Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 8 2019


Hej på er alla!

Jag har fått en del frågor om det inlägg jag skrev förr två veckor sen som berör att Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Många känner oro över hur det kommer påverka dem som förening och jag förstår oron.

Viktigt är att påbörja arbetet redan nu. Boken går att ladda ner gratis och även beställa så alla ledare i er förening kan få ett ex.

Jag kommer under året med jämna mellanrum ta upp och påminna er om detta arbete. Om ni påbörjar något arbetet i er förening får ni gärna delge till mig så kan jag delge till alla genom Cheerinfo.

Med idag är även information från en förening vi haft samarbeta med innan och som lag lagt ut information om. Frisk och Fri har utökat sin verksamhet och nu även öppnat en Ätstörningslinje och stödgrupper för anhöriga. Delge gärna denna information till era aktiva och deras anhöriga på olika sätt. Se mer info nedan.

Biljetter för DM södra är släppta och även Nordic Cheer challange.

Önskar er alla en trevlig helg, själv laddar jag för Talang i kväll och Mellofinal i morgon, skall ni se?

 

Cheerhälsningar

Kia
Föreningskonsulent


Vi har tidigare tagit upp det viktiga arbeta som nu ligger framför Sveriges idrottsföreningar kring arbetet med att Barnkonventionen blir lag 2020.

I kommande Cheerinfo under året kommer vi ta upp olika avsnitt ur boken Barnkonventionen och föreningsidrotten, en Handbok för Idrottsledare.

Boken kan ni antingen Ladda ner handbok pdf 13 MB, gratis eller beställa den från UNICF. En ide är att alla i er förening som är antingen ledare, tränare eller styrelsemedlem får varsitt ex.

Beställ hand­boken gratis, tryckt version hos unicefbutiken.se

Du kan också boka en barnrätts­informatör som kommer till din förening och håller en work­shop för ledare kring hand­boken, eller läs mer om hur UNICEF arbetar inom idrott. 

Boken och dess upplägg är en handledning och information om att leda idrott med ett barnrättsperspektiv. Viktigt att tänka på är att när man refererar till barn i Barnkonventionen räknar man med barn upp till 18 år.

Boken är indelad i olika avsnitt och börjar med att gå igenom "Vad säger Barnkonventionen" och sen går man igenom 4 av de 54 artiklarna som fastslår barns rättigheter inom olika områden.

Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

TRE PERSPEKTIV PÅ BARNS RÄTTIGHETER

Diskussioner om barns rättigheter kan ibland framstå som förvirrade eller oklara:

medan vissa pratar om barns rättigheter med hänvisning till någon lagparagraf eller till artiklar i barnkonventionen har andra en mer generell utgångspunkt i att vi måste lyssna på barnen själva och att de alltid har rätt till sin egen uppfattning. Båda perspektiven är korrekta men vi kan undvika förvirring i diskussionen om vi är medvetna om att det finns tre delvis parallella perspektiv i frågan om barns rättigheter.

Barnrätts-perspektiv

Det första perspektivet är ett så kallat barnrättsperspektiv. Med detta begrepp markeras att barn har rättigheter och att beslut och handlingar som rör barn ska utgå från barnkonventionen.

Barnperspektiv

Det andra perspektivet är ett barnperspektiv. Denna formulering syftar p situationer där vi vuxna tänker oss in i barns situation, funderar över hur våra beslut påverkar barn och vad som egentligen blir bäst för dem.

Ett barns perspektiv

Det tredje perspektivet är ett barns perspektiv. Här markeras att barn är unika och självständiga individer med egna synsätt och uppfattningar. För att få ett barns perspektiv i en fråga krävs attvi vänder oss till barnen, lyssnar på dem och hör hur de ser på beslut och verksamheter.

Tar ni i er förening hänsyn till dessa tre olika perspektiv i er verksamhet?

Alla dessa tre perspektiv är viktiga. Men ofta blandas de ihop. Dessutom glömmer vuxna ofta att ta hänsyn till barns perspektiv. Vi fattar beslut om barn – men inte alltid tillsammans med dem.

Hur är det hos er?


Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Idag finns Frisk och Fri runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Frisk och Fri arrangerar utbildningar, föreläsningar, anhörigträffar mm. Deras syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:

  • stödja personer med ätstörningar och deras närstående
  • arbeta förebyggande inom området
  • påverka för bättre vård

 

ÖPPNA TRÄFFAR I FALUN, MALMÖ OCH STOCKHOLM

Nästa öppna träffar hittas för drabbade respektive närstående hittas i FALUN, MALMÖ och STOCKHOLM. Under en öppen träff har du möjlighet att ta upp frågor och funderingar. Vi lyssnar alltid efter vad kvällens grupp har för behov. Fokus ligger på tillfrisknande. Träffarna leds av volontärer som själva har tidigare erfarenhet av ätstörningar eller att vara närstående till någon som tidigare varit drabbad. Såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna.

För närstående FALUN Måndag den 11.e mars, klockan 17.30-19.00. Dala ABC:s lokaler, Vasagatan 28, andra våningen www.friskfri.se/oppen-traff-for-narstaende-i-borlange-11-m…/ Träffen arrangeras i samarbete med Dala ABC

STOCKHOLM Måndag den 11.e mars, klockan 18.30-20.00. Inedalsgatan 5, (T:bana Fridhemsplan) www.friskfri.se/oppen-traff-for-narstaende-i-stockholm-11-…/

För drabbade MALMÖ Tisdag den 12.e mars 2019, klockan 18.00 – 20.00 Sensus, Studentgatan 4 www.friskfri.se/oppen-traff-for-drabbade-i-malmo-12-mars-2…/

STOCKHOLM Måndag den 18.e mars 2019, klockan 18.30-20.00, Inedalsgatan 5, (T:bana Fridhemsplan) https://www.friskfri.se/oppen-traff-for-drabbade-i-stockho…/

 


Biljetter DM Södra

Biljetter till DM Södra säljs via Julius biljettservice fram till den 21 mars.

Länk till Julius biljettservice.


Idag öppnade försäljningen av biljetter till Nordic Cheer Challenge.

Ni hittar dem på Tickster - här!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlemmar till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.