Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till vårstämman med Förbundet Agenda 2030 den 9 april i Västerås kl 13.00–17.00!

Till medlemsorganisationerna i Förbundet Agenda 2030

 

(OBS! Detta mejl skickas till dig i egenskap av kontaktperson. Skicka gärna vidare till andra berörda i din organisation.)

 

En stämma för förbundets framtid

Förbundet Agenda 2030 har sedan vårstämman 2017 arbetat intensivt med strategin gällande förbundets åtaganden enligt stadgarna.

Styrelsen i Förbundet Agenda 2030 har tagit ett initiativ till att förnya vårt arbete för en hållbar och rättvis framtid och vi vill samarbeta med alla övriga aktörer i länet, men då behöver vi ett starkare förbundskansli.

Våra medlemmar har också gett förbundet i uppdrag att vara nätverksbyggare, pådrivare och kunskapsbank samt verka för ett utökat samarbete mellan aktörer och medverka till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhällsutveckling ökar bland allmänheten.

Hösten 2018 gav stämman i uppdrag till styrelsen att genomföra en dialog med medlemskommunerna kring den aviserade tillfälliga utdebitering som gällde primärkommunerna för 2019 samt gällande nästa års justering av medlemsavgiften som också påverkar kommunerna. Styrelsen har nu genomfört dialogen och vi har justerat förslaget samt föreslår en verksamhetsinriktning för kommande år. Ytterligare en konsekvens av dialogen medför att styrelsen föreslår en stadgeändring.

Om allt detta finns att läsa i bifogad handling.

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 talar om vikten av olika plattformar för möten och samverkan mellan aktörer för att inspirera varandra och hitta gemensamma vägar för att nå de globala målens ambitioner.

Vidare lyfts behovet av kunskapshöjande insatser riktade till allmänheten. Till exempel genom kommunikationsinsatser och fysiska mötesplatser. En viktig fråga är exempelvis hur vi når ungdomar.

Den här stämman är oerhört viktig då den kommer att bestämma förbundets verksamhet och framtid under en lång tid framåt.

Vi ser fram emot att träffa er och att vi får en god dialog kring förbundets framtid och hur förbundet kan vara en förankrad och ändamålsenlig aktör som bistår till att implementera Agenda 2030 i länet samt leverera värde till medlemsorganisationerna.

 

 

Välkommen!

Med vänliga hälsningar Maria Lindelöf, ordförande i Förbundet Agenda 2030 

 

Till stämman ser vi gärna att just du som har mandat kommer för att påverka ledning och styrning.

   

 

Vårstämma 9 april 2019

Plats: Kommunfullmäktigesalen, ingång Stadshusentrén, Fiskartorget, Västerås

Hitta hit

Anmälan: kansliet@fa21.se senast 29 mars 

Meddela gärna eventuella allergier då vi bjuder på fika. 

 

Program för stämman:

Acting for Change startades i september 2016 i Västerås och är en  teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända. 

Maria af Malmborg Linnman, skådespelare, regissör och pedagog är verksamhetsledare och leder gruppens arbete. Hon berättar om kommande föreställning HOLD som görs i samarbete med Förbundet Agenda 2030.  Vi får dessutom se en dramatiserad text som ensemblen övat in för vårstämman. 

Frida Birkelöf, projektledare för Naturligtvis Västmanland, berättar om pilotprojektet Naturligtvis Bäckby som är ett hållbarhetsprojekt ur många perspektiv. Målsättningen är att utveckla metod/metoder för att nå ut till marginaliserade samhällsgrupper med information och kunskap om det öppna friluftslivet för att därigenom öka intresset för natur och ett aktivt friluftsliv. Naturligtvis Bäckby är ett pilotprojekt som testas i en socioekonomiskt utsatt stadsdel. Syftet är sedan att sprida projektet till intresserade kommuner i länet.

Efter programmet startar stämman. 

Välkommen önskar styrelsen! 

 

 

 


Bilagor via länkar:  

 

Handlingar  

Revisionsberättelse 

Beslutsunderlag

 

Bilaga 1Valberedningens förslag 

Bilaga 2: Motion 1

Bilaga 3: Motion 2

 

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är vår kontaktperson och har  skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.