Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev mars 2019

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

 2 april 2019

Sjukvårdsregionalt möte om hjärntumörer

Tid: 9:30-16.30
Plats:
Hotell Rådmannen, Alvesta

 

17 maj 2019

Sjukvårdsregionalt melanommöte

Tid: 9:00-15.30
Plats: 
Hotell Högland, Nässjö

 

21 maj 2019

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00-16.10
Plats: 
Konsert & kongress, Linköping

 

9 oktober 2019

Palliation Sydöst

Plats: Oskarshamn

Mer information kommer.

 

15 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Mer information kommer.

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Ny cancersamordnare på besök i Sydöst

 

Hans Hägglund tillträdde som nationell cancersamordnare den 4 mars 2019. 14-15 mars var han på besök hos RCC Sydöst och besökte delar av verksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen. 

– Det var väldigt intressant att få besöka både RCC Sydöst och delar av verksamheten. Det finns en dokumenterat god vård och mycket att lära av goda exempel i sydöstra sjukvårdsregionen, vilket är spännande, säger Hans Hägglund. 

Läs hela artikeln här


Anmäl dig nu till Utvecklingskraft cancer 21 maj

Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år Utvecklingskraft cancer, en regional konferens om aktuella ämnen inom cancer-området. Sista anmälningsdag är 19 april. Anmäl dig idag för att säkra din plats. 

Konferensen riktar sig till dig i sydöstra sjukvårdsregionen som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller kanske som regionpolitiker.

Läs mer och anmäl dig här


Gemensam remissmall i Cosmic la grunden för Sydöstras SVF-uppföljning

Både lika och olika. Så skulle samarbetet kring SVF-uppföljningen i den sydöstra sjukvårdsregionen kunna sammanfattas. När regionsjukvårdsledningen ville kunna fånga och tolka data så likartat som möjligt i de tre regionerna, blev en gemensam remissmall en framgångsfaktor.

Läs hela artikeln här

Denna artikel är en del av artikelserien "Så följer vi upp SVF".

Här hittar du artikelserien


Ny topplista publicerad

Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret. RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!


Kartläggning införande av vårdprogram för livmoderhalscancerprevention

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har kartlagt hur långt regionerna kommit med att införa vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Kartläggningen bygger på en enkät besvarad av RCC:s sex regionala processägare för livmoderhalscancerprevention.

Läs hela artikeln här

Här hittar du kartläggningen


En afton om gyncancer – Linköping 9 april

9 april anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer "En afton om gyncancer" i Linköping. Eventet är kostnadsfritt och berör gynekologisk cancer, prevention och vård. 

Läs mer här för information om agenda och anmälan.


Vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterat

Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. I det uppdaterade vårdprogrammet har rekommendationerna till regioner, sjukhus och verksamheter förtydligats. I vårdprogrammet betonas att läkare och kontaktsjuksköterska ska kartlägga patientens behov och att det ska göras på ett ordnat sätt. Det finns bra formulär som stöd för patientens rapportering och för den återkommande dialogen med det behandlande teamet.

Läs hela artikeln här


Reviderat vårdprogram för huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har reviderats. I det nya vårdprogrammet finns ett helt nytt omvårdnadskapitel.

Läs hela artikeln här


Sök bidrag för forskning inom SVF/pakkeforløb

Nu finns möjlighet att söka medel för nordiska forskningsprojekt om standardiserade vårdförlopp/pakkeforløb. Syftet med bidraget är att öka nordiskt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom tidig upptäckt av cancer, organisation av cancersjukvård och jämlik cancervård utan onödiga väntetider.

Läs hela artikeln här


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.