Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

PRESSMEDDELANDE 2019-04-02

Handlingsplan etapp 2, är lanserad:

Svenskt kött för världens hållbarhet

Svensk gris-, nöt-, och lammproduktion vill vara en del av lösningen för en framtida hållbar konsumtion. För att kunna ta nästa steg i detta arbete, enades branschen i veckan om nya nationella Handlingsplaner med fokus på hållbarhet, marknad samt produktion och kvalitet.  

Den långsiktiga visionen att utveckla och förbättra den svenska köttproduktionen sträcker sig till år 2030, men har delats upp i olika etapper med konkreta mål och åtgärder. Under etapp ett, som avslutades i december 2018, kan man konstatera att målet med en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött blivit verklighet. Nu går handlingsplanerna in i nästa etapp där det övergripande målet är ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad samt produktion och kvalitet.

- Inom varje målområde har vi gjort ytterligare prioriteringar genom att speciellt lyfta klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet, foodservice inom målområde marknad och rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet. Totalt kommer vi att arbeta med 48 delmål och genomföra 123 åtgärder för att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet! Genom arbetet med de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm vill vi vara en del av lösningen för en hållbar svensk konsumtion, säger Theres Strand, ansvarig projektledare för de nationella Handlingsplanerna.

Sedan 2014 har olika aktörer i värdekedjan för gris, nöt och lamm arbetat för att stärka den svenska köttproduktionen. En del i detta arbete är de nationella Handlingsplanerna som resulterat i att den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött ökat de senaste åren. Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm ägs av branscherna gemensamt och arbetet samordnas av Svenska Köttföretagen.

För mer information:
Theres Strand, projektledare för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, Svenska Köttföretagen, telefon: 070-385 45 10, theres.strand@kottforetagen.se

För att ta del av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm i sin helhet klicka här!

Ladda ner handlingsplanen genom att klicka på knapp nedan:

Besök oss på kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

www.kottforetagen.se 

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.