Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Prediktivt Underhåll

Att kunna förutse kommande fel är en dröm som redan nu kan bli verklighet. Vid vår konferens tar vi det tillståndsbaserade underhållet ett steg vidare.

Den 16 maj samlar vi olika experter som arbetar inom området prediktivt underhåll, där var och en belyser den nya teknikens möjligheter och utmaningar. Det kommer att handla om allt från att skapa ett nytt mindset, via framtidens kompetens, till den nya tekniken med begrepp som 5G, Big Data, IIoT och AI.

Läs mer om konferensen här!

Anmäl dig via e-post: info@svuh.se.


Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Genom att aktivt kommunicera och samverka med andra blir det lättare att göra rätt. Med förenklade instruktioner ökar möjligheten avsevärt att göra rätt. Titta på de som kommer från Lego och IKEA!

De som har svårt att läsa text, eller helt enkelt inte kan läsa, får samma information som alla andra genom att man använder bilder, tecken och symboler. Ett exempel på detta är enpunktslektioner, men det går att förenkla dessa ytterligare genom så kallad visualisering.

Under föredraget kommer vi bland annat diskutera:

 • Kommunikation och visualisering av underhåll
 • Smartare metoder och effektivare arbetssätt
 • Teknikstöd och människans relation till tekniken

Föredraget är kostnadsfritt och ges i samband med Euro Expo IndustriMässor. Under våren ger vi föredraget i Gävle den 8-9 maj och Uddevalla den 22-23 maj.

Läs mer om föredraget här!

Anmäl dig via e-post: info@svuh.se.


Så är det återigen dags att presentera årets viktigaste event inom branschen; Underhållsdagarna! Med ett brett program och många duktiga talare kommer vi att ge dig en intressant och spännande konferens.

Den 20-21 november erbjuder vi dig möjligheten att inhämta ny kunskap och ta del av erfarenheter inom underhåll och driftsäkerhet. Vi blandar nutid med framtid och utmaningar i vardagen med den nya tekniken.

Du kommer bland annat att få lyssna på dessa föredrag:

 • Underhållsledning för ökad driftsäkerhet
 • Underhåll, personsäkerhet och lönsamhet – Finns det ett samband?
 • IoT och AI – möjligheter och utmaningar
 • Optimerat underhåll genom kritikalitetsanalys
 • Additiv tillverkning av reservdelar
 • Drönare i underhållets tjänst
 • Digitaliseringens risker och utmaningar
 • Augmented Reality

Dessutom kommer du att få träffa kollegor inom branschen och knyta nya kontakter.

I samband med middagen sker certifikatsutdelning till de som har blivit certifierade underhållsledare och underhållstekniker under året.

Läs mer om Underhållsdagarna 2019 här och anmäl dig här!


Nya handboken finns nu att beställa!

Att kommunicera underhåll kan ibland vara en stor utmaning, speciellt med dem som inte är insatta i den breda floran av termer och begrepp som finns inom underhåll.

Vi har därför sammanställt de viktigaste begreppen och termerna inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar i denna handbok. De är hämtade ur olika underhållsstandarder och är tänkta att ge en god överblick av området.

En ökad kompetens och god insikt om vikten av ett effektivt underhåll ger en ökad drivkraft. Syftet med denna handbok är att underlätta det arbete som krävs för att uppnå detta.

Handboken går att beställa via kansliet, e-post: kansli@svuh.se.


Ny hemsida!

Vår hemsida har under några veckors tid legat nere p.g.a. tekniska fel hos vår leverantör. Vi har därför jobbat på en snabb lösning med en helt ny hemsida så att vi kommer igång så fort som möjligt.

Vi hoppas på att få upp den nya hemsidan under nästa vecka, det innebär att den kommer vara under uppbyggnad och vi ber om överseende för detta redan nu, men vi hoppas att ni kommer att uppskatta det färdiga resultatet.

För att öka servicen för våra medlemmar kommer vi att arbeta fram en modern och funktionell hemsida. Bland annat kommer det tillkomma en underhållsbloggfunktion.

