Lär dig leda digital transformation

Välkommen till ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor i Göteborgsregionen. I utbildningen kommer du att få förutsättningar att öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt. Utbildningen innehåller även ett onlinepaket för att ge utökade möjligheter att skapa nytta för dig som deltar i utbildningen. 

Läs mer

Eftermiddag med fokus på spelreklamens påverkan

En halvdag med bland annat genomgång av forskning om spelreklamens påverkan. Vi ställer oss även frågan om spelreklamen är måttfull, som den ska vara enligt villkoren för att få licens att bedriva spelverksamhet.

Läs mer

Socialrätt för dig som inte har socionomexamen

Tredagarsutbildning i socialrätt för dig som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen. Utbildningen går igenom de aktuella lagarna plus handläggning och dokumentation.

Läs mer

Utvecklingsprogram för nämndsekreterare

Utbildningen består av tre dagar och har fokus på den nya mandatperioden och den nya kommunallagen. En möjlighet för dig som vill ha en fullständig genomgång av det som en nämndsekreterare bör behärska.

Läs mer

Tillitsbaserat ledarskap – det moderna sättet att leda

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer. Det vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ett ledarskap där vi bygger prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Läs mer

Behöver du utveckla din interkulturella kompetens?

Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor i arbetslivet idag, och det har stor betydelse för våra relationer vad ledare och medarbetare har för interkulturellt förhållningssätt.

I filmen (klicka på bilden ovan) berättar kursledaren Patrick Gruczkun om GR:s utbildning i Interkulturell kompetens. Kursdatum nu under våren är 2 april. Fler tillfällen kommer till hösten.

Läs mer

Länderkunskap med fokus på Mellanöstern

Praktisk kunskap om trauma – fokus på nyanlända barn

 

Ta chansen att föreläsa på Mötesplats IFO!

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorg, och det är också vi som står för dagen och innehållet. Syftet är att vi ska dela med oss av kunskap och erfarenheter till varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

I år äger Mötesplats IFO rum den 14 november. Se dagen som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra! 

Läs mer

 

Motiverande samtal (MI) för vård- och omsorgspersonal

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

Ledarskapsutbildningen UGL – två tillfällen kvar i vår

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som har använts i Sverige i drygt 30 år. Under en UGL-vecka blir du effektivare som gruppmedlem och ledare. Klicka på bilden för att se en film om utbildningen. 

Läs mer

Chefsutbildning – om stress och konflikthantering

Utbildningen är till för dig som arbetar som chef inom vård, omsorg, socialtjänst, ungdomsvård, psykiatri med mera, och som vill bli bra på att förebygga konflikter och få medarbetarna att arbeta åt samma håll.

Läs mer

Personlig assistans för dig med förkunskaper

Utbildningen på två dagar tar upp de många frågor som är kopplade till personlig assistans, till exempel inom områdena föräldraansvar, retroaktiv ersättning och tillfällig utökning. Utbildningen kräver vissa förkunskaper.

Läs mer

Halvdag om att bemöta hot och våld i arbetslivet

Halvdagsföreläsning som handlar om hot och våld i arbetslivet. Du får med dig konkreta verktyg och vetenskapliga perspektiv på aggressivitet, hotfulla klienter och riskfyllda situationer. Vi erbjuder två tillfällen under våren att välja mellan: 7 och 29 maj.

Mer information och anmälan 7 maj

Mer information och anmälan 29 maj

Föräldrastödsprogrammet PYC – Välkommen till en inspirationsdag i Göteborg den 9 april

PYC (Parenting Young Children) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som är baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer. Syftet med programmet är att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter.

Läs mer

Grund- och tolkutbildning i Kälvestensmodellen

I grundutbildningen får du som deltagare göra en djupintervju, och i tolkutbildningen lär du dig tolka djupintervjuer.

Läs mer om grundutbildningen

Läs mer om tolkutbildningen 

Konferens 9 april: Goda och effektiva boendemiljöer

Under dagen presenteras och diskuteras olika aspekter vid ny- och ombyggnation för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Målgruppen är politiskt förtroendevalda och tjänstepersoner för strategisk planering.

Läs mer

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Presentation av MISU: Hälsouppföljning på individnivå

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

April

1 april Personlig assistans

2 april Diarieföring - en fördjupningsdag

2 april Interkulturell kompetens

2 april Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

3 april Gallra eller bevara ekonomihandlingar?

3 april Radical Collaboration - Förtroendefullt samarbete

4 april Vidareutveckling efter UGL

5 april Trauma, vuxna

5 april Arkivering - en introduktion

8 april Socialrätt

8 april LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

9 april Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

9 april Goda och effektiva boendemiljöer

9 april Inspirationsdag Parenting Young Children (PYC)

10 april Bibliotekens roll i integrationsarbetet

15 april Spelreklam i fokus

15 april Motiverande samtal (MI) vård och omsorg

25 april Motiverande samtal (MI) - grundkurs

26 april Tillitsbaserat ledarskap

 

Maj

6 maj UGL Utveckling Grupp Ledarskap

6 maj Yrkesresan: Tejping - Gestaltande kommunikation

7 maj Bemötande av hot och våld

7 maj Trauma, nyanlända barn och ungdomar

7 maj Brukarinflytande/Empowerment

9 maj Länderkunskap Mellanöstern

9 maj Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

10 maj Medskapande mötesledning

13 maj Motiverande samtal (MI)

13 maj The Human Element - Den goda organisationen

14 maj Arbetsrättsliga frågor

15 maj Att leda digital transformation

15 maj Hållbara bostäder för seniorer

16 maj Återhämtningsinriktat förhållningssätt

20 maj UGL Utveckling Grupp Ledarskap

22 maj Rudas - ett mångkulturellt kognitivt test

23 maj Motiverande samtal (MI) - Fördjupning

24 maj Utvecklingsprogram för nämndsekreterare

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion