Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare - Mars 2019

  

Fastighetsägare tar allt större ansvar för trygghetsfrågor

När Stockholmshem bygger ett nytt hus som inrymmer huvudkontor, lokaler för kulturell verksamhet samt 100 lägenheter i Skärholmen finns ett fokus på hyresgästernas trygghet redan i planeringsstadiet. Många entréer, upplysta bottenvåningar och ett systematiskt arbete kring trygghetsfrågan är prioriterat.


Tryggare och trivsammare med trygghetsvandringar

Fastighetsägarföreningen i Skärholmen arrangerar tillsammans med Skärholmens Stadsdelsförvaltning trygghetsvandringar för att skapa ett tryggare och trivsammare Skärholmen.

Det innebär att man bjuder in och tillsammans med polisen, fastighetsägarna, trafikkontoret, SL med flera inventerar utemiljön i olika områden för att hitta trygghets- och trivselskapande åtgärder. Det kan till exempel vara behov av slyröjning, förbättring av belysning eller klottersanering.

I början av året genomfördes en trygghetsvandring i Sätra där ett flertal av de större fastighetsägarna, trafikkontoret, MTR/SL, polisen och stadsdelsförvaltningen deltog. Överlag noterades att det såg bra ut med god belysning i området. Intill Sätra Centrum, vid Sätra torg, pågår nybyggnation av ett hundratal lägenheter med inflyttning under våren. Det innebär bland annat att mycket trafik och stora fordon rör sig på platsen. Här uppmärksammandes problem med tillgänglighet och framkomlighet vilket trafikkontoret kommer att se över tillsammans med berörda aktörer.


Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Efter genomförd trygghetsbesiktning får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner.


Håll Sverige Rent

Varje vår deltar Stockholms stad i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp. Förra året deltog fler än 676 000 personer.

Skärholmens Fastighetsägare uppmuntrar gärna till detta då vi ser att nedskräpningen öka och en nedskräpad miljö ger större otrygghet.

I år riktar sig kampanjen från Håll Sverige Rent mot skolor och förskolor. Men även företag, privatpersoner och organisationer kan engagera sig. Sprid gärna information om kampanjen. Läs mer på www.hsr.se

Vecka 17 plockar alla barn i Stockholm skräp. Var med och stötta deras kampanj genom att plocka skräp och sprida budskapet att alla kan registrera sig plockat skräp i skräpplockarappen Skrappen.


Catarina Johansson Nyman, vd Skärholmen Fastighetsägare. Foto: Jennifer Glans
Catarina Johansson Nyman, vd Skärholmen Fastighetsägare. Foto: Jennifer Glans

Hyresvärdar och Försäkringskassan intensifierar samarbete

Ett intensifierat samarbete mellan hyresvärdar och Försäkringskassan kan bidra till både färre oriktiga hyresförhållanden och stora ekonomiska besparingar i minskat antal felaktiga bidragsutbetalningar.

Läs mer på hemsidan

Läs artikel i Fastighetstidningen


Hyresgästföreningen avgörande för ökad boendetrygghet

Många känner otrygghet i sin vardag, en känsla som ibland tar sig hela vägen in i hemmet. Tyvärr finns det allt för många bevis på att det finns fog för denna känsla, som måste tas på största allvar. I socialt utsatta bostadsområden arbetar därför många aktörer på bred front för att vända utvecklingen. Ska detta lyckas, måste dock den långsiktiga finansieringen säkras. Hyresgästföreningen spelar här en avgörande roll.
Läs artikeln i Dagens Samhälle


Skärholmens Fastighetsägare håller sitt årsmöte onsdag den 20 mars, kl 11.30. Har du missat att anmäla dig, maila info@skafast.se


Besök oss på vår webbplats och följ oss på LinkedIn.

linkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.