Layouten blir helt ny och möjligheterna till interaktivitet med andra inom branschen, framför allt våra medlemmar, kommer att öka avsevärt tack vare det nya formatet. Vi kommer även kunna erbjuda ett djupare innehåll via en ny inloggningsfunktion.

Det kommer dessutom bli lättare att få en översikt av alla våra aktiviteter, tjänster och produkter som finns att tillgå. Det blir även lättare att göra inköp via den nya webbshopfunktionen.


Dags att ansöka till Yrkeshögskolan

Vill du vidareutbilda dig inom underhåll eller känner någon som vill det så är det hög tid att skicka in en ansökan! Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Med en utbildning som underhållstekniker blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Det kommer behövas tusentals utbildade underhållstekniker per år i Sverige. Branschen säger att behovet kommer vara mycket stort under de kommande tio åren.

Det finns olika områden att utbilda sig inom, från processindustri till automatiserad tillverkningsindustri. Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker. Chansen är stor att du får jobb direkt efter examen.

Våra medlemmar som ger yrkeshögskoleutbildningar inom underhåll:

Klicka på bilderna ovan för att komma till respektive yrkeshögskolas hemsida


Stora Produktivitetspriset

Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt leverantörspris som har delats ut vartannat år sedan 1990. Vid Underhållsmässan 2018 delades priset ut till Bauer Watertechnology.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma genomförda insatser inom underhåll som har resulterat i ökad lönsamhet hos leverantörens kunder.

Priset är tänkt att stimulera leverantören och dess köpare av underhållstjänster och underhållsprodukter för att:

 • Sprida kunskapen om ett resultatdrivet underhåll.
 • Tydligt visa underhållsnyttan i ekonomiska termer.
 • Bidra till en långsiktigt ökad hållbarhet.
 • Stimulera en fortsatt utveckling av underhåll inom branschen.

Det övergripande kriteriet vid utvärderingen av det inlämnade tävlingsbidraget är en verifierad ökad lönsamhet utifrån kundens perspektiv. Ansökan blir därmed ett mått på företagens kunskaper om effekterna av de levererade underhållsinsatserna.

Läs mer om ansökan här!

Tävlingsbidraget skickas in snarast, men senast den 31 oktober till info@svuh.se.


Årets Underhållsledare och Årets Examensarbete

Årets Underhållsledare

Vi vill ta underhåll och driftsäkerhet till en bredare publik och därför bjuder vi in underhållsledare till tävlingen Årets Underhållsledare.

Vid Underhållsmässan 2018 delade vi ut priset till Jimmy Öberg, Kopparbergs Bryggeri, för hans arbete att skapa "Ett underhåll med full kontroll".

Den sökande skriver en rapport om sin underhållsorganisation, hur underhållet är organiserat i allmänhet, vilken typ av teknik och metoder som används samt uppnådda och planerade mål.

Läs mer om tävlingen här!

Året Examensarbete

För att stimulera studier, projektarbeten och utveckling inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar utlyser det Vetenskapliga rådet inom Svenskt Underhåll tävlingen Årets Examensarbete.

Alla institutioner inom Sveriges tekniska högskolor och universitet inbjuds att delta i tävlingen genom att be de studenter som har utfört ett examensarbete under åren 2018 – 2019 att sända in detta för att vara med i tävlingen.

Läs mer om tävlingen här!

Prisutdelning

Utdelning av utmärkelserna Årets Underhållledare och Årets Examensarbete kommer att ske vid Underhållsmässan, den 10-14 mars 2020, i Göteborg.

Vinnarna nomineras till de europeiska tävlingarna Euro Maintenance Manager of the Year Award respektive Master Thesis Award. Utdelning av dessa utmärkelser kommer att ske i anslutning till kongressen Euromaintenance, den 29 - 31 mars 2021, i Rotterdam.


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!8 - 9 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Läs mer här! Anmäl dig via e-post info@svuh.se.

Plats: Gävle

14 maj - Workshop Smarta Fabriker

Workshopdag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får delta på en exklusiv dag i Göteborg Tekniska Colleges ”Smarta Fabriker” och lära dig mer om bl.a. smart underhåll.

