Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Kika in i Köpings hamn

Det är full fart i Köpings hamn! Pålningsarbeten vid kajkanten, renovering av inre långkajen, byggnation av magasin 19 och renovering av långkajen innan muddring pågår som bäst. Är du mer nyfiken så titta gärna på Västmanlands televisions reportage från Köpings hamn.         

I reportaget ges en sammanfattning av syftet med Mälarprojektet där Köpings hamn och hamnen i Västerås ingår som viktiga delar tillsammans med utbyggnaden av Södertälje sluss och kanal och muddring av farleder.

– Vi ligger i fas efter vår plan, berättar Christer Norling, teknisk chef, Köpings kommun.

Läs hela texten på www.vasteras.se/hamn


Så blir den nya Hjulstabron

Trafikverket arbetar vidare med planen för Hjulstabron fast projektet inte har finansiering i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. I projektet har man tagit fram en visualiseringsfilm för den nya Hjulstabron.

Syftet med att bygga en ny Hjulstabro är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn där länk till visualiseringsfilmen finns.


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi genast bort din mejladress från utskickslistan.