Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva - Mars 2019

Trygghetsbesiktning

- En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Efter genomförd trygghetsbesiktning får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner.


Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rinkeby

Skårby Gränd
Foto: Marianne Lind

Nu görs ett omtag i de gemensamma ansträngningarna för att göra Skårbygränd i Rinkeby tryggare och trivsammare.

Skårbygränd har länge varit en otrygg plats där flera samverkansförsök och åtgärder för att komma till rätta med problemen gjorts genom åren. Fastighetsägare i Järva har engagerat sig i platsen vilket resulterat i bland annat bättre belysning och trafikhinder. Platsen är fortfarande problemtyngd och sedan förra året görs därför ett gemensamt omtag.


Kartäggning för brottsförebyggande åtgärder

Fastighetsägare i Järva tar fram brottsplatskartor utifrån statistik från polisen. Detta är en del av vår grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.


Trygghetsvandring ur barnens perspektiv

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med stadsdelen genomfört trygghetsvandringar med skolbarn i Rinkeby under 2018. Detta som en del av stadsdelens arbete för att öka både trygghet och säkerhet ur ett barnperspektiv. 
Här kan du läsa en utvärdering av projektet


Matning av fåglar ger problem med råttor

Fågelmatning är för många en trevlig sysselsättning och ibland även ett sätt att bli av med brödrester där framför allt duvor matas. Men det orsakar också stora problem med balkonger, gårdar och gångvägar som smutsas ner och det drar till sig råttor och andra skadedjur. 

Vi har tagit fram en ny skylt som du som medlem, till ett självkostnadsspris, kan få tillgång till. Du kan även få den anpassad med egen logotyp och andra mått. Hör av dig till anna.degerfeldt@jarvafast.se om du är intesserad. Den skylt vi tagit fram är 30x43 centimeter.


Kommande aktiviteter

28 mars - Föreningen deltar i ett lunchmöte arrangerat av Fastighetsägarna och Centrum för kvinnofrid vid Uppsala Universitet.

2 april- Seminarium i Göteborg; Levande, trygga platser BID - en kunskapskonferens. Ulf Malm talar under seminariet; Att förebygga brottslighet och öka tryggheten i lokalområden.  Läs mer

3-4 april- Föreningen deltar i BRÅs årliga brottsförebyggande konferens som arrangeras i Göteborg. Läs mer

13-14 maj- Studiebesök i Göteborg. Föreningen arrangerar ett studiebesök hos Gårdsten Bostäder och Fastighetsägare i Gamlestaden. Är du intresserad av att följa med, maila ulf.malm@jarvafast.se. Begräsat antal platser, först till kvarn gäller.


Fastighetsägare i Järva håller sitt årsmöte den 20 mars kl 18. Har du missat att anmäla dig, kontakta Henrik Larsson,  Henrik.larsson@jarvafast.se


Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

twitterlinkedinfacebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.