Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Underhållstekniskt Forum 2019

Den 14 mars bjuder vi återigen på en spännande blandning av föredrag om underhållsteknik, från arbetet med att få till underhållsarbetet i vardagen till den framtida utvecklingen av ett ”smart underhåll”

Ett axplock från konferensprogrammet:

Jeanette Ögren från SCA Underhåll kommer att prata om ”Effektivare beredning och schemaläggning”, vilket är en förutsättning för att skapa ett effektivt underhåll. Vi får ta del av olika praktiska exempel på hur underhållsresurserna kan användas optimalt.

Roger Persson från Volvo Powertrain kommer att prata om ”Betydelsen av att välja rätt smörjmedel”. Budskapet är att vi behöver lyfta smörjunderhållet till en högre nivå, vilket sker genom att förstå vikten av vilket smörjmedel som bör väljas för olika typer av applikationer.

Martin Johansson från Volvo Cars kommer att prata om ”Framtidens underhåll i smarta fabriker”. Genom att använda uppkopplade sensorer och spårbarhet för olika reservdelar samt överföra viktig information mellan produktion och underhåll är det möjligt att uppnå en god förståelse för kopplingen mellan underhållsinsats och nytta.

Läs mer här och anmäl dig här!


Tentamen inför EFNMS-certifiering

Den 21 - 22 mars är det återigen dags för tentamen inför EFNMS-certifieringen av underhållsledare respektive underhållstekniker.

Syftet med certifieringen är att de som är underhållsledare eller underhållstekniker ska få sina kunskaper och färdigheter verifierade. Att vara certifierad medför många fördelar, både för individen och företaget.

Vi ser hur intresset för certifieringen ständigt ökar och de som redan är certifierade inom underhåll är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. I Sverige är närmare 600 underhållsledare och drygt 200 underhållstekniker certifierade.

När man har klarat den tentamen som vi anordnar i EFNMS regi och uppfyllt övriga krav som fastställts får man sitt certifikat. Detta delas ut under Underhållsdagarna i november.

Klicka nedan för anmälan till den tentamen som du vill delta på:

Observera att sista anmälningsdag är 7 mars.

För dig som redan är certifierad kommer vi att anordna en exklusiv workshop i samarbete med Göteborgs Tekniska College den 14:e maj under temat ”Smarta Fabriker”. Läs mer här.


Ytskyddsdagarna 2019

Tommy Thörn
Tommy Thörn Ytskyddsakademien

Den 30-31 januari var Svenskt Underhåll med som partner på konferensen Ytskyddsdagarna 2019. Då passade vi på att ställa några frågor till den alltid lika entusiastiska arrangören Tommy Thörn från Ytskyddsakademien.

- Hur började det hela?

- Jag fick idén då jag var och pratade ytskydd i Norge och insåg då att det inte finns något forum i Sverige för dessa viktiga frågor.

Ytskyddsdagarna startade sedan 2011 för att skapa en mötesplats för detta komplexa arbetsområde gällande renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall.

- Berätta kort om föredragshållarna

- Föredragshållarna var både leverantörer och kunder med lång erfarenhet om hur man ökar livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

De delade generöst med sig av sina olika erfarenheter och spetskompetenser till konferensdeltagarna samt presenterade nya teknologier inom området.

-  Vilken roll har utställarna?

- Utställarna var en blandning av olika entreprenörer, leverantörer av tjänster, produkter och utrustningar samt personal från institut.

Deras kunskaper och erfarenheter är det viktiga att förmedla så att deltagarna förstår hur man kan uppnå rätt ytskydd på rätt plats och sätt, vid rätt tidpunkt.

- Vad var din upplevelse av Ytskyddsdagarna?

- Alla jag och andra har pratat med var mycket nöjda och då är jag också nöjd, speciellt då vi hade närmare 400 deltagare. Det innebär att Ytskyddsdagarna är det största eventet någonsin i Norden gällande Ytskydd.

- Vad händer fram till nästa konferens?

Ytskyddsakademien kommer fortlöpande att informera och utbilda på mässor, konferenser och utbildningar samt genom tidningsartiklar om hur Ytskydd hjälper till att rädda vår planet.

- Hur ser framtiden ut?

Ytskyddsdagarna 2020 kommer att informera om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner och på sätt förbättra kapitalvården och minska miljöpåverkan.

Ytskyddsdagarna blir bara större och större för varje år som går. I år var det närmare 400 deltagare och målet för 2020 är 500 deltagare!

Ytskyddsdagarna 2020 genomförs den 28-29 januari.


Workshops om underhållsprocesser samt beredning och schemaläggning

Den 12-13 februari genomfördes två välbesökta och uppskattade workshops om ”Effektiva underhållsprocesser” samt ”Beredning och schemaläggning”. Johan Lundell, Nodd och Torbjörn Karlsson, Stora Enso var ledare för varsin workshop.

