Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Integration & Kommunikation

Vi på Göthes Säkerhet har märkt en tydlig förändring angående tänkandet kring säkerhetssystem.

Tidigare har inbrottslarm, passersystem och kameraanläggningar ofta levt sina egna liv, ibland med tre olika leverantörer.

Nu ser vi att kunderna oftare vill ha en leverantör som tar helhetsansvar för säkerhetssystemen oberoende om inbrottslarm, passersystem och kamerasystem är egna system med integration eller om systemen administreras från överordnade system.

Vi erbjuder kunderna en totallösning där vi tar hand om hela ansvaret från försäljning till färdig installation men även drift och administration av säkerhetssystem.

Det ställer också högre krav på oss installatörer. Förutom att vi ska kunna produkternas funktioner, ska vi även anpassa och hjälpa er att optimera anläggningen. I följande steg är vår målsättning att förenkla handhavandet i syfte att minska anläggningens totalkostnad.

Givetvis har vi på Göthes Säkerhet utbildat våra säljare, projektledare och tekniker för att hjälpa er att optimera ert säkerhetssystem och självklart lämnar vi erbjudande om funktionsavtal på anläggningarna!

För att underlätta administration och övervakning av anläggningarna är det många kunder som vill ha fjärruppkoppling.

Här är det många kunder som tar säkerheten för given och man tror inte att det går att hacka systemen.

Tursamt nog har flera leverantörer till oss jobbat hårt med lösningar och i detta nummer kan vi berätta mer om samarbetet mellan Assa Abloy & Add Secure ”Arx med addsecure inside”, samt Dualtechs nya säkerhetsrouter Pangea 4G.

Jag hoppas att Ni alla får en riktigt skön start på våren så hörs vi nästa månad. Trevlig läsning!

Lars Brandt

Digitala produkter och låssystem

Under 2019 kommer Europanormen EN 16867 Digital Door Locks att publiceras. SemGroup (branschorganisation för tillverkare och leverantörer) och SSF Stöldskyddsföreningen har deltagit i detta internationella arbete. Sverige påpekar alltid inbrottsskyddsaspekterna vid EN-normarbete men det är svårt att få igenom våra svenska/nordiska etablerade inbrottskrav. EN 16867 kommer därför att innehålla bristande inbrottsskyddskrav. För att vara starka i argumenteringen är det av vikt att vi i Sverige tar fram en svensk/nordisk norm med erkända mekaniska- och elektromekaniska krav på funktion och kommunikation.

SSF samt SemGroup har därför startat framtagningen av en ny norm, prSSF 3523 Digitala Lås, (prSSF betyder att det är ett pågående projekt). Anledning är att vi måste ha något att hänvisa till och som lever upp till etablerad provning och kravställning i Sverige/Norden!

Vissa av de ”smarta” lås som redan introducerats på marknaden har visat på bristande funktion och säkerhet. Med EN 16867 kan ännu fler produkter, med för oss i norden, avvikande inbrottsskyddskrav komma att dyka upp.

Normen prSSF 3523 behövs därför och kommer att ställa krav på digitala lås enligt samma princip som SSF 3522 Godkänd Låsenhet idag gör. Skillnaden blir att kompletta uppkopplade (molntjänster mm) produkter kommer att beskrivas vilket idag saknas i SSF 3522.

Normen kommer få stor betydelse för tillverkare, Försäkringsbolag, projektörer och kravställare som får en enklare bedömningsgrund och kravställarunderlag. Sannolikt kommer prSSF 3523 att bli betydande även för övriga nordiska länders regelverk.

Källhänvisning: Text från Stöldskyddsdföreningen

ARX med AddSecure Inside

En säker och enkel larm- och passersystemlösning med integrerad certifierad larmöverföring och förenklad hantering av larmabonnemang. Kostnadseffektiv, integrerad och certifierad larmöverföring som är enkel att hantera och installera.

Vad är det som gör ARX med AddSecure Inside så unik?

För dig som kund innebär ”ARX med AddSecure Inside” att du får en förenklad och kostnadseffektiv larmöverföringslösning, som är lätt att använda, hantera och installera. Lösningen är utformad för att förenkla installationsprocessen och hanteringen av flera larmabonnemang i stora system. Med ”ARX med AddSecure Inside” kan du övervaka alla säkerhetssystem och larmabonnemang från ett och samma gränssnitt. Ett nytt smartare sätt att jobba helt enkelt! 

Kontakta oss för mer information på 010 - 483 40 60 eller klicka här för att läsa mer>>

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy


Larm- och fastighetstjänster via unik svensk säkerhetsrouter

Att kunna erbjuda kostnadseffektiva nätverksbaserade säkerhetstjänster blir allt viktigare. Att få internettillgång via kundens IT-nätverk är ett problem för säkerhetsleverantörer. Men med säkerhetsroutern Pangea 4G kan de på egen hand upprätta en säker internetuppkoppling för säkerhetssystem och även för fastighetsautomation.

På Detektor International Awardgalan i Köpenhamn i höstas belönades Dualtech IT med en Innovative Achievement Award för säkerhetsroutern Pangea 4G, som gör det möjligt för säkerhetsinstallatörer att erbjuda sina kunder nätverksbaserade tjänster inom säkerhet och fastighetsautomation.

