Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

ISACA Sverige Månadsbrev Februari

Välkommen till månadsbrevet för februari. Denna månad har vi samlat in lite nytt om vad som händer inom våra områden.


Några ord från ordföranden

Digitalisering fortsätter att vara ett begrepp som många organisationer arbetar med. Vare sig det innebär effektiviseringar med stöd av teknik eller nya lösningar som stödjer leveransen av varor och tjänster, påverkar det den enskilda individen. Ni som är medlemmar besitter flera av de färdigheter som krävs för att hänga med i utvecklingen, men det kräver samtidigt ödmjukhet inför förändringar som ibland kan kännas som ett stort steg tillbaka men som i andra situationer kan innebära ett stort steg framåt.

En sak är uppenbar med digitalisering och det är att nya tekniska lösningar kommer att utvecklas och befintliga lösningar kommer att förändras. I sin tur innebär detta att metoder och tillvägagångssätt för systemutveckling kommer att vara viktigt. Denna gång har vi tagit upp detta i vårt faktaavsnitt och som vanligt är det ingen fullständig lista, utan några smakprov på vad som kan vara bra att känna till.


ISACA certifieringsförberedande kurser 2019

För 2019 har vi nu planerat in kurser som är förberedande för ISACAs certifieringar för perioden fram till sommaren. Följande kurser är tillgängliga

CISM: Kursen är på tre dagar med en dag per vecka mellan vecka 10 till vecka 12. Datum: 4/3, 13/3 samt 18/3.

Information och anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/CISM_Preparation_Course_0361

CISA: Kursen är på tre och en halv dag, två veckor efter varandra mellan vecka 19 och vecka 20. Datum: 6/5, 7/5, 13/5 samt 14/5 (1/2 dag)

Information och anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/CISA_Preparation_Course_4096

CRISC: Denna kurs är på tre dagar med en dag per vecka mellan vecka 21 till vecka 23. Datum 27/5, 4/6 samt 10/6.

Information och anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/CRISC_Preparation_Course_7714


Kurs - Blockchain introduction 9 april 2019

Den 9 april 2019 arrangerar ISACA en 1-dags introduktionskurs om blockchain, ett arrangemang som vi gör tillsammans med den ideella föreningen itSMF och i anslutning till deras konferens ITSM Expo 19.

Anmälan till utbildningen hittar du på: https://www.itsmfexpo.se/blockchain-introduction/


Fakta: Systemutveckling

Agile – A timeboxed, iterative approach to software delivery that builds software incrementally from the start of the project, instead of trying to deliver it all at once near the end

http://agilemanifesto.org/

DevOps - A software engineering culture and practice that aims at unifying software development (Dev) and software operation (Ops).

https://www.webopedia.com/TERM/D/devops_development_operations.html

Scrum - Set of principles and practices that help teams deliver products in short cycles, enabling fast feedback, continual improvement, and rapid adaptation to change.

https://www.scrumalliance.org/

Waterfall Model - Was the first Process Model to be introduced. It is also referred to as a linear-sequential life cycle model

https://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_waterfall_model.htm

RAD (Rapid Application Development) Model - Is based on prototyping and iterative development with no specific planning involved.

https://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_rad_model.htm

Extreme Programming (XP)  - Is an agile software development framework that aims to produce higher quality software, and higher quality of life for the development team. XP is the most specific of the agile frameworks regarding appropriate engineering practices for software development

http://www.extremeprogramming.org/

RUP (Rational Unified Process) - Divides the development process into four distinct phases that each involve business modeling, analysis and design, implementation, testing, and deployment

https://techterms.com/definition/rup


Aktiva medlemmar

Programkommittén kommer under första och andra kvartalet att erbjuda spännande och intressanta seminarium om bland annat GDPR väg 2, Cyber Security och Ai. Mer information kommer i senare månadsbrev och separata utskick.


Medlemsförmåner på externa konferenser

Under våren har vi lyckts få möjligheter till deltagande på konferenser med ISACA rabatt, som komplement i år då EuroCacs arrangeras i oktober.

 • ITSM Expo 10-11 April. Information och anmälan: itsmfexpo.se. Vid registrering ange att du är medlem och lägg till i meddelandefältet ”Medlem i ISACA”
 • IT Security Insights 25 April, Information och anmälan: it-security-insights-2019.confetti.events. För att få ISACA rabatt, välj “ISACA Enterprise Member” när du skall registrera dig
 • SCADA-Säkerhet, 8-9 Maj: Information och anmälan: insightevents.se/events/scada/. För att få ISACA rabatt ange koden ”ISACA” vid registrering

Kommande aktiviteter och utbildning

 • CISM förberedande kurs, februari/mars 2019, Stockholm
 • Blockchain introduction, 9 april 2019, Stockholm
 • ITSM Expo 10-11 april 2019, Stockholm (samverkan itSMF Sweden)
 • ISACA årsmöte, 24 april 2019, Stockholm
 • IT-Security Insights, 25 april 2019 Stockholm (eventpartner)
 • CISA förberedande kurs, april/maj 2019, Stockholm
 • SCADA-Säkerhet, 8-9 maj 2019, Stockholm (eventpartner)
 • CRISC förberedande kurs, maj/juni 2019, Stockholm
 • GRC dagarna, 24-25 september 2019, Stockholm
 • EuroCACS, 16-18 oktober 2019, Genève
 • ISACA dagen, 7 november 2019, Stockholm

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.com


Platsannonser

Polismyndigheten söker It-revisor och/eller internrevisor till Internrevisionen

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter och yrkesgrupper. Du får möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi bedriver vår verksamhet med det engagemang, den tillgänglighet och den effektivitet som vårt uppdrag kräver. Internrevisionens vision är att skapa nytta och förtroende och bidra till en Polismyndighet i ständig förbättring. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. Vi inom internrevisionen är en blandad grupp vad gäller bakgrund, ålder och kön.

Som internrevisor kommer du utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska ledningens interna styrning och kontroll. Granskningsuppdragen utgår från en revisionsplan som har beslutats av rikspolischefen. Resor i begränsad omfattning ingår i tjänsten.

Länk platsannons

Platsannonser som vänder sig mot ISACAs medlemmar är kostnadsfria för annonsörer (2019). Söker ni också personal, kontakta oss på info@isaca.se


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommitten och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitten

Alexander Eriksson (ordf.) – Fredrik Hutter, Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Salah Shekeil

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår Linkedin grupp och följ oss på LinkedIn


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.