BRF Barsbro Parken

Nyhetsbrev 9 - juni 2019

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Man kan prenumerera på nyhetsbrevet och ladda ner tidigare nyhetsbrev på brfbarsbroparken.se. Utskrift placeras på tavlan i tvättstugan. Observera att en del av informationen nedan har publicerats tidigare på vår hemsida som del av de löpande nyheter som läggs ut där.


OVK besiktningen

Besiktning har utförts och nu blivit godkänd (gäller ej Skälbyvägen 21).

Tack för att ni hjälp till så att arbetet kunnat utföras enl. plan.

En del arbete har utförts, vidare information om vad som har gjorts hos dig/er kommer i ett separat personligt brev inom kort. Betalningen för det arbetet som har utförts kommer att delas upp på tre fakturor.

Om du/ni har pengar på den inre fonden kan ni använda den. Saldo för din inre fond hittar du på den senaste hyresavin. Du kan logga in på http://www.sbc.se ”Mitt SBC” och hitta din senaste hyresavi om du inte har den i pappersformat. Ansökningsblanketten för inre fond hittar du under fliken ”Blanketter”.


Radonmätningen

Vi har nu fått in nästan alla mätdosorna för radonmätningen (de sista kommer förhoppningsvis in snart), så ett fullt slutresultat är tyvärr inte framställt ännu.

Av de 38 dosor som vi har fått in så hade 9 för höga värden vilket kan bero på att fönsterventilerna har varit stängda. I de lägenheter som hade för högt värde så måste en ny mätning utföras under hösten, vi kommer att lämna dosorna i de lägenheter som detta berör.


Miljöhjältarna - matavfallssortering

Tack alla ni miljöhjältar som har hämtat ut era avfallsbehållare, så att vi kan bli den mest miljömedvetna bostadsrättsföreningen i kommunen! Tyvärr så är det en del som inte har hämtat ut sina korgar, om du känner dig träffad så får du gärna höra av dig till oss på mejl styrelsen@brfbarsbroparken.se så kan vi boka en tid när du får komma och hämta den nere i styrelserummet.

Avfallskärlen för mat- och restavfall finns vid Flygarvägen 4, Flygarvägen 14 och vid Barsbro torg. Se gul markering:

Matavfallet vi sorterar kommer att bli biogödsel till odling och biogas till bussar. Vår förening gör något bra för miljön samtidigt som vi spar pengar då kostnaden för restavfall minskar.

För att vi ska uppnå våra mål om att bli den mest miljömedvetna bostadsrättsföreningen i kommunen så krävs det att vi alla kavlar upp armarna och gör en insats, varje litet russin räknas!

Vi fortsätter sopsortera metall, glas, pappers- och plastförpackningar, elavfall, batterier, glödlampor mm som vanligt i vår miljöstuga på Flygarvägen 14.

Öppettiderna är:

Mån-fre 17.00 - 20.00
Lör        10.00 - 17.00

 Vill du veta mer om avfallssortering hittar du det på Järfälla kommuns hemsida.


Trädfällning

Efter att en arborist har tittat på föreningens träd har styrelsen beslutat att följa arboristens rekommendation att ta ner fyra träd. Aktuella träd är markerade med plastband och finns vid:

Skälbyvägen 21 (gaveln), en lönn
Pilotvägen 9 (gaveln), en tall
Pilotvägen 9/Reavägen 4 (gården), en tall och en lönn

Cubile påbörjar trädfällningen den 1 juli och det kommer vara parkerings-förbud på Pilotvägen under denna tid. Cubile kommer spärra av och sätta upp informationsskyltar. Stubbarna kommer sedan fräsas bort och ny jord med gräsfrö läggs ut framåt hösten.

Träden har markerats i förväg och information har satts upp i varje port.


Grillarna

Tyvärr så har föreningens gemensamma grillar utsatts för vandalisering vid två olika tillfällen. Styrelsen har polisanmält båda händelserna. Som tur är gick en av grillarna att räddas lite provisoriskt så att de som vill kan grilla. Styrelsen kommer diskutera hur vi ska ersätta de trasiga grillarna.


Vi önskar er alla en trevlig sommar!


Föreningens funktionärer

Styrelsen består för närvarande av följande personer:

Staffan Hansson (ordförande), Tommy Sellén (vice ordförande),
Uno Edman, Lars Hallberg, Carina Ankarloo, Danise Strand, Ida Färd och Georgios Makris

Du når styrelsen på styrelsen@brfbarsbroparken.se.


Valberedningen består för närvarande av följande personer:

Susanne Sundqvist och Anneli Lundin.

Du når valberedningen på valberedningenbarsbroparken@gmail.com.


BRF Barsbro Parkens nyhetsbrev utkommer regelbundet, oftast ca var tredje månad. Har du förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev, kontakta gärna webmaster via styrelsen@brfbarsbroparken.se. Du kan anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet på brfbarsbroparken.se eller per mail till samma adress.

Sent with Get a Newsletter