Kontakta oss på Göthes Säkerhet för mer information på 010 - 483 40 60 eller klicka här för att läsa mer>>

Källhänvisning: Text och bild från Securityworldmarket.com


Draghandtag - 8633 Rostfritt

Draghandtag 8633 finns i tre modeller, Wide, standard & singel. Alla synliga delar i mattborstat rostfritt syrafast stål AISI316L / EN 1.4404.

Diskret design som lämpar sig för de flesta dörrtyper. Formen möjliggör även kombination med nödutrymningsbeslag & panikreglar. Men tänk på att den fria öppningsbredden minskar.

Vissa dörrtyper kan kräva lämplig förstärkning för att klara det höga moment som uppstår vid det dagliga brukandet.

 • Wide (par): 1st standard + 1st wide
 • Standard (par): 2st standard
 • Singel: 1st standard

Kontakta gärna Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60 för mer information eller klicka här för att läsa mer om bl a egenskaper>>

Källhänvisning: Bild och text från Assa Abloy

Pekka Juntonen har varit en del av Göthes sedan våren 1997. 

-Jag sökte jobbet på på Göthes Låsverkstad och lyckades få det. Tyckte att det skulle vara ett stabilt företag att jobba på och det visade sig stämma säger Pekka som har varit med från att Göthes Lås blev Göthes Säkerhet i samband med förvärvet av Dala Teleservice. 

Pekkas arbetsuppgifter består främst av montage av olika säkerhetsprodukter men även lite rådgivning och försäljning förekommer.

-Mycket kunkontakter naturligtvis, vilket är är skoj sammanfattar Pekka. 

Framöver tror Pekka att Göthes Säkerhet kommer att fortsätta växa och därmed sysselsätta fler medarbetare med olika kompetens. Det är en stor utmaning att hänga med i teknikutveckling som för tillfället går på högvarv med en allt mer tilltagande digitalisering. 

På fritiden spenderar Pekka mest tid åt familjen och barnbarnen som håller honom sysselsatt. För övrigt finns det alltid något som ska grejas med huset osv. 


Halvdagskurs i lås och säkerhet

Utbildning vänder sig framför allt till dig som sköter fastighetsunderhåll av lås, beslag och övriga dörrmiljöprodukter. Kursen ger dig praktiska kunskaper om produkterna och hur de underhålls. Ett korrekt underhåll förlänger produkternas livslängd väsentligt och ger bättre totalekonomi. 

Under dagen går vi igenom en mängd olika avsnitt som varvas med praktiska moment, bl.a följande: 

 • Digitala Låssystem
 • Låskistor och tillhållarlås
 • Förstärkningsbehör
 • Dörrar
 • Gångjärn
 • Cylindrar och nycklar
 • Elslutbleck
 • Dörrstängare
 • Nödutrymmning

Utbildningen startar kl 08:00 och avslutas kl 12:00. Kaffe och lunch ingår i priset. 

Antalet deltagare vid varje tillfälle är maximalt tolv personer. Kursavgiften inkl. kursmaterial är 800 :- exkl. moms. 

Utbildningen anordnas i Göthes Säkerhets lokaler, Roxnäsvägen 14.

Klicka på "knappen" under för att komma till anmälan. Det är en interaktiv PDF. Gör följande steg för att anmäla dig: 

 1. Öppna PDF filen via "knappen" under
 2. Spara ner PDF filen
 3. Fyll i de tomma fälten med Företag / Namn / E-mail / Mobilnummer
 4. Spara den ifyllda PDF filen
 5. Maila den till: lars.brandt@gothes.se

Kimi Räikkönen och Iloq i samarbete

Iloq-systemen bygger på egenutvecklad teknik som har patenterats och som möjliggör elektroniska mibilstyrda lås utan batterier eller kablar. 

Avtalet med Kimi Räikkeönen löper under två år och systet är att racerstjärnan ska utgöra stark draghjälp när nu Iloq satsar på att lansera sin lösningar på den gobala marknaden. 

-Vi har redan börjat marknadsföra vår globalt ledande lösning utanför Europa och är säkra på att vi me Kimi som varumärkesambassadör kan ta Iloq till nästa nivå, säger Joni Lampinen, marknadschef på Iloq. 


Smedens yrke är ett av de äldsta hantverksyrkena. Det föddes i Mesopotamien när man lärde sig att bearbeta metaller. Först koppar och brons, senare också järn. Redan från början åtnjöt smederna högt anseende, främst för att de var viktiga för vapenframställningen.
En smedja fann tidigt sin form. Smederna tillverkade oftast sina egna verktyg; så snart han behövde en speciell tång eller hammare tillverkade han den. Därför innehåller alla smedjor en uppsjö av dessa andra verktyg. I nästan all mytologi har smeder varit gudarnas likar:
Hefaistos i Grekland, Vulcanus i Rom, Völund i Norden m fl. På alla platser blev smeden centrum, det var han som gjorde både vapen, verktyg och redskap. Det var också smeden som skodde hästarna.

För att se historien illustruerad i bild ochi text klicka här>>

Källhännvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestämmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutube

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.