Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kallelse till årsstämma för ISACA Sweden Chapter


ISACA Sweden Chapter årsstämma

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

1. Val av mötets ordförande
2. Val av mötets sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
7. Behandling av senaste årsredovisningen och beslut om disponering av Sweden Chapters vinst
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
10. Val av styrelse
11. Val av ordförande i respektive kommitté
12. Val av revisor

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen är publicerad på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.
 
Årsstämman är kostnadsfri.


Datum och tid:

Onsdagen 24/4 2019
Föreläsningar: 13:15 - 15:00
Årsstämma: 15:30-16:15

 
Lokal:
Westmanska Palatset,
Holländargatan 17, 111 60 Stockholm
Lokal: Bryggarkungen


CPE
1 CPE-poäng om du endast deltar på årsstämman eller 3 CPE-poäng om du deltar på föreläsningarna och årsstämmanwww.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.