Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nya nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer.

Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.

Vi hoppas nyhetsbrevet ska vara intressant för dig som läser det, oavsett om du själv är anhörig eller om du möter anhöriga i ditt arbete.

Anhörig-och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

På gång hos oss:

 • 25 april 17.00-18.30
  Tematräff Livet blev inte som jag tänkt mig
 • 18-19 maj 9.00-14.30
  Samtalsgrupp Missbruk
 • 20 maj 9.00-13.00
  Retreat Hedvigsgården
 • 23 maj 15.30-17.00
  Tematräff Familjens jurist
 • 18 juni 13.00-15.00 och 17.00-19.00
  Sommarfest

✦ TEMA ✦
Barn och unga som är anhöriga

Anhörig- och kunskapscenter arbetar nu även med stöd till barn och unga som är anhöriga. 

- För många barn och unga är det viktigt att få prata om sjukdomen eller funktionsnedsättningen, men också om hur de själva har det och hur de mår, säger anhörigkonsulent Helen Andersson.

Barn och ungdomar bär ofta på frågor som gör dem oroliga. De reagerar förstås olika, men om de får svar på sina frågor och görs delaktiga så blir det lättare för dem att hantera situationen.

- Tillsammans med de unga vill vi utveckla verksamheten utifrån vad de själva vill och behöver ha, säger Helen.

Anhörig- och kunskapscenter erbjuder barn och unga enskilda samtal, grupper för dem som har syskon med funktionsnedsättning samt en mötesplats där de en gång i månaden kan träffa andra unga som också är anhöriga.

Enligt lagen ska alla som arbetar med hälso- och sjukvård särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder har en psykisk störning, en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom, ett missbruk eller plötsligt avlider. I lagtexten står inget om information eller stöd när någons syskon drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning.


Mässa kring barn och unga med funktionsnedsättningar

 • Datum: Tisdag 9 april 
 • Tid: Klockan 14.00-17.00 
 • Plats: Anhörig- och kunskapscenter

Välkommen till en eftermiddag då du får veta vad som erbjuds barn och unga med funktionsnedsättningar i Norrköping. Utställare från ett antal verksamheter och föreningar informerar och svara på frågor.

Du kommer också att kunna lyssna till ett par kortare föredrag:

 • En mors egen berättelse om att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning.
 • Föräldragrupp med fokus på att hitta sätt i vardagen som främjar måendet och föräldraskapet.

Mässan riktar sig till dig som lever nära ett barn eller en ung person med funktionsnedsättning eller dig som möter dem i ditt arbete eller i din förening.


Drogerna tog min bror, min bror tog drogerna

Många barn och unga lever i familjer där det finns alkohol- och narkotikaproblem. Syskon som anhöriga är en grupp som ofta glöms bort både av familjen och samhället. En bok som uppmärksammar detta är Drogerna tog min bror, min bror tog drogerna av Frida Svensson Jonsson.

Fridas bror dog när han var 26 år som en konsekvens av sitt drogberoende. I boken får du som läsare inblick i hur det kan vara att ha ett syskon som försvinner allt längre in i drogernas värld, något som många människor delar.

Balder - öppen stödverksamhet

Om du hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående är du välkommen att höra av dig till Anhörig- och kunskapscenter.

Vi kan också tipsa om Balder, som är en öppen stödverksamhet i Norrköping för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket.

Läs mer om Balder


Boktips!

Man räknar med att det i Sverige finns ungefär 1500-2000 ungdomar som har en demenssjuk mamma eller pappa. Många barn är indirekt påverkade av demenssjukdom. Det kan vara en mormor, farmor eller någon annan nära anhörig som är sjuk. Därför vill vi tipsa om bra böcker för barn och ungdomar!

Lovis Ansjovis och glömskan

Lovis Ansjovis farfar bor på en liten ö i skärgården och har ett hjärta lika stort som havet. De vuxna tycker att farfar har blivit vimsig och på kalaset går det mesta fel. Han säger konstiga saker, tårtan blir en katastrof och både farfar och hans glasögon försvinner. Lovis Anjovis passar för barn 3-6 år.

Berättelsen om morbror H

Berättelsen om Morbror H vänder sig till barn mellan 9 och 12 år och beskriver på ett rakt och enkelt sätt vad en demenssjukdom är. Boken ger ett bra stöd för ett samtal med barnet - utifrån barns perspektiv.

Försvinner och stannar

Jenny var 10 år när hennes pappa fick en demenssjukdom. Försvinner och stannar kvar är hennes berättelse om hur livet kan bli när hjärnan inte fungerar. Om ångest, utmattningssyndrom och Alzheimers sjukdom.


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.