K-Standards - K-regler 2019  |  New webinars - Nya webbinarier för Accountor Training  |  February YouTube Economy News - Ekonominyheter  |  YouTube My Handbooks - Mina handböcker  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


K-Standards | K-regler 2019

EN: An overview of the K-standards for financial reports 2019 for fiscal years starting January 1, 2018 and later.

SW: Här får du en sammanställning av K-reglerna för 2019, som är tillämpliga när du gör årsbokslut och årsredovisningar för 2018 och framåt.

Feb 2, 2019: To the Article | Till artikeln


New Webinars | Nya webbinarier för Accountor Training

EN: Accountor Training Sweden has ordered 10 new webinars from me, which brings the number of webinars for them up to 27 during 2019. Among the news are webinars about K-standards 2019 and BAS Chart of Accounts 2019. See the new list here!

SW: Accountor Training Sverige har beställt 10 nya webbinarer av mig. Totalt är jag därmed uppe i 27 webbinarier för dem under 2019. Bland nyheterna är K-regler 2019 och BAS-kontoplanen 2019. Se alla nyheterna här!

Feb 10, 2019: To the Article | Till artikeln


February YouTube Economy News | Ekonominyheter

EN: The February edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. 

SW: Nu finns ekonominyheter januari på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter i urval för företagare.

Feb 12, 2019 To the Article | Till artikeln


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with an action packed beginning of 2019. New assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med händelserik början på 2019. Nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancell the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är kund, prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!