Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

2019 - Nytt spännande år!

Vi på Göthes Säkerhet ser med glädje fram emot 2019 med våra kunder och leverantörer!

Tittar vi på lite trendspaning, så ser vi att det händer mycket inom passerkontroll.
Molntjänster och ”Access-control-as-a-service” blir mer och mer populärt, samt efterfrågan av trådlösa lås.
Även efterfrågan av lösningar för smartphones integrerat mot passersystem växer.

Givetvis håller vi på Göthes Säkerhet AB oss uppdaterade inom det senaste för att kunna erbjuda våra kunder tidsbesparande och säkra säkerhetssystem.
Har Ni några frågor och funderingar är Ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer.

Vi kan även stolt berätta att Lugnet Fastigheter AB har valt Göthes Säkerhet AB som leverantör av iLOQs digitala låssystem S10.
Etapp 1 har färdigställts med gott resultat och Etapp 2 påbörjas inom kort.

Är Ni i Leksandsområdet och behöver hjälp kring låsfrågor, rekommenderar vi att Ni besöker oss i Karl Hedins lokaler.
Per-Åke Johansson finns där tisdagar och torsdagar mellan kl. 12-15.30.
Hjärtligt välkomna!

Jag önskar Er riktigt god fortsättning på 2019!

Lars Brandt

Det finns två typer av märkning för byggprodukter – Tvingande genom lagar, direktiv eller förordningar och frivillig märkning. Till de tvingande hör CE märkning.

En certifierad produkt innebär att en oberoende tredjepartsorganisation har granskat produkten med avseende på den standard eller specifikation som tillverkaren anger att produkten uppfyller. Underlag för denna granskning är ritningar, provningsrapporter, tillverkarens instruktioner för montering och underhåll. Dessutom förekommer tillverkningskontroll, så kallad FPC, vilket omfattar kontroll av tillverkningsprocessen och kvalitetssystemets tillämpning på produkten.

Certifikat som utfärdas mot harmoniserande (tvingande) standarder visar att produkten uppfyller Byggproduktförordningen som är utfärdad av EU. Då ska produkten CE märkas och ha en Prestandadeklaration. Om CE märkning och CPR kan du läsa om i tidigare nummer av Up-to-Date.

Anm. CE märkning av byggprodukter ersätter typgodkännande när produktstandarden är publicerad i OEJU (Official Journal).

Den frivilliga certifieringen blir därför ett kvalitetsmärke som gör det möjligt för tillverkare att visa att produkten har provats och uppfyller kraven i en standard eller norm. Den certifieringen följer motsvarande processer som den tvingande CE märkningen. Skillnaden är att provning och certifiering inte behöver vara ackrediterade av Swedac samt att Boverket inte är kravställare.

Idag erbjuder både SBSC och RISE möjligheten att certifiera de frivilliga egenskaperna för byggprodukter. SBSC använder sina certifieringsmärken och RISE sitt P-märke.

Tillverkare av lås och beslag eller andra byggprodukter kan på frivillig basis välja att tredjepartscertifiera sina produkter enligt en produktstandard eller mot SSF normer.

Källhänvisning: Text från SEM GROUP

Eltryckeslås är ett elektriskt lås som används i dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. Låsen finns i olika utföranden för olika typer av användningsområden och säkerhet. Eltryckeslås används med fördel där krav på en snabb låsning finns och kan användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar. 

Låsen kan användas tillsammans med de flesta förekommande styrfunktioner på marknaden, t.ex kodlås, kopplingsur och passersystem. Information om låsets status och dörrens läge fås via inbyggda givare. Låsen kan alltid öppnas manuellt med cylinder eller vred. Safetrons eltryckeslås får användas i brandcellsgränser. 

SPLIT FUNKTIONModeller utrustade med split funktion innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt slipper man en öppnaknapp på insidan. Safetron Eltryckeslås SL 520 har split funktion.

ENKEL FUNKTIONModeller med enkel funktion innebär att både utsidans och insidans trycke är elektriskt styrt och därmed alltid behöver elektrisk aktivering för passering. På insidan behövs alltid en öppnaknapp eller kodlås/passersystem, det sistnämnda alternativet används med fördel om man vill höja övervakningen ytterligare. Safetron Eltryckeslås SL 510 har enkel funktion.

