Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 1  2019                 www.slbk.se

Som medlem i SLBK får du vår klubbtidning - Leonbergernytt 4 ggr/år, nyhetsbrev - minst 4 ggr/år.
Du är välkommen att delta på träffarna i ditt distrikt, du får tillgång till SLBK's slutna forum för leonbergerägare, du har möjlighet att delta på evenemang som anordnas. Tävlar du med din leonberger? I så fall är du med och tävlar på guldlistorna. (Fullständiga regler hittar du på hemsidan.)


ENKÄT MENTALITET

Inför kommande revidering av RAS (rasspecifika avelsstrategier)  behöver vi er hjälp med att få en överblick av mentaliteten på vår ras.
Vi är tacksamma om ni hjälper till att besvara frågorna snarast. Eftersom du är helt anonym kan vi inte ställa följdfrågor, därför är det viktigt att du får med allt.

Vänligen kommittén för MENTALITET

Till enkäten >>>


RAS - för uppfödare

Syftet med dessa frågor är att i framtiden kunna ta fram ett screeningverktyg för att mäta ev problem och på så sätt lättare se vad vi behöver fokusera på inom aveln, för att bibehålla/förbättra våra Leonbergers hälsa/mentalitet/exteriör.

Till formuläret på hemsidan >>>
Till formuläret på facebook >>>

UPPFÖDARMÖTEN

Inför revideringen av RAS anordnar klubben 8 uppfödarmöten runt omkring i landet. 

31 mars Umeå, 7 april Östervåla 
19 april Borås, 27 april Skåne
28 april Stockholm, 28 april Motala
28 april Småland, 28 april Bollnäs

Mer information kommer på hemsidan och på facebook.
Hemsida >>>
Facebook >>>

 


RASSPECIAL

Välkommen till årets första rasspecial i Hässleholm 19 maj!

Domare för dagen är PIA PRAHL.

Till anmälan >>>
Mer information >>>

Besök vårt facebook evenmang >>>


HEMSIDAN

Snart är det dags för vår nya hemsida att tas i bruk!


Någon gång under första halvan av 2019 bör det bli. 


UTVÄRDERING

Under 2019 kommer SLBK att genomföra utvärderingar av många av klubbens funktioner. Ex klubbens utställningar, hanhundslistan, kommunikation, tidning, valphänvisning, nyhetsbrev osv.

Det är av stort värde för oss att få input från er medlemmar över vad som saknas, behöver förbättras och givetvis vad ni är nöjda med.


Bli medlem

Huvudmedlemskap     295 SEK 
Familjemedlem           100 SEK
Förstagångsmedlem   100 SEK (6 mån)
Utlandsmedlem           295 SEK

Som uppfödare kan du skänka ett gåvomedlemskap till din valpköpare för 100:-/år

Kontakta medlem@skk.se eller oscarsson57@hotmail.com


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är leonbergerägare eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.