Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för jämlik vård februari 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder förkortningen KJV om Kunskapscentrum för jämlik vård och VGR om Västra Götalandsregionen


KJV vinner Svenska jämställdhetspriset!

 

Den 30 januari tog KJV emot Svenska Jämställdhetspriset på Sveriges största jämställdhetskonferens Forum jämställdhet. Organisationen Sveriges Kvinnolobby delar varje år ut priset till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. 

Kristin Eliasson, teamledare på Kunskapscentrum för jämlik vård, hur känns det att ha vunnit svenska jämställdhetspriset?

– Vi är så stolta! Både över priset och över att arbeta i  VGR som länge satsat på jämlik hälso- och sjukvård. Att Kunskapscentrum för jämlik vård vinner Svenska Jämställdhetspriset är ett erkännande av vårt arbetssätt: Att uppmärksamma omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården och faktiskt göra något åt dem. Och vi delar det här priset med alla som varje dag gör allt för att ge regionens invånare en jämlik vård med respektfullt bemötande och inkluderande kommunikation. 

Nu fortsätter vi vårt arbete för en mer jämlik vård och hälsa! Läs mer om KJV och jämställdhetspriset i VGR fokus artikel


Förstå mig rätt blir film

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård och behandling, fatta beslut och ta ansvar för sin hälsa måste hen få, förstå och tillgodogöra sig information. Det är en grundförutsättning för god och jämlik vård. Förstå mig rätt är en metod framtagen av KJV, där personalen så långt det är möjligt försäkrar sig om att patienten har förstått det som förmedlats – och att personalen också har förstått det patienten har att berätta. Tillsammans med Folktandvården i Västra Götaland har vi tagit fram en film, som på ett enkelt sätt visar hur metoden kan användas i det patientnära arbetet. Här kan du se filmen och på vår hemsida kan du läsa mer om Förstå mig rätt! 


Från #metoo till metod: KJV utbildar chefer mot sexuella trakasserier

Under hösten 2017 berättade många, framför allt kvinnor om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo. Många berättelser handlade om trakasserier på arbetsplatsen, och flera upprop kom från både medarbetare och patienter i hälso- och sjukvården. Tillsammans med avdelning mänskliga rättigheter, koncernstab HR och Västtrafik har KJV tagit fram ”Från #metoo till metod – en chefsutbildning mot sexuella trakasserier”. Utbildningen vänder sig till chefer i VGR och syftet är att chefen ska få kunskap i vad sexuella trakasserier är, varför det sker och hur det kan motverkas. Vill du veta mer, själv delta eller tipsa din chef om att delta på utbildningen? Gå in på utbildningskatalogen.

Den viktigaste jämlikhetsfrågan i hälso- och sjukvården?

"Vilken är den viktigaste jämlikhetsfrågan i hälso- och sjukvården?" Den frågan ställde vi till deltagarna på Sveriges största jämställdhetskonferens Forum jämställdhet i Luleå i januari. Vi fick många intressanta svar! Till exempel:

  • Att förlossningsvården är jämlik och av god kvalitét
  • Att medarbetare i hälso- och sjukvården har kunskap om bemötande och normer
  • Att pojkars och mäns psykiska ohälsa får större fokus
  • Att medarbetare i hälso- och sjukvården har kunskap om våld och våldsutsatthet  
  • Att arbetsplatserna i hälso- och sjukvården är jämställda och jämlika 

Vi på KJV tackar för viktig input och tar med denna omvärldsbevakning i vårt arbete för jämlik vård och hälsa! 


Vad är jämlik kunskapsstyrning?

Ett av hälso- och sjukvårdens stora fokusområden just nu är kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården, och arbetet pågår både på nationell och regional nivå. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Eftersom behov, förutsättningar och villkor skiljer sig åt i befolkningen behöver vi arbeta med kunskapsstyrningen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. KJV tar därför just nu fram en checklista som ska vara ett hjälpmedel för kunskapsorganisationen i sitt analysarbete och ett verktyg för att inspirera och motivera verksamheter att arbeta med jämlik vård. Verktyget kommer att testas i olika områden av hälso- och sjukvården och som vanligt lyssnar vi in användarnas behov för att checklistan ska fungera i praktiken!

Vill du veta mer om jämlik kunskapsstyrning i VGR? Kontakta vår medarbetare Mikael Bengtsson.


Boka dagen! Konferens om smärta 12 september

Nyfiken på vad jämlikhetsperspektiv kan handla om när det gäller långvarig smärta och mötet med hälso- och sjukvården? Boka in den 12 september redan nu! Då arrangerar KJV en konferens på temat på Folkets Hus i Göteborg. En liten teaser? Genusperspektiv, kulturell medvetenhet och bemötande av patienter med långvarig smärta är en röd tråd. Maila oss för mer information och läs mer om vårt arbete med genusperspektiv på långvarig smärta på vår hemsida!

Här träffar du oss i vår!

Vill du träffa oss på KJV och prata jämlik vård? Då kan du komma till någon av följande event där vi finns på plats under våren 2019. Vi ses!

Europeiska Hälsolitteracitetskonferensen 14-15 mars i Dublin. KJV håller tillsammans med Uppsala universitet ett seminarium om erfarenheter och effekter av att använda vår metod Förstå mig rätt, på individ- och gruppnivå.

Barnrättsdagarna 9-10 april i Örebro. KJV och Göteborgs stads familjerådgivning berättar om vårt reflektionsmaterial Tillsammans - samtal om förhållandet och föräldraskapet.    

Rikskonferensen för Audionomer 14-16 maj i Halland. KJV berättar om Förstå mig rätt, ett enkelt och konkret kommunikationsstöd som minskar missförstånd och gör det lättare att komma ihåg information. 


facebook

Kunskapscentrum för jämlik vård
Ansvarig utgivare: Lars Rex
Redaktör: Tina Andersson
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.