Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Rådgivaren Göthes Industribeslag

Kompetens ger trygghet och självförtroende. Målet med Göthes Industribeslag som konsult är ett tvåvägs givande och tagande av branschkompetens. Vi ser det som att Göthes Industribeslag är navet i vår och våra affärspartners stora bank av kunskaper. Allt för att skapa ännu större mervärde för alla. Vi har valt att kalla detta för Göthes Academy. 

Delad kunskap är dubbel kunskap
Vi anordnar ofta utbildningsträffar som syftar till att dela med sig av företagets egna och dess leverantörers specialistkompetens. Träffar där man förenar nytta med nöje och låter den gemensamma samvaron spela central roll. 

Erfarenhets- & kunskapsutbyte i Göthes Academy
På Göthes Industribeslag nöjer vi oss inte med att erbjuda bra produkter till konkurrenskraftiga priser. Regelbundet håller vi utbildningar och seminarier för att sprida den senaste kunskapen till kunderna. 

Göthes Academy är samlingsnamnet på det gemensamma erfarenhets- och kunskapsutbyte som vi skapat tillsammans med leverantörer och kunder. En mötesarena för hårdnackad kunskap möts av visioner och möjligheter. 

Syftet med Göthes Academy är att sprida kunskaper och färdigheter till företagets affärspartners. Det handlar om att utveckla mervärden baserade på gemensamt erfarenhetsutbyte, utbildning och förtroende - samt mötas under trevliga former. 

Vi anordnar workshops runt om i landet, även på plats hos kund. Till det läggs studiebesök såväl inom Sverige som utomlands för att titta närmare på producenter, utveckling och teknik. Sammantaget är detta ett led i det mervärde vi vill erbjuda dig som partner till oss. 

Team Göthes Industribeslag
Som kund till Göthes Industribeslag är du en del av Göthes Industribeslag. Våra medarbetare, lager och kunskapsbank är en del av dina egna resurser. Tillsammans skapar vi ett vinnande lag. 

Affärer görs alltid mellan människor. Ska man spela i samma lag måste man känna förtroende och respekt för varandra. Därför lägger vi stor vikt vid långsiktiga relationer, pålitlighet och fair play. Med dessa ord önskar vi er en fortsatt fin vår!

Patrik Östlund

Digitala produkter och låssystem

Under 2019 kommer Europanormen EN 16867 Digital Door Locks att publiceras. SemGroup (branschorganisation för tillverkare och leverantörer) och SSF Stöldskyddsföreningen har deltagit i detta internationella arbete. Sverige påpekar alltid inbrottsskyddsaspekterna vid EN-normarbete men det är svårt att få igenom våra svenska/nordiska etablerade inbrottskrav. EN 16867 kommer därför att innehålla bristande inbrottsskyddskrav. För att vara starka i argumenteringen är det av vikt att vi i Sverige tar fram en svensk/nordisk norm med erkända mekaniska- och elektromekaniska krav på funktion och kommunikation.

SSF samt SemGroup har därför startat framtagningen av en ny norm, prSSF 3523 Digitala Lås, (prSSF betyder att det är ett pågående projekt). Anledning är att vi måste ha något att hänvisa till och som lever upp till etablerad provning och kravställning i Sverige/Norden!

Vissa av de ”smarta” lås som redan introducerats på marknaden har visat på bristande funktion och säkerhet. Med EN 16867 kan ännu fler produkter, med för oss i norden, avvikande inbrottsskyddskrav komma att dyka upp.

Normen prSSF 3523 behövs därför och kommer att ställa krav på digitala lås enligt samma princip som SSF 3522 Godkänd Låsenhet idag gör. Skillnaden blir att kompletta uppkopplade (molntjänster mm) produkter kommer att beskrivas vilket idag saknas i SSF 3522.

Normen kommer få stor betydelse för tillverkare, Försäkringsbolag, projektörer och kravställare som får en enklare bedömningsgrund och kravställarunderlag. Sannolikt kommer prSSF 3523 att bli betydande även för övriga nordiska länders regelverk.

Källhänvisning: Text från Stöldskyddsföreningen


Vad är EPD?

EPD betyder Environmental Product Declaration och är resultatet av EU:s skärpta krav när det gäller att deklarera produkters miljöpåverkan. EPD omfattar flertalet byggprodukter däribland lås och beslag.

EU kommissionen skärper kraven på hållbar utveckling för byggnader genom att specificera “Sustainable use of natural resources” (Hållbar utveckling) som ett grundläggande krav när man gick från CPD (Construction Product Directive) till CPR (Construction Product Regulation. Det är upp till varje land att besluta hur detta ska tillämpas. Hållbar utveckling ingår i dag som frivillig egenskap i CPR - Byggproduktförordningen.

EPD är den anvisade metoden i CPR för att deklarera produkters miljöpåverkan. Den är konkurrensneutral och följer Europastandard SS-EN 15804. En EPD beskriver en produkts miljöprestanda kvantitativt och är baserat på en livscykelanalys (LCA). Det finns inga minimikrav på värdering av miljöprestanda. Genom att ta fram produkt EPDer i samarbete IBU 1) säkerställs att informationen tagits fram på ett korrekt och kvalitetssäkrat sätt.

Miljöpåverkan som deklareras i en EPD omfattar råmaterialval, energiförbrukning och effektivitet, materialval och tillsatser samt kemikalieförbrukning, utsläpp till luft, mark och vatten samt avfallsgenerering

SEM Group

EPD för byggnadsbeslag bedöms som viktiga för ett hållbart byggande i Sverige, Byggföretagen kan använda underleverantörernas EPD för att själva uppfylla sina miljökrav. SEM Group erbjuder idag sina medlemmar möjligheten att miljödeklarera sin produkter genom ett avtal med ARGE som är den Europeiska branschorganisationen för lås och beslagstillverkare.

Idag har flera medlemsföretag tagit fram EPDer genom SEM Group.

http://www.semgroup.se/edp-miljo

Källhänvisning: Text från SEM Group

Roc Design av MANTION SAS

Skjutdörrsystemet Roc Design är tillverkat i Europe till högsta kvalitet. Systemets olika delar är utvecklade för att klara höga dörrvikter och med en mekanik som försäkrar mjuk gång över många år. Produkterna har en garanti på 25 år (inomhusanvändning). 

 • KOMFORT: därmpare (följer dörren till öppet eller stängt läge) ingår i varje sats.
 • DESIGN: Den "svarta" ytbehandlingen ger ett unikt utseende.
 • FLEXIBILITET: 6 olika typer av hjulbeslag för att skapa din egen design.
 • KVALITET: Hjulen är gjorda av polyamid och monterade på kullager för en jämn kvalitet på rullningen (garanterad 100 000 cykler).

Specifika produktfrågor besvaras av Per Yman på per.yman@gothes.se. För mer information om de olka valmöjligheterna inom Rock Design klicka på knappen nedan. 

Källhänvisning: Text och bild från MANTION SAS och Göthes Industribeslag AB


STEP 120 – kraftfull prestanda, hög driftsäkerhet

STEP 120 är ett brandgodkänt eltryckeslås utvecklat för daglåsning. Konstruktionen är framtagen med STEPs höga kvalitetskrav och fina materialval vilket säkerställer en kraftfull prestanda med hög driftsäkerhet.

Det rejäla låset är tillverkat i rostfritt stål samt utprovat för att tåla ett högt listtryck och besvärliga miljöer. Brandgodkänd upp till brandteknisk klass E/EI 120.

Rejäl konstruktion med hög flexibilitet

STEP 120 har en klassisk kolvplacering och finns med eller utan split funktion. Väljer du en av produkterna med split funktion kan du låta valfri sida av låset ske med mekanisk utpassering.

Låset har flera valbara funktioner, som dörrhängning, rättvänd/omvänd funktion samt valet av mekaniskt inkopplad sida. Låset är utvecklat för en enkel driftsättning där inställningen av de valbara funktionerna sker lättåtkomligt och smidigt från låshusets utsida.

Inbyggda mikrobrytare indikerar stängt och förreglat läge samt tryckesmanövrering.

STEP 100-serien sätter ny standard för eltryckeslås

STEP 120 är en del av STEPs 100-serie. Produkterna i serien är framtagna med fokus på kvalitet och funktionalitet. De är testade för att tåla en hög öppningsfrekvens och sätter en ny standard för segmentet eltryckeslås.

Källhänvisning: Text och bild från StepLock


Yale Revolution

Yale Revolution fönstergångjärn är det enda gångjärnet som erbjuder denna dubbla funktion och är det perfekta valet för vändbara bostadsfönster och övre våningsfönster.

Tack vare sin innovativa, patenterade dubbla stängningsfunktion, kan gångjärnet alterneras mellan icke uppblåsnings-funktion och lätta stängningsfunktioner, allt beroende på kundens krav. Det valda alternativet kan väljas vid installation. Detta ger exklusiva fördelar för installatören eftersom det möter behoven i både privata och offentliga byggnader. Fördelen med konfiguration på plats är också att installatören inte behöver bära med sig ett lika stort lager.

Yale Revolution fönstergångjärn har utformats för att erbjuda maximal mångsidighet och säkerhet. Den användarvänliga designen gör att fönstret kan rotera helt, vilket gör att man lätt kan rengöra båda sidorna av glaset, från insidan.

Gångjärnet har en unik säkerhetsbegränsare som är låsbar med nyckel. Vid öppnandet av fönstret kan säkerhetsspaken flyttas två positioner, för att undvika att fönstret plötsligt blåser upp. För att minimera risken att falla ut genom fönstret, vid till exempel ventilation eller rengöring, kan man med hjälp av säkerhetsnyckeln låsa fönstret i önskad position.

Finns i 27 storlekar, vilket garanterar ett omfattande sortiment med höjder från 300 mm till 1780. Kan också utgöra en del av en PAS 24-fönsteruppsättning.

Det nyutvecklade revolutionerande gångjärnet är tillverkat i Storbritannien och det är kompatibelt med tre fönstertyper, PVC, trä och aluminium.

Kontakta Göthes Industribeslag på 010 - 483 40 25 för mer information eller klicka på knappen nedan.

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag och Securistyle


Certifierad motoriserad låsning i dörrkarmen

Exma Compact BLE är ett fristående motorslutbleck med Bluetooth Low Energy-stöd och enkel integrering med andra låssystem.

Exma Compact BLE möter de allra högsta kraven och är godkänd för användning i exempelvis högsäkerhetsanläggningar. Detta motoriserade slutbleck erbjuder stabil, elektrisk låsning, kombinerat med flexibilitet.

Eventuella frågor besvaras på vårt order & kundservice nummer 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från EXMA


HOPPE HWC-behör 996S med Flip-up funktion för institutioner och offentliga miljöer

HOPPE har ett produktprogram med handikappanpassade WC-behör med flip-up funktion. Man låser från insidan genom att lyfta trycket uppåt och låser upp igen genom att trycka det nedåt.

Det enkla montaget samt att WC-behöret är vändbart höger/vänster, ger dig många fördelar när det gäller montage, användarvänlighet och lagerhållning. En ytterligare fördel är att alla HOPPEs aluminium produkter är nickelfria, testade enligt gällande EU-direktiv.
Produkten är nu tillgänglig även i den nya anodiserade kulören F5 – svart brons.

Kontakta oss på 010 - 483 40 25 för mer information eller klicka på knappen nedan. 

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE


Dr Hahn service-kit för Türband 4 serie 60, gammal och ny

Tre stycken servicelådor, en för varje modell av gångjärn innehållande erforderliga verktyg för service plus reservdelar till två st. Dr. Hahn gångjärn.

Dessa levereras i färdiga sortimentslådor, där man tydligt kan se vilka artiklar som skall ingå. Enkelt att tilläggsbeställa reservdelar och fylla på sin lådor.

 • Türband 4
  Artikelnummer: 150673
 • Serie 60 NY
  Artikelnummer: 150674
 • Serie 60 gammal
  Artikelnummer: 150675

Just nu har vi ett introduktions-erbjudande av denna produkt. Logga gärna in i webbshopen för att se pris. Tekniska frågor besvaras via vårt order- och servicenummer 010 – 483 40 25.

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag

ARX med AddSecure Inside

En säker och enkel larm- och passersystemlösning med integrerad certifierad larmöverföring och förenklad hantering av larmabonnemang. Kostnadseffektiv, integrerad och certifierad larmöverföring som är enkel att hantera och installera.

Vad är det som gör ARX med AddSecure Inside så unik?

För dig som kund innebär ”ARX med AddSecure Inside” att du får en förenklad och kostnadseffektiv larmöverföringslösning, som är lätt att använda, hantera och installera. Lösningen är utformad för att förenkla installationsprocessen och hanteringen av flera larmabonnemang i stora system. Med ”ARX med AddSecure Inside” kan du övervaka alla säkerhetssystem och larmabonnemang från ett och samma gränssnitt. Ett nytt smartare sätt att jobba helt enkelt! 

Kontakta Göthes Säkerhet för mer information på 010 - 483 40 60 eller klicka på knappen nedan för mer information.

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy

Låt materialet avgöra vilken gängtapp du ska använda

Dormers materialanpassade Shark-tappar erbjuder högre prestanda och processäkerhet än standard HSS-tappar. De tillverkas av ett unikt pulvermetallurgiskt stål och färgringen på skaftet utmärker lämpligheten för specifika material och gör verktygsvalet snabbt och enkelt. Klicka på knappen nedan för att se skillanderna på video. 

För mer information kontakta Göthes Teknik på 010 - 483 40 80.

Åtta snabba med Stefan

Stefan Adolfsson som idag är projekt- och produktansvarig på Göthes Industribeslag började sin karriär inom lås- & beslagsbranschen redan år 2000 vid en ålder på 35 år som låssmed hos Safeteam. Innan dess arbetade Stefan inom aluminiumbranschen på Plåt & Profil i Kortedala, Göteborg.

-Efter många år inom säkerhetsbranschen sökte jag jobb på Göthes och fick det säger Stefan som bland annat har hunnit med ett antal år på DormaKaba med främsta specialitet inom dörrautomatiker, support och generell produktutbildning.

-Det är ett oerhört varierande arbete med många roliga utmaningar. Nya saker och lärdomar nästan varje dag och väldigt många goda möten med trevliga människor, sammanfattar Stefan.

Idag har Stefan förutom sitt ansvar för nya produkter också insikt i regelverk och är drivande i Göthes Academy där han håller utbildningar ute hos kunderna och på plats i våra lokaler i Högsbo, Göteborg. Självklart är Stefan även tillgänglig för alla våra OEM kunder om intresse och behov föreligger.

Fakta om Stefan

 • Ålder: 54 år
 • Familj: Fru och två barn
 • Bor: Eriksberg, Göteborg
 • Bakgrund: Gymnasium fartygsmaskinist

Åtta snabba

 • Fritidsintressen: Sommarstugan på Orust
 • Favorithobby: Fridykning & Sjöräddning
 • Oanad talang: Lätt för att tala inför människor
 • Äter och dricker helst: En röd biff med ett glas gott rödvin
 • Livsmotto: Livet är för kort för långa konflikter
 • Favoritpryl: Mätinstrument Fluke för spänningsmätning
 • Tre goda egenskaper: Snäll, glad, inte långsiktig
 • Drömresa: Sydafrika, men har redan genomförts med funktionshindrade ungdomar

PÅSKWEEKEND! FRE 19/4 - SÖN 21/4

Välkommen att fira påsken på Korstäppans Herrgård! Unna er ett riktigt påskfirande där ni njuter av god mat och dryck i charmig herrgårdsmiljö. På påskafton dukar vi upp en dignande påskbuffé och självklart väntar lite påskgodis på rummet när ni kommer. 

 • Påskgodis på rummet
 • Ett glas bubbel
 • Kvällens smårätter fredag
 • Korstäppans påskbuffé lördag 15.00
 • Logi 2 nätter
 • Frukostbuffé

Smedens yrke är ett av de äldsta hantverksyrkena. Det föddes i Mesopotamien när man lärde sig att bearbeta metaller. Först koppar och brons, senare också järn. Redan från början åtnjöt smederna högt anseende, främst för att de var viktiga för vapenframställningen.
En smedja fann tidigt sin form. Smederna tillverkade oftast sina egna verktyg; så snart han behövde en speciell tång eller hammare tillverkade han den. Därför innehåller alla smedjor en uppsjö av dessa andra verktyg. I nästan all mytologi har smeder varit gudarnas likar:
Hefaistos i Grekland, Vulcanus i Rom, Völund i Norden m fl. På alla platser blev smeden centrum, det var han som gjorde både vapen, verktyg och redskap. Det var också smeden som skodde hästarna.

För att se historien illustruerad i bild ochi text klicka här>>

 

Källhännvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutube

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.