Här fick deltagarna arbeta i mindre grupper med olika delar av underhållsprocessen och även diskutera hur beredning och schemaläggning kan göra underhållsarbetet effektivare.

Vi tackar Johan, Torbjörn och naturligtvis alla deltagare för två intensiva och mycket lärorika dagar.


YH-myndigheten har beviljat två nya underhållsteknikerutbildningar

Xenter

Automationsspecialist inom el och automation

Vi står inför ett generationsskifte inom tillverkningsindustrin och den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på underhållstekniker.

Detta medför att det råder stor brist på kompetent arbetskraft inom yrket. Det är Industri 4.0 som ställer högre krav. Underhållstekniker förväntas ha goda kompetenser inom både automation, digitalisering och programmering.

Xenter har tillsammans med några av Sveriges största företag; Scania, Astra Zeneca, De Laval, Atlas Copco, ABB m.fl. tagit fram utbildningen utifrån de behov branschen har.

Mer information om programmet: www.xenter.se

GTC

Underhållsteknikerutbildning inom el och automation

Utbildningen är på heltid under två år och innefattar kurser inom ämnen som underhåll, mekanik, elektronik, automation och programmering. Fokus ligger främst på industriell digitalisering.

Dessutom ingår två längre perioder med lärande i arbete (LIA) där de studerande får testa på yrkesrollen i verklig miljö.

Genom åren har både små och stora företag tagit emot studerande som gör sin LIA och i många fall har det lett till en lyckad rekrytering direkt efter att den studerande tagit examen.

Mer information om programmet: www.goteborgstekniskacollege.se


Svensk översättning av standarden SS-EN 13306 - Terminologi

Efter ett strävsamt arbete utfört inom SIS granskningsgrupp är den svenska översättningen av standarden SS-EN 13306:2019 - Terminologi äntligen klar.

Syftet med standarden är att definiera de övergripande begreppen och beskriva de tillhörande termer som används för underhåll och vid underhållsledning. Standarden kan köpas via kansliet till medlemspris.

I samband med den nya översättningen har vi även uppdaterat vårt populära häfte ”Några begrepp inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar” där vi sammanställt de viktigaste termerna. Även denna finns att köpa via kansliet inom kort.

Vill du vara med och påverka framtida standarder så är du välkommen att vara med i vår standardiseringskommitté. Här lägger vi stort fokus på själva tillämpningen av underhållsstandarder och de effekter som dessa kan ge i verksamheten.

Kontakta kansliet för beställning: kansli@svuh.se eller telefon; 08-664 09 25.


Under två mycket intensiva januaridagar i Milano utfördes en slutgranskning inför uppdateringen av EN 15341 - Nyckeltal för underhållsfunktionen.

SIS, som är en av deltagarna i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN representerades av Christer Olsson från Svenskt Underhåll och Ulrika Garbe från IKEA, båda med lång erfarenhet och ett djupt engagemang i standardiseringsfrågor.

Under två intensiva dagar gjorde arbetsgruppen många förbättringar av standarden och en förändring av förklarande text och nyckeltal. Då antalet föreslagna nyckeltal har ökat dramatiskt i förslaget, från 71 till fler än 160, ledde detta till ett omfattande arbete. Ytterligare ett antal kompletterande nyckeltal lades dessutom till.

Kopplingen till OSHA, Occupational Safety and Health Administration, blev också tydligare och anpassning till deras verksamhet blev bättre.

Samarbetet i den svenska delegationen var positivt och alla var mycket nöjda med resultatet. Vi fick bl.a. stöd för en komplettering av de nyckeltal som vi har bedömt saknades samt de förändringar och samordning i termer som är viktiga för det framtida arbetet.

Många olika funderingar och synpunkter på innehållet diskuterades livligt och ledde till både kompromisser och beslut så att resultatet kan skickas ut för kommentarer. Dessa förväntas vara inkomna i slutet av februari för slutlig sammanställning.

Förutom granskning av innehållet kunde vi även bevaka det pågående arbetet med den viktiga uppdateringen av GMARI, Global Maintenance and Reliability Indicators, vilket är en handbok som EFNMS har utvecklat i samarbete med SMRP, Society for Maintenance and Reliability Specialists och GFMAM, Global Forum on Maintenance and Asset Management.

Sammanfattningsvis kan sägas att möten som hålles på plats med väl förberedda deltagare är överlägsna när det gäller att åstadkomma mycket på kort tid. Möjlighet att påverka är stor och detta leder till bättre kvalitet i resultatet.

För SIS och Svenskt Underhåll

Christer Olsson


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!14 mars - Underhållstekniskt Forum

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

21 mars - Tentamen, underhållsledare

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning.

Inbjudan till tentamen

Plats: Stockholm

22 mars - Tentamen, underhållstekniker

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Inbjudan till tentamen

Plats: Stockholm

10 april - Underhållets terminologi

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

11 april - Nyckeltal för underhåll

Workshop om olika metoder och steg för att granska sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till denna. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

8 - 9 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Gävle

14 maj - Workshop Smarta Fabriker

Workshopdag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får delta på en exklusiv dag i Göteborg Tekniska Colleges ”Smarta Fabriker” och lära dig mer om bl.a. smart underhåll.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

15 maj - Årsmöte

En möjlighet för medlemmarna att kunna påverka föreningens framtida arbete. I samband med årsmötet anordnas en förmiddagskonferens med ett studiebesök. 

Anmäl ditt deltagande här!

Plats: Göteborg

16 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om den senaste tekniken för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Anmäl er här!

Plats:

22 - 23 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Uddevalla

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.

Plats: Stockholm


Torsten Ekström

Underhållshjältarna

Vem är den verkliga underhållshjälten? Är det den som snabbt och effektivt rycker ut med kort varsel och snabbt avhjälper ett haveri med begränsade resurser? Eller är den strävsamme som arbetar i det dolda och ser till att haverier inte uppstår?

Det är en ledande fråga, naturligtvis är det bättre att fel inte uppstår alls, åtminstone på de utrustningar som är kritiska. Reparationer bör ses som misslyckanden och bör undvikas genom det förebyggande arbetet.

Det är ganska otacksamt att arbeta förebyggande och problemet ligger oftast i återkopplingen av det arbete som utförs. Vem får uppmärksamhet när utrustningen väl fungerar då det arbetet sällan syns?

Att avhjälpa fel är däremot i högsta grad synligt och det blir ganska lätta att bjuda på tårta när produktionen är återställd. Detta ger dock fel bild av underhållets roll i företaget.

Kontinuitet

Hur ska man då enkelt förklara detta för dem som inte är insatta inom området? Enklast är dra paralleller till något som alla förstår, själv brukar jag jämföra med att ta hand om sina tänder där själva tandborstningen kan ses som ett slags underhållsarbete.

Besöket hos tandläkaren en gång per år motsvarar då den tillståndskontroll som gör för att få reda på om vi har några avvikelser, d.v.s. hål i tänderna. Genom att borsta tänderna regelbundet minskar risken för karies.

Vad händer då vi inte borstar tänderna utan enbart går till tandläkaren? Antalet störningar ökar successivt och till slut uppstår det haverier. Går det tillräckligt långt så måste vi göra större ingrepp och byta ut delar mot nya.

Motsvarande torde gälla våra utrustningar. Genom att hela tiden göra förebyggande underhållsåtgärder så kommer livslängden att öka. Att ständigt rengöra och smörja är väsentligt för att undvika framtida haverier. Det handlar om kontinuitet.

Det får dock inte gå överstyr, det är t.ex. viktigt att smörja med rätt mängd och intervall. Översmörjning kan resultera i ökat slitage och slutligen haveri. Även tätningar tar skada av överdosering, vilket bl.a. leder till att vatten tränger in och det uppstår korrosion.

Vardagshjältarna

För att inte detta ska hända är det viktigt att bygga upp en underhållsplan med rätt typ och mängd smörjmedel samt rätt intervaller. De som dagligen arbetar med att bereda och schemalägga underhållsåtgärder gör ett mycket viktigt arbete för att öka livslängden.

Smörjaren, numera ofta kallad tribologitekniker, följer underhållsplanen och går igenom alla smörjpunkterna. Denne återrapporterar även avvikelser, vilket leder till en justering av underhållsplanen.

Den underhållspersonal som kontinuerligt arbetar med ett förebyggande underhåll bidrar aktivt till att optimera prestandan och på sikt minska underhållskostnaderna. Arbetsbelastningen blir jämnt fördelad, vilket leder till ökad säkerhet och hälsa.

Underhållsledningen måste dock skapa förutsättningar för att detta ska fungera. En optimal dimensionering av resurserna kommer att leda till ett effektivare underhåll och ökad lönsamhet för företaget.

Ökad status

Det är viktigt att alla i verksamheten inser betydelsen av ett effektivt förebyggande underhåll och premierar detta strävsamma arbete istället för att göra de som reparerar och åtgärdar haverier till hjältar.

Ett steg på vägen är att så långt som möjligt undvika termen reparatör och hellre använda titlar som t.ex. mekaniker, elektriker och automationselektriker. Själv använder jag begreppet operativ underhållspersonal istället för reparatörer.

Genom att öka status på underhållet kommer vi på sikt att skapa en verksamhet med betydligt färre driftstopp och öka driftsäkerheten. Detta leder i sin tur till ökad hållbarhet. Förenklat skulle vi kunna säga att alla våra underhållshjältar bidrar till att rädda planeten.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy