Lördag 30 mars 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVälkommen
till årsmöte
onsdag 3 april

Välkommen till årsmötet, som är väl förberett och inte bör ta mycket mer än en halvtimme. Direkt därefter ger vi plats åt vad som på längre sikt ska hända med Örestrand och Margreteberg.

Avsikten är att båda anläggningarna under de närmaste 2-3 åren ska användas som boende för nyanlända. Därefter är avsikten att anläggningarna ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upplevelse- och besöksnäringen. Det vill vi veta mer om! Det vill vi påverka!

Kommunalrådet Peter Schölander inleder med att berätta om kommunens planer och hur beslutsprocessen ska gå till. Sedan ges utrymme för alla medlemmar att tycka till.

Vill vill veta
vad du tycker!

En möjlighet är att Örestrand och Margreteberg återgår till den verksamhet som tidigare bedrivits i de lokaler som finns (bild 1), men det är inte särskilt troligt med tanke på att båda anläggningarna är i dåligt skick.

En annan möjlighet är att de nuvarande anläggningarna rivs och ger plats år någon typ av modernare hotell-, konferens- och restaurangverksamhet (bild 2).

Ett tredje alternativ är att de nuvarande anläggningarna rivs för att ge plats åt bostäder, vilket förutsätter ändrad detaljplan. Det skulle kunna utformas som ett villa- eller radhusområde (bild 3) eller i form av etagelägenheter med havsutsikt (bild 4).

Det finns säkert fler alternativ. Ju fler åsikter och synpunkter som kommer fram desto bättre underlag får byaföreningens styrelse att arbeta med och agera utifrån! 

Vad tycker du?

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild: Google Maps

Margretebergs badplats

Kommunen har nyligen köpt markområdet strax norr om Margretebergs badplats (bild 5). Köpet anges av planutskottet vara ett strategiskt förvärv då marken kan nyttjas för att utveckla besöksnäringen, uppställningsplatser för båtar, camping och friluftsliv.

I kommunens naturvårdsplan har samma område angetts som viktigt för att säkra tillgången till kustnära naturmark för det rörliga friluftslivet, natur­värdena och framtida reträttväg för strandvegetation.

Det tycks råda mycket olika uppfattningar inom kommunen vad gäller detta område.

Vad tycker du?


IBC Elinstallation

2xSM

Lördagen den 10 augusti blir det 2xSM – Strandbaden-
Mästerskap/SommarMöte och byfest. Boka in den dagen redan nu!

Vi återkommer med program!

Info: Jan Jurkiewicz,
070-554 30 76 
janne.jz54@gmail.com

På lördag 6 april
städar vi stranden
kl 10-12!

Samling på Örestrand. Efter städningen grillar vi korv!

Kontakt: Calle Hellberg, 070-654 40 01.

Tipspromenaderna har startat!

Friluftsfrämjandets tipspromenader i Strandbaden är i full gång. Starten är som tidigare vid cykelvägen bredvid Örestrand.

Det finns både barn- och vuxenfrågor. Promenaden är barnvagnsvänlig och Friluftsfrämjandet bjuder på fika. 

Vårens datum (kl 10-12):
Söndag 31 mars
Söndag 14 april
Söndag 28 april
Söndag 12 maj
Söndag 26 maj

Till Friluftsfrämjandet >>


Löhr Montage AB

Konstrundan i Strandbaden

I år hålls Konstrundan i Nordvästra Skåne den 19-28 april.

Alla konstnärer samt samlingsutställningen i Landskrona Konsthall håller öppet:
Långfredag 10-18
Påskafton 10-18
Påskdagen 10-18
Annandag påsk 10-18
Vardagar i konsthallen 14-19
Vardagar hos konstnärerna 16-19
Lördag 10-18
Söndag 10-18

Karta över Konstrundan i Nordvästra Skåne >>

Sonja E. M. Andersson

Smögengatan 9, Strandbaden

www.sonjaskonst.se

Pia Eldin-Lindstén

Stora  Skärsvägen 6, Strandbaden

www.eldinlindsten.com


Glasmästar'n i Höganäs

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.