Läs mer här! Anmäl dig via e-post info@svuh.se.

Plats: Göteborg

15 maj - Årsmöte

Här ges en möjlighet för våra medlemmar att påverka det kommande arbetet inom föreningen. Detta är även ett bra tillfälle att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. 

Läs mer här! Anmäl dig via e-post info@svuh.se.

Plats: Göteborg

16 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om den senaste tekniken för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Läs mer här! Anmäl dig via e-post info@svuh.se.

Plats: Göteborg

22 - 23 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Läs mer här! Anmäl dig via e-post info@svuh.se.

Plats: Uddevalla

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

Under två heldagar genomför vi ett antal konferenser, olika workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att vi fyller 50 år. Det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter med andra inom branschen på ett nationellt och internationellt plan.

Anmäl dig via e-post: info@svuh.se.

Plats: Stockholm

20 - 21 november - Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi återigen på ett smörgås-bord med olika spännande föredrag från aktuella områden inom underhåll. Detta är en mycket viktig mötesplats för dig som arbetar med underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar.

Läs mer här och anmäl dig här!

Plats: Lidingö


Torsten Ekström

Framtidens kompetens

Vad ska du bli när du blir stor? Hur många barn får den frågan? Svaret har dock växlat över tiden och då gäller det att vi hänger med.

Förr i tiden skulle man bli brandman, polis eller pilot. Numera är det gamer, bloggare eller influencer som gäller. Visst finns det ett intresse för de traditionella jobben, men det finns även utmaningar.

Enligt Trafikverket kommer järnvägsbranschen årligen behöva hundratals nya medarbetare för nybyggnation, modernisering och underhåll av järnvägens olika delar.

Trots det stora behovet har utbildningsanordnare svårt att rekrytera behöriga sökanden till yrkesutbildningar. Vi ser denna trend även inom andra branscher och en mycket viktig fråga är vad vi kan göra åt det.

Det är en överlevnadsfråga för svensk industri!

Handlingsplan

Bilden av att underhåll är smutsigt och lågteknologiskt behöver suddas ut och ersättas med fakta; att det är ett omväxlande och avancerat jobb som ofta kräver en mycket hög kompetens.

Om vi börjar i låg ålder finns det goda möjligheter att vi successivt kan arbeta in denna nya bild. Vi skapar då en ökad attraktion till yrket och chanserna ökar att fler söker till underhållsutbildningar

Här krävs det en övergripande handlingsplan där både industrin, skolväsendet och politiker samverkar. Med gemensamma krafter och långsiktighet kommer vi att kunna säkra den framtida arbetskraften.

Nya vägar

Även om det inte var Einstein som myntade begreppet att "galenskap är att göra samma saker som igår och förvänta sig ett annat resultat" så ligger det något i det.

Vi behöver hitta nya sätt att ändra invanda beteenden, det gäller att skapa andra vägar för att lyckas. Att vara nyfiken och öppen för alternativa idéer är en bra start.

Ett populärt begrepp som har börjat användas är så kallade influencers, det vill säga personer som aktivt påverkar olika grupperingar utifrån ett visst syfte.

Budskapet som dessa sänder ut kan vara så utformat att underhåll ska ses som en av de absolut viktigaste faktorerna för att öka hållbarheten.

Återigen är det paketeringen som är viktig, vi måste hitta nya vägar för att föra fram detta budskap på ett snyggt, men samtidigt effektivt sätt.

Attraktionsförmåga

Jag har sagt det tidigare och det är värt att upprepas; synen på underhållet behöver förändras och vi kan skynda på detta genom att tillsammans finna sätt för att påverka.

En ökad status på underhållet kommer leda till att det blir lättare att attrahera personal, vilket i sin tur gör att utbildningarna blir mer attraktiva.

Det förutsätter att vi arbetar tillsammans för att detta ska bli verklighet. Det kan inte vara krångligare än så. 

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avslutaprenumeration  

Dataskyddspolicy