Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 1 2019


Full fart för biogas!

Kalmar Länstrafik gjorde det igen, ställde krav på 100 % fossilfritt varav 75 % biogas i upphandlingen av serviceresor. Ingen överklagade. Därmed beslutade Regionstyrelsen onsdagen den 20 februari om tilldelning av nya avtal gällande serviceresor, närtrafik och skolskjuts för perioden 2020 - 2025. Värdet av upphandlingen, som omfattar 107 fordon totalt, är 670 Mkr. Avtalen avser nya fordon och entreprenörer som ska framföra fordonen. Trafikstarten är satt till den 1 januari 2020.

För att möjliggöra en fossilfri fordonsflotta kommer det innan trafikstarten att byggas nya tankställen för biogas i Vimmerby, Hultsfreds, Högsby, Nybro och Emmaboda kommun. I ett senare skede kommer det också att byggas biogastankställen i Torsås och Borgholm och då kommer alla kommuner i Kalmar län att ha minst ett tankställe för biogas.

DriveLBG

Efter ett digert arbete med regionala färdplaner för demonstrationsarenor som ska visa upp svensk teknik i framkant, beslutade regeringen under 2018 bl.a. att 200 Mkr skulle beviljas Energimyndigheten för en allmän utlysning om ett nationellt innovationskluster för flytande biogas. Detta ledde till att en gemensam ansökan lämnades in av Energigas Sverige med stöd av alla regionala biogasnätverk i landet. Projektet som fick namnet DriveLBG beviljades 106 Mkr i ett delbeslut som togs av Energimyndigheten i november 2018. Av stödet är 5 Mkr öronmärkta till ett Innovationskluster för flytande biogas och resterande 101 Mkr går till demonstration av LBG-teknik i form av investeringsstöd. Sedan dess arbetar Johan Laurell, projektledare för DriveLBG på Energigas Sverige, för att tillsammans med Energimyndigheten reda ut vad som gäller för periodisering av utbetalningen av de återstående 94 Mkr fram t.o.m. 2021. Vi hoppas förstås att besked om detta ska komma snarast så att arbetet kan komma igång på allvar.

Wärtsilä levererar LBG-anläggningen till Norges största avloppsreningsverk

Kalmarbaserade Wärtsilä Puregas Solutions kommer att leverera biogasuppgradering till VEAS nya LBG-produktionsanläggning utanför Oslo. Kontraktet mellan Wärtsilä Gas Solutions AS och VEAS Gass AS är värt ca 100 MNOK. Biogasuppgraderingsanläggningen samt delar av LBG-produktionsanläggningen kommer att levereras från Puregas fabrik i Kalmar.

Region Kalmar län deltar i Biogas Research Center (BRC) etapp 3

Biogas Research Center (BRC) är ett ”transdisciplinärt kompetenscentrum för gemensam kunskapsutveckling genom mötet mellan 23 olika biogasaktörer och 8 forskargrupper vid Linköpings Universitet”. Man jobbar inom sju forskningsområden - effektivare rötningsprocesser, ökat värde ur digestat, resurseffektiva värdekedjor, biogas i bioekonomin, kommunernas och regionernas roll, nationell och internationell policy samt internationalisering. BRC har funnits sedan år 2012 och etapp 3 startade i december 2018. Energimyndigheten anslår 40 Mkr. Tillsammans med anslag från LiU och SLU samt medverkande medlemmar innebär det att BRC får 120 Mkr för de kommande fyra åren. Region Kalmar län deltar i etapp 3 och kan därigenom vara en kanal till inriktning och prioriteringar, forskare, kunskap, medlemmar m.m. Region Kalmar län sitter också i BRC:s programkommitté.

Läs mer information om BRC på biogasresearchcenter.se.
Kontaktperson på Region Kalmar län är carolina.gunnarsson@regionkalmar.se

Utvecklingen av personbilar i trafik i sydost, december 2018 jmfr. december 2017

Källa: Trafikanalys

Blekinge län

Totalt antal inregistrerade personbilar samtliga drivmedel +0,3%. 

Totalt antal inregistrerade personbilar som går på biogas +11%.

Kalmar län

Totalt antal inregistrerade personbilar samtliga drivmedel +0,4%.
Totalt antal inregistrerade personbilar som går på biogas, +4%

Glädjande är även att fr.o.m. den 1 mars går det åter att beställa nya biogas Audi A4 och A5. Den stora efterfrågan gjorde att bilarna tog slut redan under våren ifjol.

Kronobergs län

Totalt antal inregistrerade personbilar samtliga drivmedel +0,5%. 
Totalt antal inregistrerade personbilar som går på biogas, +11%.

Nya tankställen i Kronobergs län

Biogasmacken i Sölvesborg planeras för invigning under april men de första bilarna kommer att kunna tankas redan under slutet av mars.

I följande kommuner är platserna klara och bygglov på gång för etablering under 2019:

  • Markaryd, grannar med Rasta och Burger King.
  • Tingsryd, utmed väg 27 norr om Carlqvist bil.
  • Växjö, utmed väg 27 söder om infarten till Ekebergs företagsområde.

Mera substrat till biogasproduktion

Mönsterås kommun har under hösten 2018 infört matavfallsinsamling i villor och hos företag. Nu planeras för införandet i flerbostadshus med start under våren. Matavfallet samlas i papperspåsar och därefter i separata bruna kärl, vilket har visat sig fungerat bra. Allt matavfall går till biogasproduktion.

Läs fler nyheter på www.biogassydost.se


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på något av våra nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

Nyhetsbrevet skickas ut av Energikontor Sydost som är personuppgiftsansvarig. Vi sparar din epostadress så länge du är intresserad av att ta emot detta eller något annat av våra nyhetsbrev som vi skickar ut med hjälp av tjänsten Getanewsletter. På vår hemsida kan du läsa om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter.