Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev februari 2019

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

18 mars 2019

Nationell dag för kontaktsjuksköterskor

Tid: 10:00-16:15
Plats: 
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

 

2 april 2019

Sjukvårdsregionalt möte om hjärntumörer

Tid: 9:30-16.30
Plats:
Hotell Rådmannen, Alvesta

 

17 maj 2019

Sjukvårdsregionalt melanommöte

Tid: 9:00-15.30
Plats: 
Hotell Högland, Nässjö

 

21 maj 2019

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00-16.10
Plats: 
Konsert & kongress, Linköping

 

9 oktober 2019

Palliation Sydöst

Plats: Kalmarsalen, Kalmar

Mer information kommer.

 

30 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Mer information kommer.

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Nya riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen

Den 1 mars 2019 implementeras nya riktlinjer för multidisciplinära konferenser (MDK) inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. 

- Syftet med att ta fram riktlinjerna är att skapa en gemensam och likvärdig struktur för MDK-arbetet i sjukvårdsregionen som ska förenkla arbetet före, under och efter MDK. Målet är att utveckla, vägleda och underlätta arbetet kring MDK, samt att tydliggöra ansvaret för de olika delarna av konferenserna, säger Mirjam Våtz, projektledare för MDK för RCC Sydöst.

Läs hela artikeln här

Här hittar du riktlinjerna


Ny rutin för remisshantering av vårdprogram

Den 15 april 2019 inför RCC en ny rutin för remisshantering av vårdprogram. Från och med då kommer reviderade vårdprogram endast att gå ut på en (1) remissrunda. Med den nya rutinen kommer samtliga remissinstanser få möjlighet att ta ställning till vårdprogrammet samtidigt. Tidigare fastställda remissdatum gäller även med den nya rutinen (1 februari, 15 april, 1 september och 15 november) men tiden för denna typ av remissrunda blir två månader. För helt nya vårdprogram kvarstår rutinen med 2 remissrundor.

Läs hela artikeln här


Regionernas SVF-arbete behöver intensifieras

Cancerfonden konstaterar i årets rapport att cancervårdens väntetider fortfarande är för långa. En redovisning av fem kvalitetsindikatorer inom de fyra vanligaste cancerformerna uppvisar stora regionala skillnader. 

– Vi är inte nöjda förrän all onödig väntetid är borta. SVF-arbetet har på många håll varit framgångsrikt men väntetiderna har inte kortats så mycket som vi önskade.

Det säger Hans Hägglund, tillträdande cancersamordnare vid SKL och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Läs hela artikeln här


Så följer vi upp SVF – artikelserie

När SVF-satsningen inleddes och den nationella uppföljningsmodellen mejslades fram fanns de som tvivlade på att det skulle gå att fånga väntetidsdata så. Idag kan man löpande följa hur väntetiderna i alla standardiserade vårdförlopp ser ut runt om i landet. Men det finns fortfarande frågetecken runt uppföljningen.

Läs hela artikeln här

Här hittar du artikelserien


Utvecklingskraft cancer 21 maj

Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år Utvecklingskraft cancer, en regional konferens om aktuella ämnen inom cancerområdet.

Konferensen riktar sig till dig i sydöstra sjukvårdsregionen som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller kanske som regionpolitiker.

Läs mer och anmäl dig här


Enhetlig patientinformation för Min vårdplan

Patientens egen Min vårdplan bidrar till att göra cancervården mer jämlik. En elektronisk Min vårdplan (e-MVP) introduceras på allt fler kliniker, varav flertalet utgår ifrån en nationell enhetlig och generell patientinformation. Den generella informationen finns nu samlad i ett dokument som är tillgängligt i pdf-format på RCC:s webbplats.

Läs hela artikeln här


Förändringar i SVF sedan årsskiftet

Från årsskiftet 2018/2019 börjar nya versioner att gälla för tolv standardiserade vårdförlopp. Ändringarna är publicerade sedan tidigare men gäller från årsskiftet. 

– De flesta ändringar är förtydliganden som ska göra skrivningarna lättare att tillämpa. Men det finns några ändringar som får konsekvenser för till exempel kodningen, och dem är det bra att alla regioner uppmärksammar, säger Helena Brändström, nationell samordnare av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp.

Läs hela artikeln här


Lisa Danielsson, ny administratör hos RCC Sydöst

Den 4 februari 2019 började Lisa Danielsson som administratör hos RCC Sydöst. Lisa arbetar 50% hos oss och har bland annat hand om beställningar, bokningar och inköp. Hon har tidigare arbetat som kontorist och har erfarenhet av fakturahantering och bokningar.

- Det roligaste med min tjänst är att jag har kontakt med många olika människor och att det är så varierande arbetsuppgifter, säger Lisa.


Publicerade vårdprogram februari 2019


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.