Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


”Har fullt förtroende för att Sjöfartsverket slutför projektet”

De större fartyg som med tiden ska kunna transportera mer gods på Mälaren är tänkta att komma fram i Västerås och Köping. På Mälarhamnar AB beklagar VD Carola Alzén förseningen och fördyringen av arbetena i Södertälje sluss som Sjöfartsverket aviserar.      

– Det är olyckligt att slussarbetet försenas och att projektet riskerar att drabbas av en så omfattande fördyring. Vi har fullt förtroende för att Sjöfartsverket kommer att slutföra projektet.

Läs hela texten på www.vasteras.se/hamn

(foto från september 2018)


Ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal försenas två år och blir en miljard dyrare

Torsdagen den 21 februari skickade Sjöfartsverket ut ett pressmeddelande i vilket generaldirektör Katarina Norén menar att förseningen beror på de geotekniska utmaningar leverantören stött på och en arbetsform som inte har fungerat som förväntat.

I pressmeddelandet skriver Sjöfartsverket att man nu har bytt ut och förstärkt projektledningen, tillfört mer resurser och ökat kontrollen av utförda åtgärder av leverantören.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Samverkan och förslag för en hållbar sjöfart

Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart som bildats inom ramen för Gröna Städer redovisar i en rapport sju förslag för en mer hållbar sjöfart. Rapporten presenterades av Gröna Städer onsdagen den 13 februari i riksdagen inför sjöfartspolitiker, myndigheter och bransch.

I den totalt 50-sidiga rapporten, som den tvärsektoriella och ideella organisationen Gröna Städer står bakom och som skrivits i samarbete med konsultfirman NIRAS, konstateras bland annat att sjöfarten är energieffektiv, underutnyttjad och behöver synliggöras mer.

– Sjöfarten är idag underutnyttjad och dessutom missgynnad med höga farledsavgifter. Farhågan är att viktiga miljöbesparingar som kan göras idag genom att flytta gods från väg till vatten inte blir av, eller försenas. Vi vill samtidigt som vi utvecklar våra hamnar verka för att en ökad takt på överflyttningen av gods, säger Carola Alzén, VD för Mälarhamnar AB.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi genast bort din mejladress från utskickslistan.