DUBBELFUNKTIONSFALLModeller med dubbelfunktionsfall eller s.k. "tulpankolv" saknar tryckesfunktion och manövreras genom draghandtag eller dörrautomatik. Safetron SL 530 och SL 531 har dubbelfunktionsfall och SL 530 kan som enda lås på marknaden av denna typ användas i brandcellsgränser. Låsen kan också monteras ihop med Safetron nödutrymningsbehör 791 och 792. Låsen kan alltid manövreras med nyckel eller vred i annat fall behövs öppnaknapp för aktivering från insidan. 

Kontakta oss på 010 - 483 40 60 för mer information eller klicka här för att läsa mer om eltryckeslås från Safetron.

Källhänvisning: Text och bild från Safetron


ARX GO - Enkelt & Mobilt

Med ARX GO kan användarna enkelt hantera larmområden, koppla till/från, kvittera återsälla larm och se aktivitetslogg. En licens – obegränsat med användare.

Funktioner

  • Koppla till/från larmområden
  • Hantera larm: kvittera och återställ
  • Lokalisera larm i grafik
  • Kontrollera status på larmområde, sektion, enhet
  • Bortkoppla/inkoppla sektioner
  • Se logghändelser

Kontakta oss på 010 483 40 60 för mer information eller klicka här för att läsa mer om ARX GO.

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy


Kraftig Dörrhållare med lång slaglängd

Denna dörrhållare från DICTATOR finns i silver, svart och vitt. Det är en stark och robust design  som lätt manöveraras med foten. Den är mycket motstångskraftig mot vandalism och är rostfri. För ömtåliga golv eller ojämna golv så fäster den utan att lämna några märken iom en fjäder som hela tiden skapar tryck mot underlaget. 

Standardhållarna har slaglängd mellan 25 mm till 105 mm. 

Design hållarna har slaglängd mellan 80 mm till 200 mm. 

Kontakta oss på 010 483 40 60 för mer information eller klicka här för att läsa mer om Dörrhållare ZE Standard och Design Line. 

Källhänvisning: Bild och text från DICTATOR och Göthes Säkerhet

Mats Sundberg började på Göthes som lagerarbetare 1983. Då började han som praktikant och arbetade bl a tillsammans med sin far Göran Sundberg. Efter två år på lagret så tog Mats steget in på Låsverkstaden.  Mats har dock inte varit anställd av Göthes i 36 år utan har gjorde några uppehåll för att sedan komma tillbaka.

-Göthes är en bra arbetsgivare och jag har haft mycket roligt på företaget. Göthes har gått igenom många förändringar sedan jag först satte min fot här 1983 som praktikant säger Mats och syftar främst på när Göthes Lås gick ihop med Dala teleservice.

Idag ansvarar Mats för låsverkstaden och kundmottagningen. Det inkluderar tillverkning av låscylindrar samt nycklar. Han hjälper också de kunder som besöker Göthes Säkerhet med lås och beslag.

Framöver ser Mats med tillförsikt att företaget fortsätter att växa med bibehållen hög service. Detta är enligt Mats utmärkande för Göthes Säkerhet som tills nyligen har tagit sig igenom en jobbig period av ombyggnation.

-I och med att vi växer så har vi nyligen byggt om vår låsverkstad och kundmottagning för att höja service, arbetsmiljö och säkerhet. Detta har vi nu äntligen tagit oss igenom och jag måste säga att resultatet blev över förväntan säger en glad Mats och fortsätter förklara.

-Möjligheterna framöver är Göthes Säkerhets nya säkerhetskoncept. Låsverkstaden med mekaniken i grunden kompletteras med passersystem och larm. Detta är en svårslagen kombination där kunden har allt från ett och samma företag.

På fritiden spenderar Mats mycket tid åt fiske, oavsett vatten eller is.

Anläggare eller gatu- och vägarbetare har funnits sedan de första vägarna kom till. Romariket som bredde ut sig över nästan hela Frankrike, en stor del av Tyskland och långt upp i England behövde bra transportvägar kors och tvärs i det stora imperiet för sina transporter av trupper och förnödenheter. Än idag finns det kvar delar av dem, ofta som underlag till nya vägar. I moderniseringen av Stockholms gator och vägar vid sekelskiftet 1900 (det görs även idag) lades ny gatsten på många platser i stan. Asfalt användes redan 2500 år f. Kr., men först som tätningsmedel i bassänger och akvedukter. I mitten av 1800-talet började man blanda makadam i asfalttjära att lägga på vägarna. När bilismen föddes var asfalt det perfekta underlaget. Det var också bästa medlet mot punktering.

Klicka här för att läsa hela historien>>

Källhännvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutubegoogleplus

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.