Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!


Full fart på klimat- och miljöarbetet i LfM

Sedan årskiftet har föreningen fått cirka 35 nya medlemmar. De flesta är yngre, entusiastiska kollegor som insett att även läkare måste engagera sig för att vi skall få till stånd den omställning av samhället som krävs för att motverka klimatkrisen och en hållbar sjukvård som inte bidrar till klimatförändringen. Många är också aktiva inom #doctorsforfuture, en Facebook-grupp som numera är knuten  till föreningen. I styrelsen är vi angelägna om att fånga upp entusiasm och initiativ från dessa nya medlemmar. Detta är en av anledningarna till att vi anordnar ett Idé- och planeringsseminarium i början av oktober (Se mera nedan!).

Nu har vi fått nya lokalavdelningar i Dalarna, med Sigrid Hammarqvist som kontaktperson, och i Gävleborg, med Frida Tirén  som kontaktperson. Sedan tidigare har vi en lokalförening i Värmland, som leds av Klaus Stein och även i Skåne är en sådan på gång. Den senare har initierats av Ida Persson och Sara Svensson. På Nya Karolinska (NKS) finns ingen lokalförening, men det har bildats ett nätverk av miljönitresserade läkare med Maria Wolodarski som initiativtagare.

Dessa lokalföreningar bedriver självständig verksamhet men rapporterar till LfMs styrelse. Sigrid, Frida och Klaus är adjungerade till styrelsen. Lokalföreningarna har ofta goda kontakter och samarbete med miljöenheterna på sina respektive landsting/regioner.

Vi ser fram emot en spännade och händelserik höst ur klimat- och miljösynpunkt. Det som nu diskuteras är hur och om vi skall engagera oss i den protestvecka, 20-27/9, som initierats av Greta Thunbergs skolstrejk. Några strejkaktiviteter som drabbar patienter är dock inte tänkbara.
Sven Blomqvist
Ordförande LfM

 


Lyckat seminarium i Almedalen

I ett tält i trädgården till Läkarförbundets hus i Visby hölls 3/7 ett seminarium betitlat: Unga läkare vill bidra till en hållbar sjukvård. Det blev mycket lyckat. Sofia Hammarstrand ledde mötet med van hand. Maria Wolodarski, Sigrid Hammarqvist och Ida Persson deltog från LfM. Dessutom två miljöchefer från NKS och Västra Götaland, som båda hette Gustav i förnamn, Eriksson och Zettergren, samt en studentrepresentant, Theodor Lav. De bägge miljöcheferna uttryckte stor glädje över att läkare äntligen visat intresse för och engagerat sig i miljöarbetet inom sjukvården och såg fram emot fortsatt samarbete. Maria Wolodarski berättade om sina vedermödor att aktivera läkare och chefer på NKS för en hållbar sjukvård. På NKS finns cirka 2500 läkare. Då Maria första gången skickade mejl till alla dessa om miljöaspekter på sjukvården fick hon inte ett enda svar. Hon gav dock inte upp och nu har en grupp läkare från olika kliniker börjat träffas. Dessutom har man, i samarbete med Miljöenheten, börjat organisera "Green Teams" med deltagande av flera personalkategorier på pilotavdelningar. Många chefer är inte medvetna om sitt miljöansvar, vilket man försöker ändra på.

Seminariet lovade gott för fortsatt samarbete. Det finns refererat på: sjukhuslakaren.se 

 


Svenska Läkaresällskapet formulerar klimatpolicy.

Vid Läkaresällskapets (SLS´) fullmäktigemöte i maj lade Sigrid Hammarqvist och Emma Bentz fram en motion om att SLS borde engagera sig i klimatfrågan. Motionen antogs enhälligt och det innebär att en klimatpolicy  skyndsamt skall utarbetas. Både för SLS´ arbete internt och för hur Sällskapet skall arbeta för en hållbar sjukvård med minskat klimatavtryck. Policyn skall utarbetas av en arbetsgrupp inom SLS´ Kommitté för global hälsa. LfMs vice ordförande Maria Wolodarski kommer att vara ordförande i arbetsgruppen. Björn Fagerberg, Sofia Hammarstrand och Sigrid Hammarqvist från LfM ingår också.

Det är mycket glädjande att även läkarkårens vetenskapliga organisation engagerar sig i klimatfrågan och att LfM involveras i detta arbete. Vi har erfarenhet från ett liknande projekt inom Läkarförbundet för några år sedan.


Idé- och planeringsseminarium 5/10 i Stockholm.

 

 Redan före sommaren annonserade vi via mejlutskick att ett seminarium planerades vid Hammarbyhamnen i Stockhom i början av oktober. Det vänder sig till föreningens medlemmar och ett 30-tal har preliminäranmält sig. Vi har nu finaliserat programmet med små ändringar (se hemsidan: lakareformiljon.se och FB). Vi har också utformat en enkel anmälningsblankett som finns på hemsidan och skickas ut till de preliminäranmälda. P gr a möteslokalens storlek har vi begränsat deltagarantalet till cirka 40 och det finns således inte så många platser kvar. Sista anmälningsdag är 15/9. Seminariet är kostnadsfritt och föreningen bjuder på kaffe och lunchmacka.

Vi ser detta symposium som mycket viktigt för hur föreningen skall arbeta i fortsättningen och hoppas på många nya idéer och fruktbara diskussioner.

 

 


Augusti 2019


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Glömt medlemsavgiften 2019?

Läkare 300 kr

Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.