Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 3/2019

Välkommen till årets tredje nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Får & Lammråd - en ny rådgivningstjänst

Abonnera på tjänsten ”Får & Lammråd”

Ring och bolla dina frågeställningar med Theo den Braver, ett snabbt och enkelt sätt att lösa små och stora problem som uppstår i vardagen som fårbonde.

Theo finns tillgänglig via telefon, SMS och Mail. Svar på era frågor ges muntligt via telefon även om kontakt tagits på annat vis.

Tjänsten avser inte veterinära frågor. Dessa hänvisas till den Veterinära telefonrådgivningen som ingår i FÅR BAS & FÅR PLUS.

Theo den Braver, lammrådgivare

Tjänsten baseras på 45 min samtalstid totalt/år. Pris: 750 kr/år + moms.

Beställning görs här!

Nationell strategi avseende parasitbekämpning

Tillgång till effektiva avmaskningsmedel (anthelmintika) är ofta helt avgörande för framgångsrik uppfödning av djur på bete, men det finns många rapporter om problem till följd av att maskarna utvecklat resistens mot olika preparat.

För att förhindra utveckling och spridning av resistenta parasiter har samverkansgruppen Sampar med representanter från SLU, SVA, VÄXA och Gård & Djurhälsan tagit fram följande riktlinjer.

Läs här!

Uppdaterade Inköps- och besöksrekommendationer för fårbesättningar!

Med anledning av att den nya klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD) påvisats i Sverige, har vi uppdaterat våra Inköps- och Besöksrekommendationer!

Läs här!

Tips kring uppfödning med Lammamma

En lammamma är världen bästa uppfinning näst efter en tacka, men sköter man det inte så blir det inte bra och kostar mycket pengar, men så är det med allt.

Här kommer några tips för hur man bäst föder upp flasklamm med lammamma: 

 • Mjölken får aldrig ta slut
 • Hygien kring nappar och utfodringsplats Coccidier, Orf. Kan vara stor utmaning att hålla torrt på ströbädd och utfodrings plats.
 • Lamm som biter sönder nappar, mjölk rinner ut obegränsat.
 • På en del ammor tar pulvret slut och lammen får ljummet vatten istället. Detta ger dåliga magar, diarre
 • Fel temperatur på mjölk ger dåliga magar, diarre
 • Viktigt att man gruppindelar och att det inte blir för många lamm på samma napp
 • Viktigt att gruppen inte har för stor åldersskillnad om det börjar bli trångt i boxen.
 • Viktigt att man använder rätt typ av pulver för lammamman. Skall mjölken stå färdigblandad får den ej kunna separera eller skikta sig.
 • Skall maskinen blanda pulvret måste den vara lätt att blanda så den löser sig snabbt.

Nu är den efterlängtade våren här!


Så här kommer en liten påminnelse om att komma ihåg att ta träckprov på dina tackor för att hinna avmaska dom innan betessläppet om träckprovet visar att de har parasiter.

 • Ta träckproven från ungefär mitten på april och framåt men i god tid innan planerat betessläpp.
 • Om avmaskning behöver göras är det bra om man gör det minst 3 dagar innan man släpper ut dom.
 • Ta prov från 10 % av tackorna men minst från 6 st.
 • Kontakta oss på Gård och Djurhälsan när du fått provsvaren så hjälper vi dig med tolkning och recept på avmaskningsmedel om dina tackor behöver avmaskas.

Du når oss alltid telefontiden alla vardagar 9-12 och 13-15 på 0771-21 65 00 som är extra bemannad nu under våren.


Kryssa lugnt!

Vid rutinkontroll av parasitstatus, till exempel träckprov från lammen under betessäsong, är det som regel tillräckligt med grundanalysen.

Ni behöver alltså oftast inte kryssa i några tilläggsanalyser som dessutom ökar kostnaden. Om ni tvekar så slå en signal till G&D så hjälps vi åt att bestämma om det är relevant med någon extra analys.

Fästingarna är redan aktiva!

Vid massiva fästingangrepp kan djur bli sjuka av blodbrist men den största risken för sjukdom är att fästingen överför smittämnen när de suger blod. Hos får är sjukdomen Anaplasmos den som orsakar mest lidande ffa hos lammen.

Anaplasmos är en infektion med bakterien Anaplasma phagocytophilium. Bakterien sätter ner immunförsvaret hos det infekterade djuret och gör att det drabbas av andra sjukdomar som ex. lunginflammation och ledinflammation. Hög feber och dödsfall förekommer också liksom påverkat allmäntillstånd, nedsatt foderlust och försämrad tillväxt.

Så kom ihåg att behandla mot fästingar vid betessläpp!

Det krävs recept så kontakta din veterinär eller ring oss på Gård och Djurhälsan 0771-21 65 00 vardagar 9-12 samt 13-15.

Pågående Parasitprojekt

Flera parallella forskningsprojekt om parasiter fortsätter under året i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Ytterligare ett om isolerings-/karantänsrutiner påbörjas.

Läs mer här!

Betesdax!

-När är det läge att släppa djuren?

 

 

 

 

Theo den Braver, lammrådgivare

Betessäsongen har redan börjat på flera håll i södra Sverige och närmar sig med stormsteg runt om i övriga landet. Gräsens tillväxt varierar enormt mycket. Ibland är skillnaden inom länen lika stor som skillnaden mellan Halland och Jämtland. Hur är det där jag bor bör man fråga sig först. Är mina marker tidiga eller sena? Även fast min kollega, som bor en mil från mig, har släppt ut sina djur så är det inte säkert att det är rätt hemma hos mig. Gräsets tillväxt styrs bland annat av temperatur. Har jag lokalt kallare hemma hos mig än hos min kollega så kommer utvecklingen av gräset att vara senare hos mig. Även spelar arter och sorter roll för hur tidigt gräset börjar växa på betet.

Nedan är några bilder på hur gräset kan se ut nu. Det är olika arter som är på bilderna men samtliga arter återfanns på samma betesmark, samma dag. Det är en stor skillnad i utvecklingen på gräset inom samma område. Man får helt enkelt se till genomsnittet på den mark som man avser att släppa djuren på. En enkel grundregel är att beta gräset när det har minst tre blad och är i tillväxt, dvs när det är i bestockningsfas. Sluta att beta om bladen minskar till två. När det bara är två blad kvar behöver gräset få återhämta sig och bli starkt igen så det kan fortsätta att växa. Beta tidigt innan gräset kommer i nodstadiet (se bild tre nedan) och börjar skjuta strå. En gyllene regel som Anders Carlsson lär ut är –”När maskrosorna börja blomma på fälten i stora mängder då har gräsen passerat bestockningsfas och kommit in i stråskjutningen, då bör man hunnit beta av alla beten minst en gång.” Så ut och pilla upp lite plantor på ditt bete och få en känsla kring hur gräset växer och utvecklar sig. Det ger dig insikter och hjälper dig att planera din betesskötsel.

Att bestämma rätt tid för att släppa djuren på bete är alltid lite marigt. Tillväxten hos gräsen är väldigt ojämn i början på säsongen. Vissa dagar på våren växer gräsen med närmare 30-50 kg ts/ha och dag, för att nästa dag stanna av helt och stå still i flera dagar. Om man låter gräset växa till och bilda ett lager/förråd av gräs på markerna så sjunker näringsinnehållet väldigt mycket, men om jag släpper ut dem på spätt fint gräs är risken stor att mitt bete tar slut lite för snabbt. Så hur skall jag göra?

Om du har digivande tackor som skall producera mjölk och tillväxt på dina lamm, så rekommenderar jag en strategi där du har en stor areal tillgänglig för bete, större än vad du tror att du behöver. Då kan du släppa djuren tidigt och låta dem beta av fållan för att sedan flytta dem till nästa. Minskar tillväxten pga kallt väder så släpper du djuren vidare på dina reservarealer. Ett annat alternativ är förstås att tillskottsutfodra djuren under denna tid med vinterfoderstat. Man skall då vara införstådd med att djuren kommer att äta väldigt varierat av tillskottsutfodring beroende på hur mycket gräsen växer var dag. Här är det viktigt att följa upp konsumtionen så att utfodrat foder inte ligger och blir dåligt.

Har jag djur som i första hand inte skall producera något ex, tillväxt eller mjölk, då är det lämpligt att anpassa betessläppet efter tillgången på bete och inte så mycket efter hur hög näringsnivå mitt bete har. Men vill jag ha tillväxt och produktion på lammen, skall näringsinnehåll och smältbarhet prioriteras.

Bild: Greppa och SLU

Denna graf visar hur tillväxten på betet ser ut över en säsong. Oavsett om jag gödslar och vattnar så följer tillväxten samma trend. I mitten av maj och i början av juli och framåt är tillväxten per dag på betet bara hälften av vad den är under maj-juni.

 

-Kanske gör jag en sådan här planering:

Detta är förstås enkelt i mitt exempel då jag kan säga att alla mina fält är 4 ha, men bortsett från det så kan jag konstatera att i början av säsongen så utnyttjar jag en stor del av arealen till bete för att sedan minska arealen i v 20 och börja öka den igen i v 24. Under denna tid har även slakten börjat och mitt djurantal minskar vecka för vecka och där med även behovet. Jag kan även nu bestämma vilka fält jag har i reserv, om betet börjar minska. Innan jag slår min första skörd så gör jag en ny bedömning utefter kommande 10 dygnsprognos och fattar ett beslut om hur stor areal skall jag skörda. Att göra en grundplan kring betet är avgörande för att kunna parera alla förändringar som sker under säsongen

Det tar alltid lite tid för fårets magar att anpassa sig till det nya foder som betet är. Det första betet är oftast väldigt kolhydratrikt och spätt medan foderstaten de fått på stall förmodligen varit mer svårsmält och grov. Att ge djuren vinterfoderstat tillsammans med det nya betet i början av säsongen är en god idé. Dels blir det smidigare för vomfloran att anpassa sig, samtidigt ges det möjlighet för djuren att få näring även om betet slutar växa några dagar. Har man riktigt tidigt betetssläpp är risken stor att det bara är höga energivärden i betet och väldigt lågt med protein. Då är det förstås jätteviktigt med extra tillskott av protein, annars kommer vi tappa tillväxt på lammen. Har du diande lamm som skall ut på bete är det bra om dom får med sig sin lammkammare med lammfoder ut på bete. Då finns goda förutsättningar att behålla tillväxten under den första betesperioden som är utmanande för lammen. Flasklamm bör stanna hemma på gården. Gör en liten hage i direkt anslutning till deras stallavdelning. På så vis kan de gå ut och in som de vill, och ha mat och mjölk tillgängligt.

Nytt spätt bete, ca 3blad starten av bestockning. Högt näringsinnehåll.

Gräs i full bestockning begynnande stråskjutning. Lägre näringsinnehåll.

Naturligtvis har du koll på parasiterna hos tackorna då du redan tagit träckprov och vet deras status. Gräsmarker som ej betades under förra året betraktas som parasitfria. Gräsmarker som först betats och sedan skördats under föregående år har ett lägre parasittryck än permanenta beten. Det är avgörande för parasitbördan hos årets lamm att dom får börja sin betessäsong på denna typ av beten

 

På betet är det viktigt att det finns rent vatten, salt och mineraler. Vattnet skall vara av sådan kvalitet att du själv känner att du kan dricka det. Ha gärna flera mindre vattenbaljor, dels kan fler djur dricka samtidigt, dessutom finns det rent vatten tillgängligt även om det kommit smuts i något av vattenkaren. Dessutom är enklare att rengöra en mindre vattenbalja än en stor. Ge lösa mineraler på betet, inte mineralbaljor och hinkar. Min erfarenhet är att tackor och lamm äter för lite av mineralbaljor/hinkar. En 75 kg´s tacka bör äta ca 20 g/dag i genomsnitt på betet av mineralet om hon är digivande. Oftast äter dom bättre av vanliga granulerade mineraler. Salt är näst efter vatten det viktigaste näringsämnet för våra får och lamm. Natrium ingår i många processer i kroppen, uppstår det brist kommer djuren att inte bara tappa tillväxt, pga försämrat näringsupptag, men även vara känsligare och mer mottagliga för sjukdomar. Upplever man att djuren äter små mängder salt från saltstenen så ge dem istället fodersalt löst.

 

Med önskan om en fin betesperiod för våra små idisslare och deras herdar.

Theo den Braver

Stort Grattis till Öströö Fårfarm som är Årets Fårföretagare 2019

Foto: Ofelia Carlsson

Jeanette och Kristian Carlsson bland fåren på Öströö Fårfarm.

Här finns hela kedjan på samma plats, från uppfödning till färdiga produkter.

 

Läs mer på Svenska Fåravelsförbundets hemsida!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.