vid övergång mellan respektive utbildningsform kan minskas.

Läs mer på myh.se >>

Läs rapporten här >>


En viktig resurs för vägledare, elever och föräldrar

För vägledaren
Med Programväljaren kan du informera elever och föräldrar om gymnasieskolan och alla nationella program. Den ger relevant information som förklarar och fördjupar inför studie- och yrkesval. Innehållet är nationellt likvärdigt, sakligt och uppdaterat utanreklam och marknadsföring. 

Genom att dela ut Programväljaren till eleverna löser du en stor del av informationsarbetet inför gymnasievalet. Det frigör tid som du istället kan använda till fler individuella samtal eller gruppövningar eller kanske för att tillgodose vissa elevers behov av fördjupad studie- och yrkesvägledning.

För eleverna
Det mest gynnsamma för eleverna är om de får möjlighet att informera sig om alla gymnasieutbildningar som finns innan de ska välja. Det kan öka chansen att de hittar en utbildningsväg som matchar deras intresse och målbild av framtiden. Programväljaren visar alla nationella program och annan relaterad information.

Eleverna får inblick i hur gymnasieskolans studie- och arbetsmiljö kan se ut och vilka utbildnings- och yrkesval som finns. De får ett material som förklarar och fördjupar och aktiverar deras valkompetens så de till slut kommer fram till vilket gymnasieprogram de ska välja för att nå det mål de siktar mot.

Slutsats 
Programväljaren + valkompetens = genomtänkt studie- och yrkeval.

Läs mer om Programväljaren och se exempelsidor >>


Basåret ersätts av behörighetsgivande och högskoleintroducerande förutbildning

Från och med den 1 juli 2019 införs en ny utbildningsform, behörighetsgivande och högskoleintroducerande förutbildning. Den nya utbildningsformen är bättre anpassad till de behov många studerande har för att kunna börja på högskolenivå. Den ersätter det nuvarande basåret och collegeåret.

Läs mer på csn.se >>


Youtube-film: Så här kan du använda bedömningshandboken

Erik Kyhlberg, Universitets- och högskoleverket, visar hur du som vägledare kan använda Utländska bedömningshandboken för att skatta elevers förkunskaper inför kompletteringsstudier vid komvux.

Se filmen på Youtube >>


Fler äldre söker högskoleutbildningar i höst

Sedan hösten 2014 har söktrycket till högskolan stadigt minskat, men nu konstaterar UHR en liten uppgång: från 360 150 sökande förra hösten till 360 200 hösten 2019. Samtidigt går antalet unga sökande ned för femte året i rad.

Läs mer på uhr.se >>


Nu utreds generösare villkor för omskolning högre upp i åldrarna

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras. Enligt den sakpolitiska överenskommelse som skett mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ska det ges mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet, och förslagen ska presenteras senast i samband med budgetpropositionen för 2021. Nu har Regeringskansliet beslutat om ett sådant uppdrag.

Läs mer på regeringen.se >>


Följ oss gärna på Facebook och Instagram ;-)

facebookinstagramhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2019

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.