April 2019
Avregistrera    Webbversion

Besök från Sheffield-Manchester, Storbritannien

Från vänster uppifrån: Per Kristersson, David Rogerson, Anne Lythgoe, Adrian Ball.

Hur löser vi gemensamma utmaningar genom kommunalt partnerskap och medskapande?

Samhällsplanerare från Göteborgsregionens kommuner fick den 14 mars möjlighet att delta i ett internationellt erfarenhetsutbyte kring samverkan, partnerskap och medskapande. En delegation från Mistra Urban Futures plattform i Sheffield-Manchester, Storbritannien besökte GR.

Teamet från Sheffield-Manchester presenterade arbetet med en gemensam planering i Greater Manchester och West Midlands samt hur de har arbetat med medborgardeltagande i samhällsbyggnadsprocesser.

- Det tar tid att bygga relationer och tillit. Genom att vi går samman i partnerskap tror vi att människor på den lokala nivån kan dra nytta, säger David Rogerson från Greater Manchester Combined Authority

Läs dokumentation från besöket

Let's co-produce!

På eftermiddagen den 14 mars hölls en workshop på temat Let’s coproduce, inom ramarna för initiativet Samverkan på riktigt. Även här medverkade delegationen från Sheffield-Manchester. Idén och initiativen till medskapande har sitt ursprung i att många grupper i samhället ställts utanför planprocessen. Men i många fall har medborgare en del av lösningen och genom att aktivt leta upp medborgarna istället för att bjuda in dem kan vi bryta barriärer.

 Läs dokumentationen från workshopen

Övriga nyheter

Mistra Urban Futures blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att tillsammans fortsätta utveckla forskningsområdet hållbar stadsutveckling och vara värdar för Mistra Urban Futures. Både Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och det internationella sekretariatet ska nu organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, en gemensam satsning på hållbar utveckling.  

Läs mer

Ledaren för Göteborgs-plattformen blir FoU-chef på Göteborgsregionen

Margareta Forsberg, ledare för Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures lämnade i februari centrumet för en ny tjänst som chef för Göteborgsregionen FoU (Forskning och Utveckling) i Väst. 

- Jag har haft två fantastiskt spännande och lärorika år på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform. Jag hoppas att vi även utifrån min nya roll som FoU-chef på Göteborgsregionen ska kunna hitta fruktbara samarbeten”, säger Margareta Forsberg. 

Elma Durakovic, idag samordnare, tar nu över som tillförordnad ledare för Göteborgsplattformen. 

Läs mer

Aktuella events inom Mistra Urban Futures

12 april: Hållbar samhällsplanering i klassrummet. I denna nätverksträff med LärSUD får du följa en niondeklass i en workshop när de agerar samhällsplanerare för hållbart resande i regionen. 

23 april: Nätverksträff med nätverket Socialt hållbar transportplanering i Malmö. Denna gång är nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik K2 värd. Möjlighet att delta via Skype.

15 maj: Slutkonferens för projekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer 

Läs mer

Future Happiness Challenge på Vetenskapsfestivalen

Future Happiness Challenge är ett digitalt spel om lycka och hållbarhet med syft att engagera i omställningen mot ett hållbart samhälle. Spelet är framtaget med stöd från Mistra Urban Futures. På vetenskapsfestivalen i Göteborg i april får skolklasser i årskurserna 7-9 möjlighet att prova på spelet vid några tillfällen, under ledning av Andréa Kihl, Göteborgsregionen. 

Läs mer

Mistra Urban Futures i Almedalen i sommar

”Social washing” – eller förändring på riktigt? är temat för ett seminarium i Almedalen den 2 juli som Mistra Urban Futures håller inom ramen för Västsvenska arenan. Seminariet kommer att ta upp om man verkligen kan  planera ett samhälle så att det blir mer socialt hållbart och hur man i så fall gör. Medverkar gör bland andra Joakim Forsemalm, forskare vid Göteborgs universitet, och moderator är Lisa Ström, Göteborgsregionen. 

Rapport om samverkan kring hållbar stadsutveckling 2018

Du har väl inte missat rapporten Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures 2018. Rapporten bygger på den samverkan och kunskapsuppbyggnad som sker i GR:s nätverk för Mistra Urban Futures – där alla 13 medlemskommuner deltar i större eller mindre omfattning. Inom kort kommer även rapporten i en engelsk version. Håll utkik på hemsidan.   

Läs mer

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion