Newsletter with the latest news. Problem viewing? View it in your browser.

Antiokia Nyhetsbrev

Februar

17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen. 
(1. Tim 1:17)

Vi har kommet til februar måned, og kan konstantere at vinteren kom i år også! Det har vært mye snø og mange dager med kuldegrader. Nå gjennstår det bare å se hvor lenge det varer.

For menigheten Antiokia har det vært en spesiell start på det nye året. Vår kjære Pastor Briggs fikk reise hjem til Jesus i begynnelsen av januar, og selv om vi kommer til å savne han i tiden fremover har vi kjent at Gud har vært virkelig nær oss den siste tiden. Møtene har vært salvet, og Pastor Jonathan har forkynt Guds ord på en mektig måte. Det er vidunderlig å kjenne at Jesus er i går, i dag, og til evig tid, den samme!

I februar har vi vår årlige ekteparweekend 15 og 16. februar. Trykk her for å melde deg på: Påmelding Ekteparweekend Vi ser fram til en veldig koselig og morsom tid, hvor vi har ekstra fokus på vår ektefelle, og også har fellesskap med andre ektepar.

Vi har også andre aktiviteter for både unge og gamle. Ta kontakt om du trenger mer informasjon.

Ha en herlig februar måned!


Antiokia Newsletter

February

17 Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen. 
(1. Tim 1:17)

We have now entered February, and can confirm that winter has arrived! We have had a a lot of snow and many days with freezing temperatures. Now we just have to see how long it will last this year...

For the church of Antiokia it has been a special start of the new year. Our dear Pastor Briggs was called home to Jesus in the beginning of January, and even though we will miss him in the time ahead, we have felt that God's presence has been very near the last few weeks. The services have been anointed, and Pastor Jonathan has preached the Word of God in a powerful way. It is wonderful to know that Jesus is the same yesterday, today and forever!

In february we have our annual married couple's weekend on the 15th and 16th of February. Click here to sign up if you haven't done so: Sign up. We look forward to a pleasant and fun time, with extra focus on the marriage. We will also enjoy wonderful fellowship with other married couples.

We also look forward to several other activities for both young and old in February. Let us know if you need more information!

Have a wonderful month of February!

Søndagsmøter

3. feb | 11.00: Familiesøndag

10. feb | 11.00: Søndagsmøte & søndagsskole

17. feb | 11.00: Søndagsmøte & søndagsskole

24. feb | 11.00: Søndagsmøte & søndagsskole


Onsdagsmøter

6. feb | 18.15:  Onsdagsmøte

13. feb | 18.15:  Onsdagsmøte

20. feb | 18.15:  Onsdagsmøte

27. feb | 18.15:   Husmøter i bydelene


Ungdommer / Unge voksne

22. feb | 18.00
Unge kvinner for Kristus

23. feb | 11.00
Kongens Menn


Voksne

15-16. feb
Ekteparweekend

19. feb | 18.00-21.00
Dame te

20. feb | 10.00-12.00
Fellesskap for unge mødre


https://www.facebook.com/menighetenantiokia.

You are receiving this newsletter since your are a customer or you have signed up on our newsletter. If you would like to unsubscribe, click here.

Sent with Get a Newsletter