Adoption som erfarenhet och inspiration

Fredag 24 maj på Quality Hotel Globen, Stockholm

Adoptionscentrum har förmedlat 25 000 internationella adoptioner från över 60 länder. Nu vill vi dela med oss av den erfarenhet vi samlat på oss, lyfta adoption ur olika perspektiv och inspirera dig som arbetar med frågor som rör barn, familj eller adoption. Seminariet är en del av jubileumsåret Adoptionscentrum 50 år.


Program

09.00            Fika
09.30            Välkommen
09.45            Barn och trauma – Anna Norlén
11.15            Paus
11.30            Rötter och ursprung – Pilar Escobedo
12.00            Lunch
12.45            Lika Olika – Mary Juusela
14.00            Fyra perspektiv på adoption - Panelsamtal
14.45            Sammanfattning
15.00            Avslutning

 

Moderator: Malou von Sivers

Värd: Margret Josefsson


Sista anmälningsdag är 6 maj, anmälan före 7 mars ger rabatt

Anmälan går att avboka kostnadsfritt fram till den 6 maj. Därefter utgår full seminarieavgift.

Kostnad: 1100:-/ person, inkl moms

I priset ingår fika och lunch. Vid tidig anmälan (senast 7 mars) kostar semiariet 900:-/ person, inkl moms

För ytterligare information, kontakta eva.heden@adoptionscentrum.se


Om programmet

Barn och trauma

Hur påverkas små barn och deras utveckling av svåra påfrestningar? Hur kan vi bäst förstå, stödja och hjälpa drabbade barn och deras omsorgspersoner?

Anna Norlén är psykolog och psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former. Hon är också verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen. Med utgångspunkt i neuropsykologi ger hon en grund för förståelse och en inblick i aktuell forskning om utveckling, anknytning och trauma.

I vår är Anna Norlén aktuell med boken ”Barn, unga och trauma - Att uppmärksamma, förstå och hjälpa” (Natur & Kultur, 2019), som hon skrivit tillsammans med Kjerstin Almqvist och Björn Tingberg.

 

Rötter och ursprung

Många adopterade vill veta mer om sin bakgrund och sitt ursprung. Men är det så enkelt som det ofta beskrivs i tidningsartiklar och TV-program?

Pilar Escobedo bor i Colombia och har under mer än 25 år mött adoptivfamiljer vid själva adoptionen och adopterade som kommer för att träffa sin ursprungsfamilj. Hon delar med sig av sina erfarenheter kring vad som är viktigt, praktiskt och känslomässigt, när adopterade söker rötter och ursprung – och vad som krävs för att mötet med ursprungsfamiljen ska bli mer än en engångsföreteelse. Presentationen hålls på engelska.

 

Lika Olika

Annorlundaskap och utanförskap, främlingsrädsla och rasism är något som många adopterade utsätts för, där identitet blir en tydlig fråga om nationalitet. 

Mary Juusela är adopterad, och utifrån sina egna erfarenheter startade hon ”Lika Olika-metoden”, som verkar för att minska främlingsfientlighet och utanförskap och istället bygga upp tolerans och öppna attityder på individ-, grupp- och samhällsnivå. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och mycket uppskattad när hon besöker skolor, organisationer och företag. Läs mer på likaolikametoden.se

 

Panelsamtal om adoption

Fyra personer med olika perspektiv på adoption samtalar om sina farhågor och förhoppningar inför framtiden. 

  • Carina Lövkvist är adopterad, gift med en adopterad och har både adopterat och fött barn
  • Patric Nilsson är själv adopterad och vill adoptera som ensamstående man
  • Johan Högberg är adopterad och har i många år engagerat sig i frågor som gäller adoption och adopterades rätt ur flera perspektiv
  • Elin Bergman har en pappa som är adopterad och gjorde tillsammans med familjen en resa till hans födelseland

 


Välkommen till en dag om adoption!


Följ oss i sociala medier

homepagefacebookyoutube