Modig – Mer omsorg med digital teknik

Nu är projekt Modig i gång. Modig ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter.  

Projekt Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med de sju kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Modig pågår till och med mars 2021.

Läs mer

Vård vid livets slut – och att mötas i våra olikheter

Ökad kunskap och förståelse för kulturens och religionens betydelse i den palliativa vården stod i fokus när Göteborgsregionen, inom ramen för projektet InVäst, bjöd in till mötesplats. Läs en sammanfattning av dagen.

Läs mer

Ta del av nyckeltalen för personalhälsa 2018

Nu finns rapporten för 2018 med nyckeltal inom personalhälsa för kommunanställda i Göteborgsregionen. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa.

Läs mer

Boka 3-4 oktober: Om att nå klimatneutralitet i Västsverige

Den 3-4 oktober är det dags för Västsvenska EU-konferensen, som är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv. Årets tema är ”Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?”. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort.

Läs mer

Kom och lyssna – eller varför inte medverka själv?

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i våra medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen. På scenen står anställda inom IFO och så har vi bjudit in två externa föreläsare: Alva Appelgren och Jesper Rönndahl.

Läs mer

Friskfaktorer och hälsofrämjande ledarskap var två av många ämnen på Mötesplats Hälsa

Den 21 mars 2019 ägde Mötesplats Hälsa rum – en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser. 360 deltagare tog del av två storföreläsningar och valde mellan 17 olika seminarier. Läs en sammanfattning av innehållet under dagen.

Läs mer

Utvärdering av samtalscirklar om livsfrågor på äldreboende

Psykisk ohälsa hos äldre – hur är det att vara anhörig?

 Regeringens utredare presenterar 
utredningen om god och nära vård

Ta chansen att under en eftermiddag ta del av den tredje delredovisningen om ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh kommer till Göteborg den 11 juni och presenterar den.

Läs mer

Positivt med gruppbehandling efter sexuella övergrepp

Gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Det visar en ny rapport från FoU i Väst, där författarna har utvärderat gruppbehandlingen som erbjuds av Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg. Men gruppbehandlingen behöver också kompletteras med andra behandlingsformer och fungerande vårdkedjor.

Läs mer

Konferens om att bygga hållbara bostäder för seniorer

15 maj äger slutkonferensen för projektet DIABAHS rum (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer). Den vänder sig till fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, förtroendevalda, samhällsplanerare, äldreomsorgschefer, pensionärsorganisationer och övriga som är intresserade. Anmälningstiden är förlängd till 26 april.

Läs mer

Forskning om stöd för föräldrar med barn i familjehem eller på institution

Tre forskare och sju kommuner ska arbeta med frågan: Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? I forskningsprojektet Förälder på avstånd ska kommunerna Alingsås, Eksjö, Göteborg, Mölndal, Stenungsund, Sävsjö och Värnamo tillsammans med forskarna testa nya arbetssätt.

Läs mer

Utvärdering av utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

Fou i Väst på GR har fått ett tvåårigt uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden. Programmet har inspirerats av den så kallade Rinkeby-modellen, och har startat i en av fyra stadsdelar i Göteborgs stad under hösten 2018.

Läs mer

PYC-programmet hjälper föräldrar som har kognitiva svårigheter

Att bli förälder är en utmaning och ännu större kan utmaningen bli för föräldrar som själva har kognitiva svårigheter.

Sedan flera år tillbaka använder och utbildar Johanna Örnstedt och Sabina Wieslander i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) för att ge stöd till den här gruppen föräldrar.
– Föräldrarna kan vara svåra att upptäcka. De kan vara väldigt duktiga på att prata och skriva till exempel, samtidigt som de har stora problem med praktiska saker.

Läs mer

Nätverk för kommuner som ska genomföra Lupp

I mars nystartade GR:s nätverk för samverkan kring Lupp-undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Genom nätvärket kommer de kommuner som planerar att genomföra Lupp hösten 2020 att kunna utbyta information och erfarenheter, även innan det är dags för själva undersökningen.

Läs mer

Systematisk uppföljning på individnivå – MISU

16 maj anordnas ett seminarium om MISU – en modell för individuell systematisk uppföljning. Modellen har utvecklats av Region Jönköping och innebär att individuellt utvalda hälsovariabler registreras och analyseras kontinuerligt, för att nå en ökad kunskap. Seminariet vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare, stödpedagoger och boendestödjare inom funktionshinder-verksamhet och socialpsykiatri.

Läs mer

Äldre och alkohol: Rapport och seminarium

Rapport: Hur kan vi minska och motverka segregation?

homepagefacebooklinkedintwitter

Aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion